آیا به همسر موقت ارث تعلق می گیرد؟

آیا به همسر موقت ارث تعلق می گیرد؟
تکیف ارث همسر موقت , براساس ماده 940 زنی كه عقد دائم مرد متوفی بوده ارث می‌برد و اگر زني كه در عقد موقت مرد بوده ارث نخواهد برد.

تکیف ارث همسر موقت

تکیف ارث همسر موقت , مُتعِه یا نکاح مُنقَطِع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از
ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه ای معلوم، بین زن و
مرد بسته می‌شود و با پایان آن رابطهٔ زوجیت خودبه‌خود منقضی می‌شود. در میان مسلمانان در مورد
جواز این ازدواج اختلاف نظر است.

اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام و شیعیان امامی آن را مشروع و صحیح می‌دانند. برخی در تعریف متعه
را ازدواج نمی‌دانند و معتقدند در شریعت اسلام ازدواج دو نوع تعریف نشده است. متعه یعنی تمتع، درحالی‌که
هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.تکیف ارث همسر موقت

تکیف ارث همسر موقت

همچنین ادعا شده در برخی احکام و روایات شیعه این امر دارای اجر و ثواب می‌باشد.

متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است، اما در کشورهای اسلامیِ دیگر و
کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد.تکیف ارث همسر موقت

سوال : من همسر موقت مردی هستم آیا در صورت مرگ همسرم به من ارث میرسد؟

جواب : براساس ماده ۹۴۰ زنی که عقد دائم مرد متوفی بوده ارث می‌برد و اگر زنی که در عقد موقت مرد
بوده ارث نخواهد برد. در ماده ۹۴۳ قانون آمده است: «اگر مرد، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور
معمول انجام می‌یابد) طلاق داده باشد و در زمان عده فوت کرده باشد زن از اموال شوهر ارث می‌برد.

دادرس

تلگرام پرشین وی

عروسی ساز

آیسان پرواز

نو عروس

رایانمهر

چهل نما

عروسی ساز

آیسان پرواز

نو عروس

مجازات جرایم پزشکی و قوانین مربوط به آن
مجازات جرایم پزشکی و قوانین مربوط به آن
دانستنی های حقوقی درباره کلاهبرداری
دانستنی های حقوقی درباره کلاهبرداری
دانستنی های حقوقی درباره آدم ربایی
دانستنی های حقوقی درباره آدم ربایی
پیامدهای جرم توهین و مجازات آن طبق قوانین ایران
پیامدهای جرم توهین و مجازات آن طبق قوانین ایران
آنچه باید درباره سفته و مطالبه آن بدانید
آنچه باید درباره سفته و مطالبه آن بدانید
زنانی که از طرف زوج اجرت المثل کمتری می گیرند
زنانی که از طرف زوج اجرت المثل کمتری می گیرند
آشنایی با گذرنامه و انواع آن
آشنایی با گذرنامه و انواع آن
آشنایی با قوانین روابط موجر و مستاجر
آشنایی با قوانین روابط موجر و مستاجر
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما