تاریخ نشر :چهار شنبه 05 جولای 2017 مشاهده : احکام دینی و مسائل شرعی RSS اشتراک:

احکام نماز خواندن در هواپیما

احکام نماز خواندن در هواپیما , آیا نماز در هواپیما جایز است و وظیفه چیست؟

احکام نماز خواندن در هواپیما

احکام نماز خواندن در هواپیما , نماز را در هواپیما که نه قبله در آن معلوم است و نه طمأنینه حاصل
است چگونه باید خواند؟

چگونه در هواپیما، نماز بخوانیم

در برخی موارد، زائران بیت‏اللّه الحرام یا سایر مسافران، وقت نماز در هواپیما هستندچنانچه نماز در هواپیما
مانع استقرار و طمأنینه نشود و سایر شرایط، مثل قیام و رکوع و سجود مراعات گردد ولی جهت قبله را ندانند،
آیا نماز در هواپیما جایز است و وظیفه چیست؟

احکام نماز خواندن در هواپیما
نماز در هواپیما

اگر می تواند علم و اطمینان به قبله پیدا کند و نماز را در وقت بخواند، باید صبر کند
ولی اگر نماز قضا می شود به هر طرف که گمان بیشتر دارد، نماز بخواند و
اگر هیچ راهی برای یافتن جهت قبله ندارد و گمانش هم به هیچ طرف نمی رود
بنابر احتیاط باید به چهار طرف نماز بخواند و اگر برای چهار طرف وقت ندارد،
به هر اندازه که وقت دارد نماز بخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان

احکام نماز خواندن در هواپیما

چهل نما
رایانمهربهنودگشت