استفاده از گیاهان رنگدار در رنگرزی فرش

گیاهان رنگدار در رنگرزی , بوته ی حنا « Lawsonia Inermis » در حدود دو متر ارتفاع دارد و برگ هایش شبیه برگ انار و گل هایش سفید و معطر است .

گیاهان رنگدار در رنگرزی

گیاهان رنگدار در رنگرزی , برگ و کاه و پوست و میوه بسیاری از گیاهان دارای مواد رنگی گوناگون هستند
و رنگرزان ایران به دلیل فراوانی و سهولت دسترسی ، از آنها در رنگرزی استفاده فراوان می کنند.

استخراج رنگ از این برگ ها و میوه ها تقریبا مشابه یکدیگر است و نکته قابل توجه در رنگرزی با این مواد این است که
به علت کمبود مواد رنگی در میان این عناصر باید به مقدار زیاد و حتی تا حدود صد درصد وزن پشم از آنها در
خم های رنگرزی استفاده نمود . مهمترین این برگ ها و میوه ها عبارتند از :

گیاهان رنگدار در رنگرزی

برگ مو ، برگ و میوه توت سیاه و شاه توت ، برگ حنا ، برگ چنار ، پوست پیاز ، کاه گندم که از نظر اهمیت ما فقط به
گیاه حنا اشاره می کنیم .

بوته ی حنا « Lawsonia Inermis » در حدود دو متر ارتفاع دارد و برگ هایش شبیه برگ انار و گل هایش
سفید و معطر است .

گیاهی است دائمی و نزدیک بیست سال محصول می دهد . حنای معروف که در رنگرزی به کار
می رود از برگ این گیاه به دست می آید . مرکز عمده حنا ی ایران کرمان است و
در سواحل جنوبی ایران هم زراعت می شود .

افسانه جاویدان فرش ایران

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت