مشاهده : 9538 تعبیر خواب حرف نون RSS اشتراک:

تعبیر خواب نبات

تعبیر خواب نبات
از آنجا که نبات ماده ای شیرین است دیدن آن هم در خواب معنای نیکی دارد . برای دانستن تعبیر خواب نبات از نظر معبراین همچون امام صادق , ابن سیرین و مطیعی تهرانی با ما همراه باشید .

منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب نبات چنین می گوید که دیدن نبات در خواب به معنای نعمت است و اگر ,
کاسه نبات را در خواب ببینید به معنی ثروت فراوان است .ابن سیرین هم معتقد است که دیدن نبات در خواب نیک است,
و به معنای فزونی مال می باشد . امام صادق هم دیدن نبات را در خواب به نیکی تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب نبات

تعبیر خواب نبات به روایت امام جعفر صادق

دیدن نباتات زمین درخواب چهار وجه است. اول: مال و نعمت. دوم: بزرگی و جاه. سوم: منفعت خوش. چهارم: زیادتی حرمت.

تعبیرگری می‌گوید:

دیدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است.
سخن خوش
بوسه دادن
مال
فرزند
دوست

تعبیر خواب نبات به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نبات شیرین است و حکم قند را در تعبیر دارد و نعمت و معیشت است و مال و پول به خصوص اگر شخصی ,
کاسه نبات در خواب ببیند و بلورهای نبات که روی هم انباشته و به هم چسبیده انباشتگی پول را ,
نشان می دهد و در خواب دیدنش نیکو است.

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب نبات میگوید: دیدن نبات و شکر و انگبین وگل و شکر ,
و مانند آن تعلق به ایمنی دارد.

تعبیر خواب نبات به روایت محمد بن سیرین

تعبیر دیدن نبات در خواب

دیدن هر نباتی به وقت خود، چنانکه او را ساق و شاخ نباشد، دلیل منفعت است و آن را که ساق و شاخ بود،
دلیل بر فزونی مال و جاه بود به قدر سطبری و باریکی و بلندی و کوتاهی. اگر بیند که بر چشم و دهان,
و گوش او نباتات رسته بود به غایت نیک بود.

نبات نوعی قند است که از نیشکر به‌دست می‌آید. برای تهیه آن ابتدا شکر را در آب جوش حل می‌کنند,
تا محلول سیرشده درست شود. سپس نخی در آب آویزان کرده و می‌گذراند تا خنک شود و بلور تشکیل شود.

نبات، نسل قدیم آبنبات های امروزی است. یکی از پرمصرف ترین انواع نبات، نبات چوبی و نبات شاخه است.
اغلب از شاخه نبات برای تزیین سفره های عقد و هفت سین و از نبات چوب دار برای شیرین کردن چای ,
و نوشیدنی های گیاهی استفاده می شود.

تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
کفش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کفش می خریم , کفش می پوشیم و یا کفشی کهنه داریم. برای دانستن تعبیر خواب کفش با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟