تاریخ نشر :سه شنبه 30 مه 2017 مشاهده : احادیث و سخنان بزرگان RSS اشتراک:

گنج های بهشت برین در چه مکان هایی پنهان شده اند؟

آیت الله مجتهدی تهرانی با ذکر احادیثی از رسول خدا (ص) و امام صادق (ع)به چهار موضوع مهم در زندگی انسان ها اشاره دارد که رعایت آن میی تواند موجب بهشتی شدنش بشود.

گنج های بهشت

گنج های بهشت , پیامبر اکرم(ص)فرمودند:چهار چیز از گنج های بهشت است.پنهان داشتن فقر، پنهان
داشتن صدقه، پنهان داشتن مصیبت و پنهان داشتن درد.

آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)در شرح این حدیث، به روایتی از امام صادق استناد می کند و می گوید:در کتاب
منتهی الامال حدیثی از امام صادق (ع)آمده است که ایشان فرموده اند:چهار چیز از گنج های خوبی است:

اول:کتمان کردن فقر:احتیاج داری نیازمندی به هیچ کس چیزی نگو.مخفی کن.فقط به خدا بگو به کسی
نگو ندارم.به خدا بگویی برایت می رسد.اگر به کسی بگویی ذلیل و خوار می شوی.

گنج های بهشت

دوم:مخفی کردن صدقه.کار خوبی کرده ای آن را مخفی کن اگر برای جهیزیه نیازمند قالی خریده ای
به کسی نگو.مسجد یا بیمارستان ساخته ای به کسی نگو.کارهای خیر را برای کسی بازگو نکنید.

سوم:مخفی کردن مصیبت:مصیبت هایتان را کتمان کنید داغ اولاد دیده ای به کسی نگو.شهید داده ای نگو.اظهار ناراحتی نکن.

چهارم:مخفی کردن درد و بیماری.درد و بیماری اگر داری به کسی نگو نصف شب به خاطر دل
درد زنت را بیدار نکن.از خدا شفای دل درد را نخواه

کتاب احسن الحدیث ص12

باشگاه خبرنگاران

گنج های بهشت برین در چه مکان هایی پنهان شده اند؟

برچسب ها: ,
چهل نما
رایانمهربهنودگشت