آیا مرد می تواند جهیزیه را پس بگیرد؟

پس گرفتن جهیزیه توسط مرد , جهیزیه یا جهاز به دارایی و مالی گفته می‌شود که عروس در هنگام ازدواج به خانهٔ مشترک می‌برد.

پس گرفتن جهیزیه توسط مرد

پس گرفتن جهیزیه توسط مرد , در بعضی مناطق، همه وسایل جهیزیه توسط مرد خریداری می‌شود و در برخی مناطق
نیز تهیه اقلام بزرگ جهیزیه با وی خواهد بود همچنین در برخی شهرهای دیگر، زن همه وسایل را خریداری
می‌کند و همین موضوع، ملاک پس گرفتن اموال است.

پس گرفتن جهیزیه توسط مرد

جهیزیه یا جهاز به دارایی و مالی گفته می‌شود که عروس در هنگام ازدواج به خانهٔ مشترک می‌برد. در حالت کلی
جهیزیه می‌تواند شامل پول، جنس و یا مِلک باشد. در برخی جوامع، جهیزیه بیشتر شامل اسباب
و لوازم خانه‌است.

در عرف و فرهنگ عامه، جهاز مفصل موجب احترام بیشتر عروس می‌شود. جهاز یا جهیزیه در ایران معمولاً شامل سرویس
کامل اثاثیه مورد نیاز برای یک زندگی دو یا سه نفره است. رسم تهیه جهاز قدمت بسیار زیاد دارد. فاطمه،
همسر علی بن ابیطالب با خود جهیزیه به خانه همسرش برد.

دادرس

 

برچسب ها: ,

چهل نما
رایانمهربهنودگشت