تاریخ نشر :شنبه 26 آگوست 2017 مشاهده : آرایش ناخن RSS اشتراک:

هنگام کاشت ناخن مصنوعی مراقب این نکات باشید

ناخن مصنوعی برخی بسته های ناخن های مصنوعی حاوی مواد شیمیایی سمی است، بنابراین دنبال کردن اقدامات احتیاطی هنگام استفاده و نگهداری آن ها، مهم است.

ناخن مصنوعی

ناخن مصنوعی ، داشتن دست های زیبا و شکیل همواره از زمان های باستان بخشی از آیین ها و رسوم جوامع بوده اند. زن ها دوست دارند تا در دست های خود از زینت استفاده کرده و ناخن های خود را تزئین کنند.

برخی بسته های ناخن های مصنوعی حاوی مواد شیمیایی سمی است، بنابراین دنبال کردن اقدامات احتیاطی هنگام استفاده و نگهداری آن ها، مهم است.

ناخن مصنوعی

مراقبت های استفاده از ناخن مصنوعی

آکادمی آمریکایی مطالعات امراض پوستی این توصیه ها را دارد:
• تمامی بسته های ناخن  مصنوعی را که در خانه نگهداری می کنید، دور از دسترس کودکان قرار دهید.

ناخن مصنوعی
• از اتاقی که تهویه مناسب دارد برای کاشت ناخن استفاده کنید.
• مراقب باشید که مواد شیمیایی روی پوستتان نریزد.
• مراقب باشید هنگام کاشت ناخن، پوست خود را نکنید و مواد را روی سطح پوست نریزید.
• دستورالعمل روی بسته ها را به دقت دنبال کنید و تنها از مواد توصیه شده، استفاده کنید.ناخن مصنوعی

تاپ ناز

هنگام کاشت ناخن مصنوعی مراقب این نکات باشید

چهل نما
رایانمهربهنودگشت