سه شنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

برای هر حاجتی, اسماء الحسنی مخصوص آن را بخوانید تا حاجت روا شوید

اشتراک:
خواص اسماء الحسنی احکام و مسائل شرعی
هر فردی در زندگی خود گرفتار و مشکلات زیادی دارد .هر کس میتواند از طريق دعا و طلب حاجت مشکلات و گرفتاری هایش حل شود .فضیلت و خواص اسماء الحسنی را دراین بخش ببینید.

همانطور که میدانید نام های خداوند در قران امده است .این نام ها به اسماء الحسنی معروفه و  به معنی نام‌های نیکوی خداوند می باشد .این نام های خداوند خواص بسیار دارد و با گفتن مداوم ان ها میتوانید خیلی از گرفتاری ها و مشکلات حل بشود .شما میتوانید برای هر حاجتی یکی از اسما خدا را بخوانید . خواص اسماء الحسنی را درپرشین وی ببینید.

خواص اسماء الحسنی

اَلْمَلِکْ: از خاصیت‌های این نام دوام ملک و قدرت است برای کسی که هر روز ۹۰ مرتبه بر ذکر «یامَلِک» مداومت نماید.سپس خدا او را از مردم بی‌نیاز می‌کند و در دنیا و آخرت آقا و سرور قرار می‌دهد.اَلْقُدّوُسْ: اگر کسی در میان جمع ۱۷۰ بار این نام را ذکر کند درون او از پستی‌ها و دنائت‌ها پاکمی‌شود.اَلْسَّلامْ: در این نام شفای بیماران و سلامت از آفات و بیماری‌هاست وهر کس آن را ۱۰۰ بار برای مریضی بخواند به اذن خداوند شفا می‌یابد.

اَلْمُؤْمِنْ: هر کس ۱۳۶ بار این ذکر را قرائت کند از شر جن و انس در امان می‌ماند.اَلْمُهَیْمِنْ: هر کس ۱۲۵ بار این نام را ذکر کند صفای باطن پیدا می‌کند و بر اسرار غیب و حقایق آن آگاهی می‌یابد.اَلْعَزیزْ: هر کس ۶۴ بار این نام را بعد از طلوع فجر هر روز بخواند رازهای علم کیمیاگری و علمشیمی بر او کشف می‌شود و هر کس چهل روز و هر روز چهل بار آن را بخواند به کسی
محتاج نمی‌شود.

اَلْجَبّارْ: برای درمان دردهای شکستگی‌ها و غیر آن وارد شده است که ذکر «یا جبار» به مدت چهل روز وهر روز ۲۰۶ مرتبه گفته می‌شود.اَلْمُتَکَبِّرْ: هر کس این نام را پیش شخص ستمگری ببرد او خوار می‌شود.اَلْخالِقْ: کسی که این ذکر را زیاد بگوید خداوند قلب او را نورانی می‌کند.اَلْبارِئْ: کسی که این ذکر را زیاد بگوید در قبرش شاداب و با طراوب خواهد بود.

اَلْمُصَّوِّرْ: اگر زن عقیم و نازایی سه روز روزه بگیرد و این نام را ۱۳ مرتبه هنگام نوشتن تلاوت کندو در ظرفی قرار دهد و از آب آن بنوشد خداوند فرزند صالحی به او عطا می‌کند.اَلْغَفّارْ: هر کس هنگام نماز جمعه ۱۰۰ بار این نام را بگوید و بگوید خداوندا مرا بیامرز ای بسیار آمرزنده،خداوند تبارک و تعالی او را می‌آمرزد.

فوائد اسماء الله

اَلْقَهّارْ: کسی که این ذکر را زیاد بگوید خداوند عشق به دنیا را از قلب او خارج می‌کند و کسیکه در میانه ماه و آخر شب بگوید: ای خداوند با عزت و قدرت ای بسیار قهرکننده و عذاب‌کننده ایصاحب عذاب شدید تو کسی هستی که کسی در مقابل انتقام تو طاقت نمی‌آورد و بر دشمنش دعا کند خداونداو را بر دشمنش پیروز می‌گرداند و از شر او ایمنش می‌دارد.

اَلْوَهّابْ: برای برآورده شدن حاجت به مدت چهل روز و هر روز ۱۷۵ بار بگو «یا وهّاب».اَلْکَریمُ اَلْوَهّابْ ذُوالطَّوْلْ: کسی که این ذکر را زیاد قرائت کند خداوند او را از جایی که گمان نمی‌برد روزی
می‌رساند.اَلْرَزّاقْ: کسی که اول هر صبح ۳۱۵ بار «یا رزاق» و ۳۰۸ بار «یا رازق» بگوید روزی‌اش زیاد می‌شود.اَلْفَتّاحْ: هر کس بعد از نماز صبح در حالی که دستش روی سینه‌اش قرار دارد ۷۰ مرتبه بگوید الفتاح خداوند حجاب را از قلب او بر می‌دارد.

اَلْعَلیمْ: از خاصیت‌های این نام آن است که باب معارف را به روی گوینده‌اش باز می‌کند.اَلْحَکیمُ الْعَلیمْ: هر کس این دو نام را مدام ذکر بگوید و امر مهمی داشته باشد خداوند او را به مقصودش می‌رساند و همین طور است ذکر «الحفیظ العلیم».اَلْقابِضْ: کسی که در چهل لقمه چهل بار این ذکر را بنویسد و آن را بخورد خداوند او را ازعذاب گرسنگی در طول عمرش ایمن می‌کند.

اَلْباسِطْ: کسی که می‌خواهد مالش و فرزندش زیاد شود و در زندگی‌اش یک راحتی و در کارهای دنیوی‌اش آسانی داشتهباشد پس باید این ذکر را مداوم یعنی «یا باسط» ۷۲ بار در روز بگوید.و این تجربه شده است.اَلْمُعِزّ ْ: هر کس در سحر در حالی که دستانش را بالا برده ده بار این ذکر را بگوید بههیچ مسأله‌ای احتیاج پیدا نخواهد کرد.

عالِمُ الْغَیْبْ: کسی که بعد از هر نماز ۱۰۰ بار این ذکر را بگوید اسرار غیب بر او مکشوف وآشکار می‌شود.اَلْخافِضْ: هر کس این نام را ۷۰ بار ذکر بگوید خداوند شرّ ستمکاران را از او دور می‌کند.الرّافِعْ: هر کس بعد از نماز ظهر ۱۰۰ بار این ذکر را بگوید خداوند تعالی رفعت او را زیاد می‌کند.الْمُعِزّ ْ: خداوند هیبت ذکر گوینده را زیاد می‌کند.

اَلْمُذِلّ ْ: هر کس در دل شب تاریکی در حالی که در سجده است و پیشانی بر خاک نهاده هزارمرتبه این نام را بگوید و بگوید: «یا مذلّ الجبارین و مبیرُ الظالمین» همانا فلانی مرا خوار کرد پس حق
مرا از او بگیر پس در همان وقت خداوند حق او را از ستمکار خواهد گرفت.و هر کس این ذکررا ۵۵ بار در سجده بگوید و آن گاه بگوید: «پروردگار من مرا امنیت ده»‌ خداوند او را از شرستمکاران در امان می‌دارد.

خواص اسماء الحسنیفوائد اسماء الله

اَلسَّمیعْ: هر کس این ذکر را زیاد بگوید دعایش مستجاب می‌شود.اَلْبَصیرْ: هر کس در مجامع این ذکر را زیاد بگوید خداوند عنایت و توجه خاص خود را به او معطوفمی‌دارد.اَلْحَکَمُ الْعَدْلْ: کسی که در نیمه‌های شب به این ذکر مداومت ورزد خداوند لطف خود را مخصوص او می‌گرداند ودرونش را خزانه اسرار غیب می‌گرداند.اَللَّطیفْ: و در نماز حاجت: دو رکعت نماز بگذار و در هر رکعت بعد از حمد ۳ بار بگو «خداوندبه بندگانش مهربان است و هر کس را بخواهد روزی می‌دهد و او بسیار نیرومند و شکست‌ناپذیر است» و بعداز اسلام برخیز و ۱۲۹ بار بگو «یا لطیف».سپس سجده کن و بر محمد و آل محمد درود بفرست وحاجت خود را بخواه ان شاءالله در میان سه روز آینده حاجتت برآورده می‌شود و اگر به تأخیر افتاد اینرا تکرار کن و «یا لطیف» را ۹۰۳ بار بگو.

اَلْهادِی الْخَبیرِ الْمُبینْ: هر کس به این ذکر بعد از گرسنگی مداومت ورزد خداوند اسرار غیب را بر او آگاهمی‌گرداند و هم چنین است ذکر «النور الهادی» و بعد از آن بگوید «ای هدایت‌کننده مرا هدایت کن و ای آگاه مرا باخبر گردان و ای آشکارکننده بر من اسرار غیب را آشکار کن».اَلْحَلیمِ الرَّئوُفِ الْمَنّانْ: هیچ ترسویی این ذکر را نمی‌گوید مگر این که امنیت می‌یابد.اَلْحَکیمْ: هر کس این را بنویسد و با آب بشوید سپس بر روی زراعت خود بپاشد آن پاک می‌گردد و برکتش آشکار می‌شود.

اَلْغَفُورْ: هر کس در گفتن این ذکر مداومت نماید از وسواسی نجات پیدا می‌کند.اَلْشَّکُورْ: هر کس این نام را چهل بار بر آبی بخواند و با آن چشم بیماری را بشوید خوب خواهدشد.اَلْعَلیّْ: هر کس این نام را زیاد بگوید و بر خود آویزان نماید نزد مردم با آبرو خواهد شد.اَلْکَبیرْ: هر کس در خلوت و ریاضت خود این ذکر را به عددی زیاد بخواند و بعد از آن دعاکند خداوند دعایش را اجابت می‌کند.

اَلْحَفیظْ: هر کس این ذکر را به تعدادش بگوید رنج و درد به سراغ او نمی‌آید هر چند به زمین‌هایهفت‌گانه برود و او از غرق شدن محفوظ است و این نام برای ترسیدگان سریع‌الاجابه است و نگهداری گوینده آن هرگز ازاله نمی‌شود و از بین نمی‌رود.اَلْحَسیبْ: برای آسان شدن کارها هر روز ۸۰ مرتبه بگو «یا حسیب».اَلْجَلیلْ: کسی که این ذکر را بسیار بگوید و هر جایی که دیده می‌شود آن را قرار بدهد به اوبخشیده می‌شود آنچه را می‌بیند و می‌خواهد.

عدد ذکر و خواص اسماء الحسنی

اَلْکَریمْ: هر کس می‌خواهد روزی‌اش زیاد شود چهل روز و هر روز ۱۲۸ بار به این ذکر مداومت جوید «یاکریم یا وهاب یا ذالطول» خداوند از جاهایی که گمان نمی‌کند به او روزی می‌دهد.اَلْقَریبُ الْمُجیبُ: کسی که این ذکر را زیاد بگوید خداوند تعالی او را امنیت می‌بخشد.اَلْواسِعْ: کسی که این ذکر را زیاد بگوید خداوند برای او وسعت در زندگی ایجاد می‌کند.اَلْوَدُودْ: کسی که هر روز ۱۰۰ بار بر غذایی این ذکر را بخواند و به دشمنانش بخوراند با آنها مهربانو دوست خواهد شد.

اَلْمَجیدْ: هر کس این ذکر را زیاد بگوید از همه دردها و بیماریها شفا می‌یابد.: هر کس هنگام خواب در حالی که دستش روی سینه‌اش می‌باشد خداوند باطنش را زنده می‌کند و قلبش را
نورانی می‌گرداند.اَلْشَّهیدُ الْحَقْ: کسی که این دو نام را در چهار گوشه کاغذی بنویسد و آنچه که ضایع شده یا غیب گشته در وسط کاغذ بنویسد و آن را نصف شب زیر آسمان بگذارد و به آن نگاه کند و ایندو اسم را هفتار بار تکرار کند خبر آن چیز ضایع گشته یا گمشده به او می‌رسد.

فوائد اسماء اللهعدد ذکر و خواص اسماء الحسنی

اَلْوَکیلْ: کسی که این ذکر را وِرد خود قرار دهد از غرق شدن یا دچار آتش‌سوزی شدن امنیت می‌یابد.اَلْقَویّ: هر کس ذکر «یا قوی» را روزی ۱۱۶ بار تکرار کند از ناتوانی و ضعف رهایی می‌یابد.اَلْمُعیدْ: کسی که در گوشه‌های اتاقش بایستد و نیمه شب هفتاد مرتبه بگوید «ای معید فلان چیز را به منبرگردان» پس در خلال هفته خبر گم شده به او می‌رسد یا این که خداوند اسرار اسماءش را در اوبه ودیعت می‌نهد.

اَلْمُحِی الْمُمیتْ: برای سالم ماندن جسم پس از مرگ ۶۹ بار «یا محیی» به مدت ۴۰ روز.اَلْحَیّْ: کسی که بر مریض و بیمار ۱۹ بار این ذکر را بگوید شفا حاصل می‌شود و ذکر الحی القیوم
در آخر شب اثر بسیار بزرگی در زیادی روزی دارد.اَلْقَیُّومْ: برای آسان شدن کارها در نیمه‌های شب ۱۰۰۰ بار بگو «سبحان الملک الحی القیوم الذی لایموت» یعنی پاک ومنزه است پروردگار زنده و پایداری که هیچ وقت نمی‌میرد» که به راستی اثری عجیب دارد.

اَلْواجِدْ: کسی که آن را بر غذایی بخواند و بخورد در درون خود نوری را می‌یابد.اَلْماجِدْ: ذکر این نام در خلوت و پنهانی انسان را نورانی می‌کند.اَلأحَدْ: کسی که در خلوت بعد از ریاضت و سختی هزار مرتبه این ذکر را بگوید ملائکه را در اطرافخود می‌بیند.اَلْصَّمَدْ: برای برآورده شدن نیاز خود ۴۰ روز و هر روز ۱۳۴ مرتبه بگو «یا صمد» و برای به دستآوردن مقام صدق و یقین در سحر در حالی که به سجده رفته‌ای ۱۱۱ بار «یا صمد» را با توجهبه معنای آن در قلبت تکرار کن و هر روز بر این ذکر مداومت نما پس از صادقان و اهلیقین خواهی بود.اَلْقادِرْ: هر کس در خلوت با وضو باشد و هزار مرتبه این ذکر را تکرار نماید بر دشمن چیره خواهدشد.

هنگامه

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس