تاریخ نشر :دوشنبه 25 آوریل 2016 مشاهده : بازیهای محلی, سرگرمی RSS اشتراک:

یک بازی پر هیجان ، بازی محلی اوشدى ، اوشدى (پَر – پَر )

بازی محلی اوشدى ، اوشدى (پَر – پَر )   بازيکنان دور هم مى‌نشينند و يک نفر را به‌عنوان استاد انتخاب مى‌کنند. استاد از همه مى‌خواهد انگشت سبابه خود را وسط بازى بگذارند. سپس استاد مى‌خواند:  اوشدى اوشدي، قوش اوشدى (پَر، پَر، کلاغ‌پر) و بچه‌ها دست خود را بالا مى‌برند.  استاد نام پرنده‌ها يا غير پرنده‌ها […]

یک بازی پر هیجان ، بازی محلی اوشدى ، اوشدى (پَر - پَر )

بازی محلی اوشدى ، اوشدى (پَر – پَر ) 

 بازيکنان دور هم مى‌نشينند و يک نفر را به‌عنوان استاد انتخاب مى‌کنند. استاد از همه مى‌خواهد انگشت سبابه خود را وسط بازى بگذارند. سپس استاد مى‌خواند:

 اوشدى اوشدي، قوش اوشدى (پَر، پَر، کلاغ‌پر) و بچه‌ها دست خود را بالا مى‌برند.

 استاد نام پرنده‌ها يا غير پرنده‌ها و اشياء مختلف را مى‌برد و بچه‌ها دست‌ها را بالا مى‌برند. کسى که دست خود را در زمانى بالا ببرد که استاد نام شيء يا غير پرنده‌اى را اعلام مى‌کند، سوخته است و بايد از بازى کنار برود .

 ایران ویج

اخبار مرتبط:

بازی محلی لشکرکشى، بازی محلی یزد

یک بازی بانشاط ، بازی محلی صندلی بازی

بازی جالب ، بازی محلی قایم باشک

یک بازی پر هیجان ، بازی محلی اوشدى ، اوشدى (پَر – پَر )

چهل نما
رایانمهربهنودگشت