مذهبیRSSاشتراک:

نیت نمازی که برای والدین می خوانیم چیست ؟

نیت نمازی که برای والدین می خوانیم چیست ؟
نیت نماز برای والدین باید هنگام خواندن نماز قضای میت، در نیّت خود میّت را معیّن نمود و همینکه نیّت شود که از طرف کسى نماز مىی خوانم که براى او اجیر شده‌، کفایت می کند. لذا نیت نماز قضای والدین این گونه است که قصد کنید به نیابت از طرف والدین خود، نماز قضا […]

نیت نماز برای والدین

باید هنگام خواندن نماز قضای میت، در نیّت خود میّت را معیّن نمود
و همینکه نیّت شود که از طرف کسى نماز مىی خوانم که براى او اجیر شده‌، کفایت می کند.

لذا نیت نماز قضای والدین این گونه است که قصد کنید به نیابت از طرف والدین خود، نماز قضا بخوانید
و در هر نمازی که می خوانید، قصد کنید به نیابت ایشان نماز را قضا می کنید و همچنین اگر
به این قصد که آنچه بر عهده والدین شما بوده، شما از طرف او انجام دهید،نیز صحیح است.

ایران

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
ماجرای پهلو گرفتن کشتی نوح بر قله کوه جودی
ماجرای پهلو گرفتن کشتی نوح بر قله کوه جودی
شرط رسیدن به رحمت الهی
شرط رسیدن به رحمت الهی
آیا ادیان دیگر هم حجاب دارند؟
آیا ادیان دیگر هم حجاب دارند؟
حکم شرعی خرید کالای اسرائیلی چیست؟
حکم شرعی خرید کالای اسرائیلی چیست؟
حکایت نافعه برای گشایش کار
حکایت نافعه برای گشایش کار
اعمال شب و روز جمعه
اعمال شب و روز جمعه
تعقیب نماز صبح با ترجمه
تعقیب نماز صبح با ترجمه
تعقیب نماز عشاء به همراه معنی
تعقیب نماز عشاء به همراه معنی
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز