مشاهده : 1481تعبیر خواب حرف نونRSSاشتراک:

تعبیر خواب نخ

تعبیر خواب نخ
دیدن نخ در خواب تعابیر متفاوتی می تواند داشته باشد همچون خوشبختی , ازدواج , به ثروت رسیدن , طول عمر , سفر و خیر و منفعت . برای دانستن تعبیر خواب نخ به صورت کامل با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی را برای تعبیر خواب نخ آورده اند .امام صادق دیدن نخ را در خواب نشان از طول عمر می دانند .
ابراهیم کرمانی دیدن نخ را در خواب چنین تفسیر می کند که شخصی از سفر باز می گردد .ابن سیرین نیز نخ را نشانه,
سفر می داند و مدت سفر را به اندازه طول نخ می داند که اگر طولش زیاد بود سفر طولانی و اگر طولش کوتاه بود ,
سفر کوتاه می رود .

تعبیر خواب نخ

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب می گوید:

دیدن نخ در خواب ، علامت آن است که بخت و اقبال آن سوی راههای پرپیچ و خم است .

دیدن نخهای پاره در خواب ، به معنای آن است که از بی وفایی دوستان متحمل زیانی می شوید .

اگر در خواب نخ‏هاى پاره‏ اى ببینید، یعنى دچار دردسر مى‏شوید.

تعبیر خواب نخ به روایت امام جعفر صادق

ریسمان در خواب بر چهار وجه است.

اول: سفر. دوم: کارمزد. سوم: عمر داز. چهارم: منفعت بسیار.

لیلا برایت می گوید:

دیدن نخ در خواب، نشانه آن است که خیلی باید مراقب کارهایتان باشید.

تعبیر خواب نخ به روایت ابراهیم کرمانی

اگر زنی خواب بیند که ریسمان از پشم یا از موی همی رشت، یعنی که او را از سفر غایبی بازآید.
اگر به وقت رشتن رسومان او گسسته شد، دلیل که غایبش در سفر بماند.

تعبیر دیدن ریسمان بسیار در خواب

اگر در خواب بیند ریسمان بسیار داشت، دلیل است عمرش دراز بود, و بر قدر درازی و کوتاهی ریسمان او را ,
خیر و منفعت رسد.

در کتاب سر زمین رویاها آمده:

خواب نخ نایلون یا کنف یا پنبه یا غیره : شانس

اگر یک مرد خواب نخ را ببیند : او درکارهایش موفق خواهد بود

اگر یک زن خواب نخ ببیند : پول فراوانی بدست میاورد

اگر یک مرد متاهل خواب نخ ببیند : او درآمد فراوان و منظمی خواهد داشت .

اگر یک زن متاهل خواب نخ ببیند : دانائی او در خرج و پس انداز پول به شوهرش کمک
بسیار خواهد بود .

اگر مجردها خواب نخ ببینند : آنها بزودی ازدواج خواهند کرد .

اگر خواب ببینید نخ می خرید : هدیه ای از طرف شخصی که فکرش را نمی کردید دریافت خواهید کرد.

نخ یامفتول طلائی : خوشبختی

خواب مفتول نقره ای دیدن یعنی از خطر می جهید .

مفتول مسی : وارد اجتماع هنرمندان می شوید .

مفتول فولادی : باید به خصومتها پایان بدهید .

نخ پاره : دوستان بی ملاحظه به شما صدمات مالی خواهند زد .

اگر خواب ببینید نخ می پیچید : بواسطه پس انداز ثروتمند خواهید شد .

اگر یک نخ گره خورده را باز می کنید : یک مسئله بغرنج حل می شود .

تعبیر خواب , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب رفتگر , دیدن رفتگر در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب رفتگر , دیدن رفتگر در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود رفتگری را ببینید و یا خواب ببینید خودتان رفتگر هستید .برای اینکه بدانید خوابتان چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
بلیط رایگان رفت و برگشت به استانبول
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
تعبیر خواب رف , دیدن رف در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رشته , دیدن رشته در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رسن , دیدن رسن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رز , دیدن رز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب راه , دیدن راه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رب , دیدن رب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ران , دیدن ران در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب راسو , دیدن راسو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رازیانه , دیدن رازیانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رادیو , دیدن رادیو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رادار , دیدن رادار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دکتر , دیدن دکتر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیوانگی , دیوانگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیوار , دیدن دیوار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیو , دیدن دیو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیگ , دیدن دیگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دوربین , دیدن دوربین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دودکش , دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟
فال روزانه
تعبیر خواب