مذهبیRSSاشتراک:

تفاوت ازدواج موقت با زنا

تفاوت ازدواج موقت با زنا
فرق ازدواج موقت با زنا فرق ازدواج موقت با زنا امام علی (ع) : اگر عمر ازدواج موقت را حرام نکرده بود ، جز بدبخت ترین انسانها کسی دست به زنا نمی زد پیامبر اعظم (ص) می فرمایند : ای جوان ازدواج کن و زنا مکن ، زیرا زنا ایمان را از قلب تو بیرون […]

فرق ازدواج موقت با زنا

فرق ازدواج موقت با زنا امام علی (ع) : اگر عمر ازدواج موقت را
حرام نکرده بود ، جز بدبخت ترین انسانها کسی دست به زنا نمی زد پیامبر اعظم (ص) می فرمایند :
ای جوان ازدواج کن و زنا مکن ، زیرا زنا ایمان را از قلب تو بیرون می برد.آیا فرق
ازدواج موقت با زنا ، فقط خواندن صیغه عقد است ؟ خیر ، بعضی از فرق های ازدواج موقت
با زنا :

۱ – در ازدواج موقت رضایت زن شرط اصلی است اما می توان زنی را مجبور به
زنا کرد.۲

– در ازدواج موقت امکان آمیزش جنسی دسته جمعی نیست ، اما در زنا هر تعداد پسر می
توانند با یک دختر آمیزش کنند و بر عکس.

۳ – در ازدواج موقت اگر فرزندی متولد شود حلال زاده است در صورتی که در زنا اگر فرزندی به
دنیا بیاید حرام زاده است.

۴ – در ازدواج موقت پس از پایان زمان مقرر زن و مرد به هم نا محرم می شوند اما
در زنا زن و مرد می توانند تا ابد به هم محرم باشند.۵

– در ازدواج موقت مهریه باید پرداخته
شود اما در زنا مرد می تواند بدون پرداخت مهریه به کار خود مشغول شود.

۶ – در ازدواج موقت در صورتی که نزدیکی صورت بگیرد ، پس از تمام شدن مدت ، زن باید
چهل و پنج روز و یا به اندازه دو حیض کامل ، عده نگه دارد ( از ازدواج با مردان
دیگر پرهیز نماید ) اما در زنا زن پس از اتمام نزدیکی می تواند با مرد دیگری نزدیکی کند.

۷ – در ازدواج موقت ، صیغه ی عقد بین زن و مرد خوانده می شود ، که نشاندهنده تسلیم
بودن آنها در برابر خداوند است ، اما در زنا عشوه گری و چشم چرانی مقدمه کار است.

۸ – در ازدواج موقت دختران باکره زیر ۹ سال ( نابالغ ) و دختران باکره دیوانه ، نیاز به
اجازه پدر یا جد پدری است ، اما در زنا دختران دیوانه و نابالغ به راحتی راضی به همبستری مخفیانه
می شوند.

۹ – ازدواج موقت در بعضی از موارد ، زمینه ازدواج دائم می شود ، اما یک مرد هیچ گاه
حاضر نیست با زنی که زنا کرده است ، پیمان وفاداری ببندد و بر عکس.

۱۰ – کسی که ازدواج موقت می کند ، هم ثواب می کند و هم خود را از گناه نجات
می دهد ، اما کسی که زنا می کند ، زشتی گناه از چشم او می افتد و نفس او
برای پذیرش گناهان دیگر نیز آماده می شود.

ایران

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
علت و چگونگی شهادت حضرت فاطمه (س)
علت و چگونگی شهادت حضرت فاطمه (س)
کدام دو پیامبر با هم پسرخاله هستند؟
کدام دو پیامبر با هم پسرخاله هستند؟
احکام مناسبتی ایام فاطمیه
احکام مناسبتی ایام فاطمیه
ماجرای پهلو گرفتن کشتی نوح بر قله کوه جودی
ماجرای پهلو گرفتن کشتی نوح بر قله کوه جودی
شرط رسیدن به رحمت الهی
شرط رسیدن به رحمت الهی
آیا ادیان دیگر هم حجاب دارند؟
آیا ادیان دیگر هم حجاب دارند؟
حکم شرعی خرید کالای اسرائیلی چیست؟
حکم شرعی خرید کالای اسرائیلی چیست؟
حکایت نافعه برای گشایش کار
حکایت نافعه برای گشایش کار
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز