مشاهده : 3831تعبیر خواب حرف هRSSاشتراک:

تعبیر خواب هواپیما

تعبیر خواب هواپیما
هواپیما ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . هواپیمای مسافربری یا هواپیمای جنگی .ممکن است خواب ببینیم سوار هواپیما شده ایم یا هواپیما سقوط کرده است . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید .

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود هواپیما دیده باشید .مطیعی تهرانی برای تعبیر خواب هواپیما ,
چنین می گوید چون هواپیما نوعی پرواز است نیکو است ولی اتفاقاتی که در خواب برای هواپیما می افتد اینگونه تعبیر,
می شود سقوط هواپیما در خواب به معنای افت شغلی است و یا به معنای طلاق دادن زن نیز می باشد.

تعبیر خواب هواپیما

تعبیر خواب هواپیما در کتاب سرزمین رویاها اینگونه آمده است :

تعبیر خواب بلند شدن هواپیما از زمین ، به معنای موفقیت در کارها است.به زمین نشستن هواپیما در خواب ،
به معنای مراقب بعضی از دوستان بودن است.

تعبیر خواب هواپیمای دیگران در زمین نشستن ، مراقب خیانت یک دوست باشید . اگر هواپیمای شخصی,
روی زمین بنشیند به معنی نقشه های شما عملی می شود .

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما ، از پستی و بلندیها عبور کردن است. با یک دوست در هواپیما بودن ،
نشان از یک تغییر در زندگی شما است.

تعبیر خواب با عشق خود در هواپیما بودن ، از روی بیفکری کاری نکنید . تعبیر خواب با خانواده در هواپیما بودن ،
نقشه های خیلی دقیق بکشید مطمئناً موفق می شوید .

اگر خواب ببینید با هواپیما دچار سانحه شده و نمرده اید یعنی  منفعتهای مالی در پیش دارید . تعبیر خواب در هواپیما,
کشته شدن ، از نظر روحی قدرت و پیشرفت حاصل می کنید .

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید که هواپیمایى آتش گرفته و یا در حال سقوط است، به معنای آن است که دچار,
ضرر و زیان خواهید شد.

اگر شخص خواب ببینید که با هواپیمایى در حال پرواز هستید، بیانگر آن است که در کارهاى خود,
موفق خواهید بود.

تعبیر دیدن هواپیمای شکاری در خواب

دیدن هواپیماى شکارى در خواب، نشانه‏ى مشکلات و گرفتارى است.

تعبیر خواب هواپیما به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید.
این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند.

پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی,
جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است.

اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه,
و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد.

گاه خواب بیننده در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا ,
نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده ,
زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید.

مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد,
و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است,

و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول, با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست ,
و بهبود امور را نوید می دهد.

تاویل , سرزمین رویاها

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهیزیه ،تعبیر خواب جهیزیه عروس ،تعبیر خواب جهیزیه مجلل و تعبیر خواب جهیزیه فقیرانه همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟