بیت کوین ، پولِ داغ این روزها!بیت کوین ، پولِ داغ این روزها!

بیت کوین , تا به امروز عادت کرده ایم که دارایی را بصورت فیزیکی درک و لمس کنیم مانند اسکناس، فلزات ارزشمند، خانه، ماشین و هر چیز دیگر که برایمان ارزشمند است. حال شکل جدیدی از پول وارد یک چرخه بین المللی شده که عملا امکان درک فیزیکی آن به عنوان یک دارایی با ارزش وجود ندارد.

دختر زیبایی که اعتقادی به آرایش و اصلاح ندارد!

دختر زیبایی که آرایش و اصلاح نمی کند , صفحه اینستاگرام این دختر جوان بیش از هزاران دنبال کننده دارد، و جالب اینکه تمامی فالورهایش با او هم عقیده هستند و اقدام او را تحسین می کنند!

دختر زیبایی که آرایش و اصلاح نمی کند

دختر زیبایی که آرایش و اصلاح نمی کند , دختر جوان بریتانیایی با وجود چهره زیبایی که دارد، اعتقادی به
آرایش و اصلاح صورت ندارد، او بر این باور است که چهره هر فرد شخصی بوده و دیگران نباید افراد
را از روی ظاهر قضاوت کنند.
صفحه اینستاگرام این دختر جوان بیش از هزاران دنبال کننده دارد، و جالب اینکه تمامی فالورهایش با او هم عقیده

هستند و اقدام او را تحسین می کنند!

دختر زیبایی که آرایش و اصلاح نمی کند

دختر زیبایی که آرایش نمی کند

ویل دورانت
عقیده دارد زیبایی زاده میل است.
یکی از نشانه‌های برجسته اینکه زیبایی زاده میل است این است که شی مطلوب پس از آنکه به دست آمد
زیبایی خود را از دست می‌دهد.
آن‌چه می‌خواهیم برای خوبی آن نیست، بلکه برای آن خوب است که آن را می‌خواهیم.

تاثیر آرایش بر زیبایی

آبی بودن آسمان برای خوشایندی ما نیست، بلکه چشمان ما به تدریج با آسمان آبی خو گرفته آن را خوشایند
یافته‌اند.
لذت طبیعی هر شکل و رنگی به نسبت تکرار آن در سر گذشت انسان است.

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

بیت کوین ، پولِ داغ این روزها!بیت کوین ، پولِ داغ این روزها!
بیت کوین , تا به امروز عادت کرده ایم که دارایی را بصورت فیزیکی درک و لمس کنیم مانند اسکناس، فلزات ارزشمند، خانه، ماشین و هر چیز دیگر که برایمان ارزشمند است. حال شکل جدیدی از پول وارد یک چرخه بین المللی شده که عملا امکان درک فیزیکی آن به عنوان یک دارایی با ارزش وجود ندارد.
چهل نما
رایانمهربهنودگشت