خودکشی پس از پخش فیلم دختر جوان در حمام

تاریخ نشر :یکشنبه 12 ژوئن 2016 اشتراک:
خودکشی پس از پخش فیلم دختر جوان در حمام حوادث روز
فیلم از حمام کردن دختر این دختر نوجوان در روز یکشنبه وقتی به خانه برگشت تپانچه ای را از کیف مادرش برداشت و به داخل حمام خانه رفت و در آنجا خودش را کشتمادر این دختر گفت: “برای نظافت او را به خانه فرستادم و بعد از مدتی وقتی به خانه رفتم متوجه شدم در […]

فیلم از حمام کردن دختر

این دختر نوجوان در روز یکشنبه وقتی به خانه برگشت تپانچه ای را از کیف مادرش برداشت و به داخل
حمام خانه رفت و در آنجا خودش را کشتمادر این دختر گفت: “برای نظافت او را به خانه فرستادم و
بعد از مدتی وقتی به خانه رفتم متوجه شدم در حمام است اما در حمام قفل بود و چراغ های
حمام خاموش بود وصدایی از دخترم نمی آمد به زور در را باز کردم که دیدم دخترم در حمامی از
خون است به بالای سرش رفتم و سعی کردم او را نجات دهم اما دیر شده بود، من تمام سعی
ام را کردم”

وی افزود: ” دخترم قبل از این حادثه به من گفته بود که عکس هایی از او
در داخل شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است که دخترم را در حال حمام کردن نشان می دهد”بعد
از این حادثه عمه این دختر جوان در شبکه های اجتماعی جست و جو می کند که معلوم می شود
در واقع فیلمی از او در شبکه های اجتماعی پخش شده است و بررسی ها نشان داده این فیلم پنهانی
توسط دوستان و هم کلاسی هایش گرفته شده و در شبکه های مجازی انتشار یافته است.

رکنا

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فرادرس