گورستان جن ها در سیستان و بلوچستان +تصویر

گورستان جن ها در سیستان و بلوچستان +تصویر

گورستان جن ها در سیستان و بلوچستان , قدمت این روستا به 2300 سال قبل می‌رسد و نام آن در كتاب‌هاى مربوط به فتوحات اسكندر مقدونى به‌عنوان تیز مشهور بوده كه به مرور زمان به تیس تبدیل شده است.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت