قواعد برداشتن ابرو

اولين گام براي آرايش توجه به ابروان است. ابروان نقش قاب را براي چشم بازي ميكنند، يك تصوير زيبا در قاب زيبا و مناسب جلوه بيشتري پيدا ميكند. ابروان كمك ميكنند كه چشمها و صورت قشنگي واقعي خودشان را بيشتر نشان دهند، البته در صورتي كه مرتب و فرم گرفته باشند. بايد بيشتر سعي كنيم […]

اولين گام براي آرايش توجه به ابروان است. ابروان نقش قاب را براي چشم بازي ميكنند، يك تصوير زيبا در قاب زيبا و مناسب جلوه بيشتري پيدا ميكند. ابروان كمك ميكنند كه چشمها و صورت قشنگي واقعي خودشان را بيشتر نشان دهند، البته در صورتي كه مرتب و فرم گرفته باشند.
بايد بيشتر سعي كنيم كه ابروها را تا حد امكان طبيعي نگهداريم. بعضي ابروها فقط نياز به برداشتن چند تار مو بعضي با تغيير دادن فرم، كامل ميشوند. البته موقع برداشتن ابرو بايد توجه داشت كه موها يكي يكي و در جهت رشد مو برداشته شوند. براي برداشتن ابرو حتما لازم است چند نكته رعايت شود.
بايد تو.جه داشته باشيم كه چگونه فرم ابروان را پيدا كنيم. مداد را در امتدا بيني تا گوشه داخلي چشم ميگذاريم، به اين ترتيب خط شروع ابرو مشخص ميشود. موهاي بين دو ابرو را بايد برداشت. مداد را كنار بيني ميگذاريم به طوريكه امتداد آن از وسط مردمك چشم بگذرد، و يا به طور عمودي روي صورت قرار ميدهيم تا از كنار لبه خارجي چشم عبور كند. حال محل بالاترين نقطه ابرو را مشخص ميكنيم. مداد را كنار بيني، در مسيري كه از گوشه خارجي چشم عبور ميكند قرار ميدهيم تا نقطه انتهايي ابرو را مشخص كنيم.
ابروي خوش فرم به زيبايي و جذابيت صورت ميفزايد تا حدي كه حتي با حركت ابرو و چشم ميتوانيم احساس خودمان را نيز ابراز كنيم. وقتي ابروها باريك و بالا هستند به صورت حالتي ميدهند كه بيننده را بيشتر متوجه ابروها ميكند تا ساير اعضاي صورت.
ابروهايي كه فاصله بين آنها زياد باشد و گوشه خارجي ابرو كمي رو به پايين باشد نگاهي خالي و بيتفاوت به چشم ميدهد.
ابروهاي پهن و نزديك به هم چهره را اخم آلود و ترشرو نشان ميدهد.
فاصله طبيعي بين دو چشم در ابروهاي طبيعي برابر است با پهناي يك چشم.
در چشم هاي نزديك به هم بايد فاصله ابروها را به اندازه پهناي يك چشم بگيريم و اشكالي ندارد كه مداد اندازه گيري كمي در گوشه داخلي چشم به طرف چشم قرار بگيرد.
براي چشم هاي دور از هم نيز فاصله دو ابرو را به اندازه يك چشم فرض ميكنيم و مداد را جهت اندازه گيري كمي داخل تر قرار ميدهيم، البته در گوشه خارجي چشم.1
در بعضي افراد ابروها رو به پايين رشد ميكنند كه حتما بايد آنها را با قيچي كوچك مخصوص ابرو و مژه كوتاه كنيم و جالب است كه در اين نوع ابروها حتي مژه ها هم مسير رشدشان به طرف پايين است و مستقيم همه آنها را ميتوانيم به وسيله فر مژه تاب بدهيم.

—————————

زيبا ساختن ابروان ميتواند تغيير شگفت انگيزي در ظاهر شما ايجاد كند. منظور من فقط تغيير سبك ظاهر نيست، بلكه حالت چهره شماست. ابرواني كه شكل زيبايي دارند مانند قابي براي چشمان شما هستند، درست مانند موهاي آرايش كرده كه قاب چهره است و قاب عكس كه زيباساز يك نقاشي زيبا ميتواند باشد. اقراق نيست اگر بگوييم كه شكل ابرو ميتواند به ظاهر شما جلوه دهد و يا جلوه آن را از بين ببرد.

قبل از شروع، نكات زير را بياموزيد:

ابروان شما از كجا بايد آغاز شوند؟
مداد را در كنار بيني به صورت عمودي نگه ميداريم نقطه طلاقي مداد با ابرو، همان محل شروع ابرو شماست.
بلندترين نقطه ابرو بايد كجا باشد؟
مدادي را در كنار بيني به سمت قسمت خارجي عنبيه چشم (قسمت رنگي چشم) نگه داريد . محل طلاقي مداد با ابرو، محل بلندترين نقطه ابروي شما را مشحص ميكند.
نقطه پاياني ابرو كجاست؟
مدادي را طوري نگهداريد كه امتداد آن از كنار گوشه خارجي چشمتان بگذرد. محل طلاقي مداد با ابروي شما دقيقا نقطه پاياني ابروي شماست.
شكل درست ابرو را پيدا كنيد؟
وقتي به ابروي خودتان نگاه ميكنيد، بايد دو خط مرئي وحود داشته باشد. يكي از نقطه شروع ابرو تا بلندترين نقطه ابرو و دومي از بلندترين نقطه ابرو تا نقطه انتهاي ابرو. اين خطوط بايد ممتد و بدون قطعي باشند و در انتها نازك شود.

نكته:
اگر تا كنون ابرويتان را برنداشته ايد، بگذاريد اولين بار يك شخص متخصص اين كار را براي شما انجام دهد و ابرويتان را شكل بدهد. و همچنين اين را به ياد داشته باشيد كه هميشه در جهت رشد مو ابروانتان را برداريد. اين مسئله درد ناشي از كنده شدن مو را كم ميكند.

چگونه ابروانتان را برداريد؟
ابروانتان را به سمت بالا برس بكشيد و با قيچي ابرو قسمتهاي اضافه آن را قيچي كنيد. سپس، روي شكل و كمان ابرويتان كار كنيد. به ياد داشته باشيد كه فاصله بين ابروان شما بايد به اندازه پهناي چشمتان باشد. و بخش داخلي ابرو بايد از بالاي سوراخ بيني آغاز شود. براي اينكه اين نقطه به راحتي مشخص شود، مدادي را در كنار بينيتان به سمت بالا به صورت عمودي نگه داريد تا نقطه ابتداي ابرو مشخص شود. براي اينكه طول ابرويتان مشخص شود، مداد را از كنار ابرو طوري نگهداريد تا امتداد آن از كنار گوشه خارجي چشمتان بگذرد و به ابرويتان برسد. به اين ترتيب نقطه پاياني ابرو مشخص ميشود. سپس، بايد مشخص كنيد كه بالاترين نقطه ابرو يا كحاست. براي اين كار مداد را در كنار بيني قرار هيد تا امتداد آن از كنار قسمت خارجي عنبيه چشم بگذرد و به ابرو برسد.
———————–

توجه : اين كار را روز قبل از مهماني انجام دهيد چون آثار سرخي آن چندان زيبا نيست.
قاعده اول : ابروانتان را با يك برس كوچك مثل مسواك به حالت طبيعي برس بكشيد.
قاعده دوم : يك پارچه لطيف گرم روي ابروي خود بكشيد تا برداشتن ابرو آسانتر شود.
قاعده سوم : زير ابرو را زياد برنداريد چون ظاهر عجيبي پيدا ميكنيد.
قاعده چهارم : ابروهايتان را بيش از حد برنداريد چون به شما چهره متعجب ميدهد.
قاعده پنحم : از موچين جنس خوب و داراي لبه هاي نازك و كيپ استفاده كنيد تا به هتگام برداشتن ابرو موي ابرو را نشكند. اين كار ممكن است باعث عفونت شود.
قاعده ششم : موها را يك به يك بچينيد. آنها را محكم و در جهت رويش مو بكشيد.
قاعده هفتم : ابتدا از وسط ابرو، بالاي بيني، شروع كنيد تا به درد آن عادت كنيد. چون اين قسمت از پوست نسبت به پوست بالاي چشم حساسيت كمتري دارد.
قاعده هشتم : اگر درد اين كار زياد بود قبل از ادامه مقداري خمير دندان بر روي ابرويتان بماليد و بگذاريد چند دقيقه بماند. اين كار حالت بيحسي به پوست ميدهد.
قاعده نهم : برداشتن ابرو را از داخل ابرو به سمت خارج ابرو انجام دهيد.
قاعده دهم : هماهنگي ابروهايتان را در آينه چك كنيد و در پايان يك پارچه لطيف سرد روي ابروهايتان بگذاريد تا سرخي پوست را كاهش دهد.
نكته : اگر ميخواهيد چهره بازتري داشته باشيد فاصله ابروها را كمي بيشتر كنيد و اگر چشمان كشيده ميخواهيد بگذاريد ابروهايتان به هم نزديكتر باشند.

به ياد داشته باشيد :
طبيعي بودن هميشه بهتر است. هرگز ابروهايتان را بيش از حد برنداريد.
وقتي شكل اوليه را به ابرويتان داديد، نگه داشتن اين شكل آسان است.
ابتداي ابرو بايد با گوشه داخلي چشم هماهنگ باشد.
كمان ابرويتان نيز بايد با خط بالاي چشمتان هماهنگ باشد.

پویا آنلاین

قواعد برداشتن ابرو

برچسب ها: