تاریخ نشر :شنبه 17 ژوئن 2017اخبار خواندنیRSSاشتراک:

پاسخ ستاد تنظیم بازار درباره آلودگی برنج‌های دولتی به آرسنیک!

اگر ثابت شود برنج‌های وارداتی استانداردهای‌های ملی را ندارد با هزینه فروشنده عودت داده می‌شود یا معدوم و به مصارف صنعتی می‌رسد.

آلودگی برنج‌های دولتی به آرسنیک

آلودگی برنج‌های دولتی به آرسنیک , اگر ثابت شود برنج‌های وارداتی استانداردهای‌های ملی را ندارد با هزینه فروشنده عودت داده
می‌شو د یا معدوم و به مصارف صنعتی می‌رسد.
محسن بهرامی ارض اقدس درباره آلودگی محموله اخیر وارداتی برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران به آرسنیک و برگشت خوردن آن
اظهار کرد: درباره آرسنیک بحثی مبنی بر تفاوت استانداردهای‌های ملی ایران با بین‌المللی المللی وجود دارد.

آلودگی برنج‌های دولتی به آرسنیک

وی افزود: با توجه به اینکه مصرف نان و برنج در سبد غذایی مردم ایران بالا است، استانداردهای های فلزات
سنگین ما نیز به‌مراتب سخت‌گیرانه تر از مابقی کشورها است.
دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: در صورتی که سایر کشورها اجازه واردات با ۲۰۰ PPM آرسنیک را صادر می‌کنند
در ایران کمتر از ۱۰۰ PPM را هم مجوز نمی‌دهیم.
وی با اشاره به اینکه درباره ابزار سنجش میزان وجود آرسنیک نیز اختلاف وجود دارد تصریح کرد: آرسنیک آلودگی است
که از زمین کشاورزی به محصول منتقل نمی‌شود و آن‌طور نیست که در مسیر به دلیل آلودگی محیطی یا به
دلیل شرایط بد نگهداری در انبار ایجاد شود.
بهرامی ارض اقدس گفت: در صورتی که این برنج در مبادی حمل به تأیید سازمان‌های های معتبر بازرسی که مورد
تأیید سازمان غذا و دارو هستند برسد و با این تأیید خریداری شده باشد در طول راه آرسنیک به آن
اضافه نمی‌شود و باید بدون مشکل ترخیص شود.
وی افزود: اگر اختلافی (میان شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان غذا و دارو) است باید برنج مورد آزمایش مجدد
قرار گیرد و دستگاه‌های‌های سنجش را مورد بازبینی قرار دهیم.
بهرامی ارض اقدس تأکید کرد: ستاد تنظیم بازار مؤکدا بر حفظ استانداردهای ملی تاکید دارد و حفظ سلامت مردم در
در اولویت است و اگر ثابت شود برنج های وادراتی استانداردهای‌ ملی را ندارد با هزینه فروشنده عودت داده می‌شود
و در صورتی نیز که امکان نداشت به سایر مصارف صنعتی می‌رسد یا معدوم می‌شود.
تسنیم

برچسب ها: ,

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت