آشنایی با بهون ( صنایع دستی استان خوزستان)

بهون , بهون بختیاری از موی بز بافته می شود. بافت آن همانند بافت جاجیم بوده و از تار و پود تشکیل شده است.هم تار و هم پود آن از موی بز است. ابتدا موی حیوان را با قیچی می چینند.

آشنایی با بهون

بهون بختیاری از موی بز بافته می شود. بافت آن همانند بافت جاجیم بوده و از تار و پود تشکیل شده است.
هم تار و هم پود آن از موی بز است. ابتدا موی حیوان را با قیچی می چینند.

سپس آن را تمیز کرده وکرک را از آن جدا می کنند. علت جدا کردن کرک از موی بز آن است,
که کرک را آفت بید از بین می برد و هرگاه در بافت آن وجود داشته باشد,
در اثر بید زدگی قسمت هایی که تار وپود کرک داشته باشد،
باعث از هم گسیختگی بافت همان قسمت شده و ایجاد شکاف می کند.

بهون

بهون بختیاری ساخته شده از موی بز

در صورتی که موی بز از بیدزدگی مصون مانده وسالها دوام خواهد داشت.
موی بز را پس از چیدن وجدا کردن کرک ،
می ریسند. رشتن نخ بوسیله درک چوبی که به آن پره می گویند ، توسط زنان انجام می گیرد.

درست کردن بهون توسط عشایر

پس از آماده شدن نخ ، آن را دولا می کنند و بسته به مورد استفاده و نیاز ،
در روی زمین به درازای مورد دلخواه چله کشی می کنند.

هر قطعه ای که به این صورت بافته می شود “لت ” می گویند. اصولا لت بهون همانند تخته های جاجیم ،
بصورت نوار بافته می شود. پس از آماده شدن لت های بهون ،
به تعداد مورد نیاز آنها را کنار هم گذاشته و از پهنا با نخ (با موی بز) به هم می دوزند.

نگار مدیا

برچسب ها: ,

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت