برات چیست و شرایط قانون تجارت برات

مشاهده : 1533
برات چیست و شرایط قانون تجارت برات خانواده
برات , کسی را که دستور می دهد، برات دهنده، برات کش و یا صادر کننده می نامند و در مقابل شخصی را که دستور دریافت را می گیرد محال علیه و یا براتگیر می نامند و به شخص ثالث نیز دارنده برات گفته می شود.

برات

برات , در خصوص آن تعریف جامعی در قانون تجارت وجود ندارد ولی آنچه از نظر حقوقدانان وجود دارد.
نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگری دستور می دهد تا به رؤیت،
در وعده یا بهوعده ای معین و یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت نماید.

در خصوص اشخاص برات گفتنی است:

کسی را که دستور می دهد یا صادر کننده می نامند و در مقابل شخصی را که
دستور دریافت را می گیرد محال علیه می نامند و به شخص ثالث نیز دارنده گفته می شود.

برات

برات را می توان شکل اولیه سفته و چک دانست و یا از زاویه ای دیگر سفته و چک را می توان ورژن
به روز شده آن بدانیم. ماهیت حقوقی آن به طور معمول برای پرداخت ما به ازای کالا یا خدمتی
صادر می شود که به صادر کننده تسلیم می شود.

به موجب قانون تجارت برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایطی باشد از جمله:

۱- قید کلمه در روی ورقه
۲- تاریخ تحریر
۳- اسم شخصی که آن را باید تأدیه کند
۴- تعیین مبلغ آن
۵- تاریخ تأدیه وجه آن
۶- امکان تأدیه وجه آن اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر
۷- اسم شخصی که در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود
۸ تصریح به اینکه نسخه چندم است

ضمانت اجرای بندهای ۲ الی ۸ اینگونه است که در صورت عدم رعایت شامل مقررات قانونی و آثار حقوقی
نمی شود.

برات

در خصوص برات

با عنایت به این موضوع که به صورت بسیار محدود و کم مورد استفاده قرار می گیرد شایان ذکر است
که اصلاً مورد استفاده قرار نمی گیرد.

برای مطالبه وجه آن می توان با عنایت به مبلغ مورد مطالبه به شورای حل اختلاف و یا دادگاه عمومی و
حقوقی مراجعه نمود.

گروه وکلای رسمی

2017-05-07 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی