مشاهده : 94مناسبت هاRSSاشتراک:

۱۵رمضان سالروز ولادت امام حسن مجتبی

۱۵رمضان سالروز ولادت امام حسن مجتبی
امام حسن(ع) اسوه ایثار و کرامت ۱۵رمضان سالروز ولادت امام حسن مجتبی و روز اکرام را به همه رهروان راستین راهش تبریک می گوییم. بی گمان جود و بخشش و انفاق از خصلتهای والای انسانی است که مطلوب همه انسانهاست و موجب ایجاد الفت و همدلی در میان آنها می شود.امامان معصوم(ع) جملگی در کنار […]

امام حسن(ع) اسوه ایثار و کرامت

۱۵رمضان سالروز ولادت امام حسن مجتبی و روز اکرام را به همه رهروان راستین راهش تبریک می گوییم.

بی گمان جود و بخشش و انفاق از خصلتهای والای انسانی است که مطلوب همه انسانهاست و موجب ایجاد الفت
و همدلی در میان آنها می شود.
امامان معصوم(ع) جملگی در کنار سایر خصلتهای اخلاقی و انسانی که داشتند به جود و بخشندگی نیز معروف بودند که
امام حسن(ع) نیز در میان آن بزرگواران از این حیث از برجستگی و عظمت خاصی برخوردار است.مقاله حاضر سعی در
معرفی گوشه هایی از سیره عملی امام حسن(ع) در زمینه انفاق و کرم و بخشش و ایثار دارد.
با هم آن را از نظر می گذرانیم.

آموزه های کرامت

امام حسن(ع) از همان دوران کودکی به امام ایثار و اسوه، جود و بخشش و الگوی کرامت و بزرگواری معروف
و مشهور گردید.اگر می خوانیم که امام حسن مجتبی در دوران کودکی به انفاق اعضای خانواده اش سه روز تمام،
غذای خود را کریمانه در اختیار مسکین و یتیم و اسیر می گذارد و تنها با آب افطار می کند،
در دیگر مقاطع زندگی خویش همین روش را انتخاب کرده و سه مرتبه دارایی های خود را با فقرا و
مستمندان تقسیم می کند تا بدین وسیله به آیندگان این درس را بدهد که در راه خدا باید از مال
و ثروت گذشت و بینوایان را از آن محروم نساخت.او به آیندگان گفت که لذت دنیا به این نیست که
آنچه داری تنها برای خود داشته باشی بلکه باید شادی را با فقرا و مستمندان تقسیم کرد.

15رمضان سالروز ولادت امام حسن مجتبی

تاریخ نمونه های فراوانی از این ایثارها را به ثبت رسانده که بیان هر یک سند افتخاری برای آن امام
هدایت می باشد.
اما باید توجه داشت که عطاها و بخششهای امام حسن(ع) بی هدف و بی حساب نبود و آن حضرت بدنبال
هر کمکی آموزه جدیدی را به نمایش می گذاشت تا درسی برای آیندگان ترسیم کرده باشد.
مروری بر این آموزه ها برای همه ما فواید زیادی دربرخواهد داشت.

● تو در راه خدا آزاد هستی

مورخان از انس بن مالک نقل کرده اند که روزی کنیزی شاخه گلی برای امام حسن(ع) هدیه کرد امام به
او فرمود: تو در راه خدا آزاد هستی.انس گوید من به امام عرض کردم شما به خاطر یک شاخه گل
او را آزاد کردیامام حسن(ع) فرمود :خداوند ما را چنین تربیت کرده است آنجا که می فرماید و اذا حییتم
تبحیه فحیوا باحسن منها(۱) هرگاه به شما تحیت گفته شد پاسخ آن را بهتر از آن بدهید و نیکوتر از
هدیه اش آزادی او در راه خدا بود.(۲)

● بیست برابر در مقابل یک هدیه

در تفسیر منسوب به امام حسن عسگری(ع) آمده است: کسی هدیه ای
نزد امام حسن مجتبی(ع) آورد.
امام به او فرمود: کدام یک را بیشتر دوست داری این که به جای هدیه ات بیست برابر آن به
تو بدهم یا دری به رویت بگشایم (دانشی به تو بیاموزم) که در سرزمین خود بر فلان ناصبی غلبه پیدا
کنی و ناتوان های آن سامان را نجات بخشی؟اگر خوب انتخاب کنی هر دو را برایت فراهم کنم وگرنه آن
را که خواسته ای.عرض کرد: ای فرزند رسول خدا آیا پاداش غلبه بر آن ناصبی و نجات آن ناتوان ها
به اندازه بیست هزار درهم است؟فرمود: بلکه بیست هزار هزار مرتبه بیش از همه دنیا می باشد.عرض کرد: ای فرزند
رسول خدا پس چگونه آن را که پست تر است برگزینم؟ من آن سخن و آن دانش را که برتر
است و دشمنان خدا را از اولیای خدا دور می کند انتخاب کردم.

امام حسن فرمود: انتخاب خوبی کردی سپس آن دانش را به وی آموخت و بیست هزار درهم نیز به او
داد.آن مرد رفت و بوسیله دانشی که از امام آموخته بود آن ناصبی را سرکوب کرد و خبرش نیز به
امام رسید.
پس از مدتی بار دیگر که خدمت امام رسید حضرت به او فرمود: ای بنده خدا! کسی بمانند تو سود
نبرده و کسی چون تو دوستان با مجتبی پیدا نکرده است تو اولا محبت خدا را به دست آوردی ثانیا
محبت رسول خدا و علی را و ثالثا محبت خاندان پاک و معصوم آنان را و رابعا فرشتگان مقرب خدا
را و خامسا محبت برادران ایمانی خود را و به شمار هر انسانی پاداش به دست آوردی که هزار بار
برتر از دنیا است گوارایت باد گوارایت باد.(۳)

● شناسایی فقرا و برآورد نیازها

از دیگر سنت های معصومان این بود که پیشاپیش، افراد را شناسایی
می کردند و هر یک به مقدار حاجت و نیازش کمک می کردند.احسان مرا برنگردانیدابن عساکر با سند خود نقل
کرده است: ابو هارون گفت به قصد حج راه افتادیم و وارد مدینه شدیم باخود گفتیم: ای کاش خدمت فرزند
رسول خدا امام حسن مجتبی (ع) رسیده بر او سلام کنیم بدین جهت نزد حضرت رفته و درباره مسافرت و
احوال خود با او سخن گفتیم.
چون بیرون آمدیم ایشان برای هر یک از ما چهار صد درهم فرستاد.به فرستاده امام گفتیم: ما نیازی نداریم.
او گفت: نیکی امام حسن را بر نگردانید.به نزد امام (ع) بازگشته و از بی نیازی خود خبر دادیم.

آن حضرت فرمود: احسان مرا برنگردانید ای کاش دستم بازتر بود، چرا که این مقدار برای شما کم است.
من به شما توشه ای می دهم و آن توشه این است که در روز عرفه خداوند متعال درمورد بندگان
خود به فرشتگان مباهات می کند و می فرماید: بندگانم از هر سو نزد من آمدند تا رحمت مرا بخواهند
و من شما را گواه می گیرم که نیکوکارا نشان را بخشیدم و ایشان را شفیع گنهکارانشان قرار دادم.(۴)


ده هزار درهم به فرد نیازمند
همچنین اربلی ازسعید بن عبدالعزیز روایت کرده گفت: امام حسن مجتبی از مردی شنید
که از پروردگار خود ده هزار درهم می خواهد.
امام که به منزل بازگشت ده هزار درهم برای او فرستاده.
(۵) ولادت امام حسن مجتبی(ع),میلاد امام حسن (ع),۱۵رمضان سالروز ولادت امام حسن مجتبی

● حفظ آبروی نیازمندان
این روشن است
که هر نیازمند آبرومندی در هیچ شرایطی حاضر نیست آبروی خود را با عرض حاجت نزد دیگران ببرد.
از اینرو باید هشیار بود که اگر چنین انسانی حاضر شد آبروی خود را نزد شما بریزد راندن چنین فردی
جفا خواهد بود.

امام حسن مجتبی (ع) با استقبال از چنین افرادی ضمن برطرف کردن از آنان می خواست در صورت پیش آمدن
چنین حالتی، از عرض حاجت مجدد به ایشان دریغ نورزد.

● دشمن تو کیست تا از او انتقام بگیرم
شیخ رضی الدین حلی درکتاب خود می نویسد شخصی به محضر
مبارک امام حسن (ع) شرفیاب شد و عرضه کرد: ای فرزند امیر مومنان! تو را سوگند می دهم به کسی
که این نعمت را بدون شفاعت کسی به تو عنایت نموده از دشمنم انتقام بگیری چرا که او دشمنی است
که به مردم حیله و ستم می کند نه به پیرمرد احترام می کند و نه به کودک شیرخوار ترحم.
امام حسن که تکیه زده بود وقتی سخن آن شخص را شنید فورا برخاست و نشست.
آنگاه به او فرمود: دشمن توکیست تا از او برایت انتقام بگیرم؟گفت فقر و تنگدستی.

امام حسن لحظاتی سر مبارک را به زیر انداخت سپس سر را بلند کرد و به پـیشکار خود فرمود: آنچه
از اموال نزد تو هست آن ها را حاضر کن.
او رفت و مبلغ پانصد درهم آورد.امام فرمود: تمام این پول را به این شخص نیازمند بده.
آنگاه رو به او کرد و گفت: تو را به حق همان سوگندهایی که به من دادی قسم ات میدهم
هرگاه این دشمن به تو روی آورد نزد من بیا و دادخواهی کن.
(۶)

● هرچه در صندوق هست به او بدهید
ابن شهر آشوب گوید: یکی از بادیه نشینان نزد آن حضرت
آمد، پیش از آنکه لب به سخن بگشاید حضرت فرمود: هرچه در صندوق هست به او بدهید موجودی آن صندوق
بیست هزار درهم بود که همه اش را دراختیار آن مرد بادیه نشین قراردادند.او لب به سخن گشود و گفت:
مولای من نگذاشتی نیازم را بگویم و زبان به ستایش بازکنم.امام حسن (ع) ضمن اشعاری به وی فرمود: ما مردمی
هستیم که بخشش ما همچون مروارید و برلیان است که درآن امیدها و آرزوهای نیازمندان، خوش می خرامند وجود و
دستان ما پیش از درخواست آنان بخشش می کند تا مبادا آبروی کسی که سوال می کند بریزد اگر دریا
برتری عطای ما را بداند از لبریزی خود شرم کرده فرو رود.
(۷)

● نصیحت ضمن بخشش بی منت
برخی از مردم به هنگام انفاق به فقیر یا فقرا فورا منت گذارده
او را آزار می دهند درحالی که این روش از نظر قرآن کریم و سنت پیامبر مردود است چنانکه قرآن
دراین باره می فرماید.
صدقات خود را به وسیله منت گذاری باطل نکنید.امام حسن مجتبی (ع) با استفاده از این اصل قرآنی ضمن استقبال
از نیازمندان و اختصاص مبلغی به آنها، دوستان را نصیحت می کردند که به خدا حسن ظن داشته باشند و
به همه فقیران توصیه می کردند که مواظب شخصیت خود بوده و برای اندک فقر و تنگدستی، آبروی خویش را
نزد دیگران برند.

● به خدا حسن ظن باش
مرحوم شیخ عباس قمی رحمه الله علیه نقل کرده که مردی خدمت امام حسن
مجتبی (ع) رسید و اظهار فقر و پشیمانی کرد.
او در این باره دو بیت شعر گفت:لم یبق لی شیء یباع بدرهمیکفیک منظر حالتی عن مجزیالا بقایا ماء وجه
صنتهالایباع و قد وجنتک مشتریدر زندگی ام چیزی که دو درهم ارزش داشته باشد ندارم تا آن را بفروشم حال
و چهره ام از آنچه که گفتم خبر می دهد.
مگر باقی مانده آبرویم که آن را نگه داشتم که فروش نرود ولی دیدم که خریدارش تو می باشی.

امام حسن خازن خویش را طلبید و فرمود: چه مقدار از اموال نزد تو می باشد.گفت: دوازده هزار درهم.فرمود: آن
را به این مرد بده که من از او خجالت می کشم.گفت: دیگر چیزی برای نفقه باقی نمی ماند.فرمود: تو
آن را به فقیر بده به خدا حسن ظن داشته باش.
حق تعالی جایگزین می فرماید.پس آن مال را به فرد نیازمند سپرد.
حضرت او را طلبید و عذرخواهی کرد و فرمود: ما حق تو را ندادیم اما به مقداری که موجود بود
در اختیارات گذاردیم (۸)

● درخواست فقط برای قرض سنگین
حلوانی درنزهه الناظر نوشته است: شخصی به نزد امام حسن
آمد و چیزی از آن حضرت درخواست کرد.
امام به او فرمود: درخواست از دیگران جز در قرض سنگین و کمرشکن یا فقر شدید و با حالت فوق
العاده و استثنایی صحیح نمی باشد.آن مرد عرض کرد: نزد تو نیامدم مگر به خاطر یکی از همین موارد.امام دستور
داد تا یکصد دینار به او بدهند.
(۹)آنچه بیان شد تنها مشتی از خروار ایثار وکرم و جود و بخشش امام حسن (ع) بود و به خاطر
همین سجایای اخلاقی است که ایشان به کریم اهل بیت شهرت یافته است.
باشد که ما نیز به تأسی از آن حضرت روش انفاق و کرم و گشاده دستی را در این ماه
شریف پیش گیریم.

پی نوشت ها ۱) سوره نساء ، ۸۶۲) مناقب آل ابی طالب ج ۴.ص ۱۸۳) فرهنگ جامع سخنان امام حسن
(ع) ص ۴۴۳۴) تاریخ ابن عساکر.ص ۱۵۱۵) کشف الغمه ج ۱ص ۵۸۸۶ ) قطره ای از دریای فضائل اهل بیت.
ص ۴۶۰۷ ) فرهنگ جامع سخنان امام حسن (ص) ۴۴۰۸)منتهی الامال، ص ۲۲۳۹) نزهه الناظر.
ص ۶۳

تاریخ شمار

مطالب مرتبط:

پارک آبی

مدیسه

آیسان پرواز

نو عروس

پوست صاف با طب سنتی همراه با تاثیر فراوان + تصاویرپوست صاف با طب سنتی همراه با تاثیر فراوان + تصاویر
در فصل بهار چگونه از پوست خود مراقبت کنیم؟در فصل بهار چگونه از پوست خود مراقبت کنیم؟
ریزش موها را با تخم شنبلیه برطرف نمائیدریزش موها را با تخم شنبلیه برطرف نمائید
ماسک های ماستی برای افزایش رشد موماسک های ماستی برای افزایش رشد مو
نورپردازی مدرن حمام و دستشویی بصورت خیلی زیبا + تصاویرنورپردازی مدرن حمام و دستشویی بصورت خیلی زیبا + تصاویر
آبنماهای شیک و زیبایی که در دکوراسیون داخلی خانه استفاده می شود+تصاویرآبنماهای شیک و زیبایی که در دکوراسیون داخلی خانه استفاده می شود+تصاویر
سلامت دهان و دندان با این ویتامین ها و مواد غذاییسلامت دهان و دندان با این ویتامین ها و مواد غذایی
جوانه کلم بروکلی بخورید تا لاغر شویدجوانه کلم بروکلی بخورید تا لاغر شوید
از بین بردن لکه دوده از روی دیواراز بین بردن لکه دوده از روی دیوار
تمیزکردن فرش | نحوه تمیز کردن لکه شربت از روی فرش سفیدتمیزکردن فرش | نحوه تمیز کردن لکه شربت از روی فرش سفید
شیرینی نسکافه ای مخصوص عید نوروزشیرینی نسکافه ای مخصوص عید نوروز
رول دارچین یا فرانزبروتشن یک دسر فوق العاده آلمانیرول دارچین یا فرانزبروتشن یک دسر فوق العاده آلمانی
مردان قبل از بارداری همسرشان چه کارهایی باید انجام دهند؟مردان قبل از بارداری همسرشان چه کارهایی باید انجام دهند؟
انسداد مجرای انزالی قابل درمان است؟انسداد مجرای انزالی قابل درمان است؟
خـشـم کـودک رابا این راهکارها مهارکنیدخـشـم کـودک رابا این راهکارها مهارکنید
فواید سبزی برای کودکان | چگونه کودکانمان را سبزی خور کنیم؟فواید سبزی برای کودکان | چگونه کودکانمان را سبزی خور کنیم؟
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
زندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوانزندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوان
آشنایی با داروی کالامین از دسته داروهای پوستیآشنایی با داروی کالامین از دسته داروهای پوستی
با پوست این میوه دیابت را درمان کنیدبا پوست این میوه دیابت را درمان کنید
لباس دخترانه های تابستانی برند کوکوری در تابستان ۲۰۱۸لباس دخترانه های تابستانی برند کوکوری در تابستان ۲۰۱۸
راهنمای کامل و کاربردی ست کردن رنگ ها در لباس آقایانراهنمای کامل و کاربردی ست کردن رنگ ها در لباس آقایان
پیام های تبریک ستاره های مشهور در روز پدر سال ۲۰۱۸پیام های تبریک ستاره های مشهور در روز پدر سال ۲۰۱۸
اولین حضور عمومی مگان مارکل و ملکه الیزابت در کنارهم!اولین حضور عمومی مگان مارکل و ملکه الیزابت در کنارهم!
جاذبه های گردشگری بسیار جذاب و دیدنی استانبول +تصاویرجاذبه های گردشگری بسیار جذاب و دیدنی استانبول +تصاویر
دانستنی های تور استانبول / اگر قصد سفر به ترکیه دارید حتما بخوانید+تصاویردانستنی های تور استانبول / اگر قصد سفر به ترکیه دارید حتما بخوانید+تصاویر
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
اپارک

آیسان پرواز

مدیسه
مریم حیدر زاده | شعر زیبای وقتی که چشات ابرهمریم حیدر زاده | شعر زیبای وقتی که چشات ابره
کارو دردریان | شعر زیبای از بس کف دست بر جبین کوبیدمکارو دردریان | شعر زیبای از بس کف دست بر جبین کوبیدم
ژاپن | جشن شکوفه های گیلاس در این کشورژاپن | جشن شکوفه های گیلاس در این کشور
فروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها رافروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
ایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگردایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگرد
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهدقیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ هادوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
دامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدردامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدر
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبرروز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
مهدی اخوان ثالث | شعر زیبای منزلی در دوردستمهدی اخوان ثالث | شعر زیبای منزلی در دوردست
بیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصابیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟
روز کتاب و کتاب خوانی در ۲۴ آبانروز کتاب و کتاب خوانی در ۲۴ آبان
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضانخراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
روز جهانی علم در ۱۰ نوامبرروز جهانی علم در ۱۰ نوامبر
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
مصر | فانوس رمضان سنت فاطمیان در این دیارمصر | فانوس رمضان سنت فاطمیان در این دیار
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبانروز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبانروز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۴)عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۴)
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگعید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبانروز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
روز جهانی ذات الریه در ۱۲ نوامبرروز جهانی ذات الریه در ۱۲ نوامبر
روز ملی کیفیت در ۱۸ آبانروز ملی کیفیت در ۱۸ آبان
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبرروز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبانروز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
13 آبان ماه روزی که حوادث بزرگ و سرنوشت سازی در تاریخ کشورمان رخ داده است به همین مناسبت این روز به نام روز ملّی مبارزه با استکبار نامگذاری شده است
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
در پاتایا و آنتالیا چه می گذرد ؟ ایرانیان به دنبال چه هستند ؟
تورهای متنوع باکو با پرواز هفتگی ایران ایر !!
دختر و پسرهای اهل هیجان حتما ببینند !! داغ داغ
جدیدترین و شیک ترین و هیجان انگیزترین پارکـــــــــــــ آبی تهران !!
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
فروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
بیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
دامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدر
کارو دردریان | شعر زیبای از بس کف دست بر جبین کوبیدم
گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟
مهدی اخوان ثالث | شعر زیبای منزلی در دوردست
مصر | فانوس رمضان سنت فاطمیان در این دیار
روز جهانی علم در ۱۰ نوامبر
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۴)
روز ملی کیفیت در ۱۸ آبان
ژاپن | جشن شکوفه های گیلاس در این کشور
روز جهانی ذات الریه در ۱۲ نوامبر
ایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگرد
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
مریم حیدر زاده | شعر زیبای وقتی که چشات ابره
روز کتاب و کتاب خوانی در ۲۴ آبان
ساوه در ماه مبارک رمضان | آداب و رسوم مردم ساوه در ماه مبارک رمضان
رمضان در افغانستان | آداب و رسوم ماه رمضان در این کشور
روز جهانی مدارا در ۱۶ نوامبر
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۵)
تاجیکستان | رمضان در تاجیکستان به روایت تصاویر
قرقیزستان | آداب و رسوم ماه رمضان در این کشور
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه بهار 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
فروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
فروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
بیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
بیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما