تاریخ نشر :پنجشنبه 15 دسامبر 2016 مشاهده : تاریخ RSS اشتراک:

ناصرالدین شاه چه جواهراتی داشت ؟ + تصاویر

 ناصرالدین شاه و جواهراتششاهان ایران قدیم در داشتن جواهرات مخصوص به خود ید طولایی دارند و یکی از این افراد ناصرالدین شاه قاجار است که قسمتی از جواهرات وی را در زیر مشاهده می کنید. جقه ناصرالدین شاه قاجار قبضه گوهرنشان شمشیر ناصرالدین شاه قاجار تنگ جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار كاسه جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار […]

ناصرالدین شاه چه جواهراتی داشت ؟ + تصاویر

 ناصرالدین شاه و جواهراتش

شاهان ایران قدیم در داشتن جواهرات مخصوص به خود ید طولایی دارند و یکی از این افراد ناصرالدین شاه قاجار است که قسمتی از جواهرات وی را در زیر مشاهده می کنید.

 ناصرالدین شاه چه جواهراتی داشت ؟ + تصاویر

جقه ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه چه جواهراتی داشت ؟ + تصاویر

قبضه گوهرنشان شمشیر ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه چه جواهراتی داشت ؟ + تصاویر

تنگ جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار

 ناصرالدین شاه چه جواهراتی داشت ؟ + تصاویر

كاسه جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه چه جواهراتی داشت ؟ + تصاویر

سنجاق سینه متعلق به ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه چه جواهراتی داشت ؟ + تصاویر

یك قطعه از جواهرات كلاه ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه چه جواهراتی داشت ؟ + تصاویر

كره گوهر نشان متعلق به ناصرالدین شاه قاجار

تاریخ نگار

اخبار مرتبط :

خاطرات زندگی تاج السلطنه عزیزترین دختر ناصرالدین شاه + عکس

بانفوذترین و محبوب ترین زن دربار ناصرالدین شاه + تصاویر

همسر ناصر الدین شاه پشت پیانو+عکس

تفریح ناسالم ناصرالدين شاه در باغهای اطراف تهران! + عکس

آرایش سبیل ناصرالدین ‌شاه + عکس

ناصرالدین شاه چه جواهراتی داشت ؟ + تصاویر

    مطالب مرتبط:
چهل نما
رایانمهربهنودگشت