خسرو معتضد از زندگی , تاریخ و فیلم پنجاه کیلو آلبالو میگوید

خسرو معتضد از زندگی , تاریخ و فیلم پنجاه کیلو آلبالو میگوید

معتضد گفت: البته یک دوره کوتاهی بعد از انقلاب سینمای ایران رشد کرد اما در حال حاضر سینمای ایران به شدت دچار ابتذال شده است. فیلم هایی مانند "پنجاه کیلو البالو"، "آس وپاس" و "من سالوادور نیستم" چرا باید در سینمای ایران ساخته شود.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت