رازداری متولدین هر ماه و بهترین و بدترین ماه ها در حفظ راز

اشتراک:
رازداری متولدین هر ماه و بهترین و بدترین ماه ها در حفظ راز روانشناسی
با طالع بینی رازداری متولدین هر ماه و همچنین بهترین و بدترین متولدین ماه ها در حفظ راز آشنا شوید.

فکر می کنید چقدر در نگه داشتن راز خوب هستید؟ شاید جواب این سوال را بتوانید از روی ماه تولد خود
به دست آورید! در زیر با میزان رازداری متولدین هر ماه در بروج فلکی آشنا خواهید شد.

رازداری متولدین هر ماه

برخی از مردم هستند که نمی توانید در نگه داشتن رازتان به آنها اعتماد کنید چرا که ممکن است ناگهان
آن را به طریقی خواسته یا ناخواسته افشا کنند. طبق علم ستاره شناسی توانایی نگه داشتن راز بین افراد
به ماه تولد آنها بستگی دارد. در حالی که برخی افراد در حفظ راز دیگران بسیار قابل اعتماد هستند، برخی
توانایی نگه داشتن آن اطلاعات را نزد خودشان ندارند.

 • شیوه راز نگهداری فروردینی ها

وقتی حرف از رازداری متولدین هر ماه برای فروردین می رسد، اگر رازی به یک فروردینی بگویید،
فقط دردسر برای خودتان درست کرده اید. به گزارش پرشین وی آنها هرگز نمی خواهند با افشا کردن
رازتان به بقیه به شما آزار برسانند ولی آنها بدون توانایی کنترل صحبت هایشان در چنین وضعیت هایی
به دنیا آمده اند! مهم نیست چقدر رابطه نزدیکی با یک فروردینی دارید، همیشه بهتر است رازتان را پیش
خودتان نگه دارید.

 • رازداری اردیبهشتی ها

برای یک اردیبهشتی راز، راز است. آنها معتقدند این راز متعلق به دیگری است و تحت هیچ شرایطی حق
افشای آن را ندارند. حتی اگر آن راز اهمیت خود را از دست بدهد، باز هم آن را مخفی نگه می دارند. شما
می توانید به آنها در این زمینه اطمینان کنید و مهم نیست چقدر سال ها بگذرد و چه قدر شرایط تغییر کند.

طالع بینی رازداری متولدین ماه های مختلف

 • سبک رازداری خردادی ها

چیزی که باید بدانید این است که رازداری متولدین هر ماه در مورد یک خردادی این است که آنها واقعا
و “واقعا” می خواهد اعتماد شما را حفظ کند ولی چیزی که هرگز نباید فراموش کنید این است که آنها
اصلا توانایی رازداری ندارند.

اگر یک خردادی می توانست در بدو تولد صحبت کند احتمالا در مورد تمام چیزهایی که زمانی در
رحم مادرش شنیده شروع به شایعه پراکنی می کرد. آنها عاشق دیدن واکنش دیگران از افشای اطلاعات
جالب خود هستند. ولی نکته مثبت آنجاست که آنها در مورد ناتوانی خود در رازداری نیز مخفی کاری
نمی کنند. یک خردادی همیشه به شما این نکته را هشدار می دهد و دیگر بستگی به خودتان دارد که با
این وجود رازتان را با او درمیان بگذارید یا خیر.

 • شیوه رازداری تیر ماهی ها

یک تیرماهی شبیه یک دوست دلسوز با اخلاق مادرانه است که همیشه می داند چه زمانی احساس ناراحتی
داشته و نیاز به کسی دارید. ولی با این حال وقتی نوبت به رازداری متولدین هر ماه برای ماه تیر می رسد،
یک تیرماهی هنوز هم در نگه داشتن راز خوب عمل نمی کند.  احساسات آنها بی ثبات است و هروقت دچار
گرفتاری شوند، بند را به آب می دهند!

کشیدن بار احساسی خودشان و همچنین بار دلسوزی برای بقیه، موجب می شود رازداری برای آنها سخت شود.

رازداری متولدین هر ماهشیوه راز نگه داشتن افراد مختلف
 • سبک رازداری مردادی ها

اگر مردادی ها خود را در موقعیتی ببینند که کسی سعی دارد با آنها رازی را درمیان بگذارد، سعی در
فرار از این وضعیت می کنند ولی به محض اینکه قول رازداری بدهند، بر سر آن می مانند. علاوه بر
این آنها چیزهایی مثل شایعات را در شان خود نمی دانند. بنابراین به گزارش پرشین وی به شما اطلاعاتی
که انتظار دارید را نمی دهند.

 • نحوه رازداری شهریوری ها

رازداری متولدین هر ماه برای ماه شهریور بدین صورت است که شهریوری ها هیچ مشکلی با نگه داشتن
راز ندارند. فقط تنها مشکل این است که آیا شما توانایی شنیدن نصیحت های مدوام آنها را دارید یا خیر!
حل کردن مشکلات گویی ماموریت زندگی آنهاست، بنابراین وقتی مشکلی که با آن روبه رو شده اید را با
آنها درمیان بگذارید، مغز آنها فورا فعالیت خود را آغاز کرده و به دنبال راه حلی برای شما می گردد.

نیت آنها خوب است ولی گاهی وقت ها فرد فقط نیاز به کسی دارد که حرف هایش را کسی بشنود نه اینکه
سعی در حل کردن آنها کند.

قابل اعتماد ترین و غیرقابل اعتمادترین ماه ها در رازداری

 • سبک رازداری مهر ماهی ها

وقتی رازی به یک مهرماهی می گویید، باید یک راه گریز برای او بگذارید. می توانید به او اجازه
دهید که این راز را به شخص دیگر بگوید و یا به آنها اجازه دهید پس از یک مدت مشخصی آن را
افشا کند. در غیر این صورت به سادگی آنها توانایی نگه داشتن آن را ندارند.

در حقیقت رازداری متولدین هر ماه برای ماه مهر این است که شما نمی توانید روی آنها برای نگه داشتن
بزرگترین رازهایتان اعتماد کنید. آنها می دانند که افشای برخی چیزها خیلی مهم است ولی مشکل کوچک
آنجاست که آنها دلیل نگه داشتن راز را نمی دانند.

 • روش راز نگه داشتن آبانی ها

گفتن راز به یک آبان ماهی هم می تواند خوب و هم بد باشد. به گزارش پرشین وی آنها در نگه داشتن راز
عالی هستند ولی در ازای دانستن این اطلاعات به دنبال سودی برای خود نیز هستند.

افشا کردن رازهایتان برای یک آبان ماهی لذت خاصی برای او ندارد و هرگز از قصد به دنبال آسیب
رساندن به شما برنمی آید ولی در ازای بار احساسی که از دانستن اطلاعات شما دارد، انتظار جبران
آن را از جانب شما دارد.

پنهان نگه داشتن رازسبک متولدین ماه های مختلف در رازداری
 • سبک پنهان نگه داشتن راز آذر ماهی ها

وقتی نوبت به مقوله اختیار و رازداری متولدین هر ماه برای آذرماهی ها می رسد، آنها را می توان به
جست و خیز یک پرنده در مغازه چینی فروشی تشبیه کرد، بدین معنی که بدون اختیار دست به شکستن
چینی ها می زنند! آنها عاشق صحبت کردن هستند و در این بین اصلا نمی دانند در مورد چه صحبت
می کنند! درست مثل فروردینی ها آنها به محض آنکه زبان به گفتگو باز می کنند، به سادگی کنترلی
روی صحبت هایشان ندارند.

آنها به عنوان یک دوست بد نیستند ولی بهتر است رازتان را نزد خود نگه داشته و به دیگران در نگه
داشتن رازتان اعتماد نکنید.

 • رازداری به سبک دی ماهی ها

دی ماهی ها منضبط و وفادارند و برای توانایی رازداری شان شناخته شده هستند. آنها هرگز رازتان را
افشا نمی کنند. آنها نسبت به جایگاه اجتماعی خود در جامعه اعتماد به نفس دارند و بنابراین نیازی به
رخ کشیدن ارتباطاتشان با افشاسازی رازها ندارند.

آنها از شایعه ها و حرف های کوچک بی ارزش بیزارند و به گزارش پرشین وی سعی می کنند تا حد
ممکن خود را از این نوع موقعیت ها بیرون بکشند.

سبک رازداری متولدین هر ماه

 • نحوه راز نگه داشتن بهمن ماهی ها

سبک رازداری متولدین هر ماه برای بهمنی ها اینگونه است که آنها بدخواهی و کینه توزی برای افشای
راز ندارند و وقتی شروع به صحبت می کنند هدفی برای افشای راز ندارند. ولی بدون اینکه متوجه
شوند چیزی که نباید بگویند را افشا می کنند. آنها ناگهان آن اطلاعات خاص را به یاد آورده و بر زبان
جاری می کنند، بدون اینکه به این فکر کنند که نباید آن را می گفتند.

و اگر بخواهید نسبت به رفتار آنها اعتراض کنید، آنها یک دلیل برایتان می آورند که چرا باید آن را افشا
می کردند و چطور دانستن آن از سوی دیگران نیز اشکالی پیش نمی آورد.

 • راز نگه داشتن به شیوه اسفندی ها

آنها با حس ششم قوی خود متوجه راز شما می شوند حتی اگر به آنها چیزی نگویید و با مهربانی ذاتی که
دارند هرگز سعی نمی کنند با افشای اطلاعات محرمانه تان، موجبات ناراحتی شما را پدید آورند.

وقتی نوبت به رازهای خودشان می رسد، آنها با روش های ابتکاری مثل نوشتن آنها قبل اینکه آن را افشا
کنند، بار سنگین نگه داشتن آن را کاهش می دهند.

تهیه و ترجمه: گروه روانشناسی پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

منبع: themindsjournal

گردآوری:

دکتر طاهری

اخبار مرتبط:
روف گاردن های رویاییجراحی بواسیر ، سرپایی
فیلم پرشین وی
انتقاد چیست؟ انواع انتقاد کردن و شیوه درست انتقاد کردن کدامند؟ انتقاد چیست؟ انواع انتقاد کردن و شیوه درست انتقاد کردن کدامند؟

حتما شما هم گاهی دیگران را مورد انتقاد می کنید اما آیا درباره شیوه صحیح انتقاد چیزی میدانید در این مطلب به موضوع روش درست انتقاد از دیگران پرداخته ایم.

رمز و رازهای رابطه با خانواده شوهر ! چقدر درگیری قابل تحمل و پذیرفتنی است؟
نکات آموزنده برای از بین بردن خودشیفتگی(فرزندسالاری) کودکان
به چه کسانی شیرین عقل می گویند
افراد کم رو و خجالتی موفق می شوند؟
دختران در آرزوی پسر بودن
رازهای درونی خانم ها که بهتر است مردها از آنها با خبر باشند
میل جنسی تا پایان عمر با ماست!
مدارا و نرمش با همسر تا چه حدی جایز است
تاثیر گریه کردن زن ها در ارتباط با شوهر
از این زندگی تکراری خسته شدم!
به فرد داغدار آرام بخش ندهید
علت متنفر بودن از دیدن عکس خود
مهمترین علائم استرس در کودکان
شخصیت شناسی بر اساس انواع پیتزا
شخصیت شناسی زنان از روی کیف آن ها!
شخصیت شناسی براساس شکل ناخن های شما!
شخصیت شناسی از روی ماشین مورد علاقه
شخصیت شناسی فرم بینی
شخصیت درونی افراد را از روی عطر مورد علاقه آنها بشناسید!
چکاد بام