جمعه, ۱۱ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

اولین خمس چه زمانی باید پرداخت شود؟

اشتراک:
زمان پرداخت خمس احکام و مسائل شرعی
سال خُمسی، فرصت یک‌ساله محاسبه خمس است که پس از دریافت نخستین درآمد آغاز می‌شود. بر پایه فقه شیعه، واجب است یک‌ سال پس از دریافت نخستین درآمد، خمس یعنی یک‌پنجم مازاد درآمد سال، محاسبه و پرداخت شود. با ما همراه باشید .

قاعده اصلی در محاسبه خمس درآمدها، تعیین سال خمسی است و نحوه تعیین آن این است که اولین درآمدی را که بدست می آوریم زمان آن را مد نظر داشته باشیم تا یک سال از آن زمان بگذرد . زمان پرداخت خمس را در پرشین وی ببینید.

زمان پرداخت خمس

خمس قاعده اصلی در محاسبه خمس درآمدها، تعیین سال خمسی است و نحوه تعیینآن این است که اولین درآمدی را که بدست می آوریم زمان آن را مد نظر داشته باشیم تا یکسال از آن زمان بگذرد وقتی سر سال فرا رسید هر مقدار که از درآمدهای بین سال از مخارج واحتیاجات متعارفمان، اضافه بود مشمول خمس خواهد بود.یکی از مسائل مورد مبتلا راجع به مسأله خمس این است که کسانی که برای اولین بار قصد پرداخت خمس را دارند نحوه محاسبه خمس آنان چگونه است؟

در جواب باید گفت که شخصی که برای اولین بار قصد پرداختخمس را دارد یا تازه به سن تکلیف رسیده که نحوه محاسبه این گونه افراد معمولا ساده است و ازپیچیدگی خاصی برخوردار نیست و یا این که بعد از گذشت مدت طولانی وکسب مال از راه های مختلف قصداین کار را دارد که نحوه محاسبه کمی پیچیده خواهد بود!باید توجه داشت که قاعده اصلی در محاسبه خمس
درآمدها، تعیین سال خمسی است و نحوه تعیین آن این است که اولین درآمدی را که بدست می آوریم زمانآن را مد نظر داشته باشیم تا یک سال از آن زمان بگذرد وقتی سر سال فرا رسید مقدارکه از درآمدهای بین سال از مخارج و احتیاجات متعارفمان، اضافه بود مشمول خمس خواهد بود.

زمان پرداخت خمسهمه چیز درباره سال خمسی

مبدأ سال در پرداخت خمس

خمس تازه بالغ پس بنابر این کسی که تازه به سن تکلیف رسیده باید ببیند که اولین درآمد اوچه زمانی خواهد بود و آن را مبنای تعیین سال قرار دهد.البته ناگفته نماند که بسیاری از نوجوانان درزمان ما قبل از رسیدن به سن تکلیف، مالک مقداری مال واموال می شوند که اگر بر آن اموال سال بگذرد آن اموال مشمول خمس خواهد بود اگر چه که بهعلت عدم بلوغ ، ادای خمس آن اموال بر آن نوجوان واجب نیست ولی خمس آن مال بر ذمه اوخواهد بود یا این که آن اموال متعلق خمس خواهد بود تا این که به سن تکلیف برسد، آن وقت ادا بر او واجب می گردد.

یک سوالحال سۆالی پیش می آید و آن این که اگر کسی نداند یا فراموش کند که اولیندرآمدی که به او رسید در چه زمانی بود تا این که آن زمان را مبنای تعیین سال قرار دهدوظیفه او چیست؟!جواب این است که آن اموالی را که یقین دارد یک سال از بدست آوردن آنها میگذرد مشمول خمس خواهند بود.اگر شخص مذکور بعد از محاسبه خمس اموال خود متوجه شد که خمس بسیار سنگینی را باید بپردازد که دراین صورت با مشکلات عدیده مواجه می شود راه حلی وجود دارد به نام دستگردان که برای جزئیات بیشتر بایدبه دفتر مرجع خود مراجعه کند یا تماس برقرار نماید

سال خمسیشرایط و زمان پرداخت خمس

پرداخت وجوهات شرعی

اموالی که به حرام آمیخته انداما قسمت اصلی این نوشته مربوط به شخصی است کهبه طور مثال سالیان زیادی از زمان بلوغ او می گذرد و اموال زیادی را کسب نموده، فرض کنید از
جوانی مشغول کسب و کار بوده و از مسأله خمس خبر نداشته یا اهمیت نمی داده و بعد از گذشتمدتی با اموالی که بدست آورده سرمایه گذاری کرده یا املاکی خریده و قیمت آن اموال بالا رفته و خلاصهبا آن اموال تجارت کرده، زیارت رفته، انفاق فی سبیل الله نموده است یا خرجی خانواده خود را پرداخت نموده،حال اگر بخواهد ذمه اش بری شود و یقین کند که وظیفه خود را نسبت به اموال امام زمان علیه السلام انجام داده، چه کند؟!

تبیان  – خبرگزاری صدا و سیما

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده