چهارشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

فضایل ۱۵ گانه زیارت امام حسین(ع)

اشتراک:
فضایل زیارت امام حسین احکام و مسائل شرعی
زیارت امام حسین (ع) فضایل بسیاری دارد و می تواند باعث بخشیدن گناهان شود . در این بخش فضایل پانزده گانه زیارت امام حسین(ع) را بیان کرده ایم . این روزها که مردم برای اربعین می توانند خود را به بارگاه امام برسانند دانستن این فضائل خالی از لطف نیست.

زیارت امام حسین علیه السلام در هر شرایط و هر زمانی فضایل و ثواب خود را دارد. از مزایای زیارت اقا امام حسین این است که باعث ارتقاى روح و پرورش والاترین ارزش هاى معنوى و اخلاقی میشود. در این مجموعه از فضایل زیارت امام حسین بسیار صحبت کرده ایم که شما هم میتوانید با دنبال کردن مطالب انها را درک کنید. فضیلت های زیارت امام حسین را در پرشین وی ببینید.

فضایل زیارت امام حسین

یکی از اعمال بسیار سفارش شده از سوی ائمه اطهار(ع) زیارت امام حسین (ع) در کربلا می باشد، به نحوی که برای آن فضیلت های بی شماری ذکر شده است، چنانچه در این باب آمده است.به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، یکی از اعمال بسیار سفارش شده از سوی ائمه اطهار(ع) زیارت امام حسین(ع) در کربلا می باشد، به نحویکه برای آن فضیلت های بی شماری ذکر شده است، چنانچه در این باب آمده است؛

۱-هنگامی که فردی تصمیم به زیارت آن حضرت می گیرد خداوند گناهانش را مورد بخشایش قرار می دهد و هنگامی که در راه زیارت او گام می سپارد، آن ها را از کارنامه عملش محو می نماید و در مرحله بعد کارهای شایسته اش را چند برابر می سازد و همین گونه در هر مرحله ای به کارهای نیک او افزوده می شود تاوارد بهشت گردد.هنگامی که آهنگ زیارت آن حضرت نموده و غسل کند، پیامبر گرامی ندایش می دهد که:

«یا وفد الله! ابشروا بمرافقتی فی الجنه…؛ ای روی آورنده به خدا! و ای میهمان او! بشارتت باد به همراهی من در بهشت، و امیرمومنان(ع) به او ندا می دهد که: انا ضامن لقضاء حوائجکم…؛ من ضامن برآورده شدن خواسته های شما هستم، و آن دو گرامی از چپ و راست همراهیش می کنندتا از زیارت بازگردد.(۱)

فضایل زیارت امام حسینتوفیق زیارت کربلا

۲- هنگامی که در راه سفر و تهیه زاد و توشه برای زیارت آن حضرت، هزینهنماید، در برابر هر درهم از هزینه اش پاداشی هم چون کوه «احد» بدو ارزانی می دارند و چند برابرآنچه انفاق نموده است جایگزین آن می سازند و همه بلاها را از او برمی گردانند، از این رو درروایتی آمده است که: خداوند برای هر درهم بخشش زائر حسین(ع) در راه خدا، ده هزار درهم پاداش می دهد، و فراتر از همه این پاداش های مادی، خشنودی خدا و دعای خیر پیامبر، علی و امامان نور(ع) است کهبدرقه راه اوست.(۲)

۳- هنگامی که از منزل خود خارج می شود از جهات ششگانه او ششصد فرشته او راهمراهی می کنند.(۳)

زیارت امام حسین

۴- به هنگام راهپیمایی به سوی مرقد امام حسین(ع) ، به هر چیز و هر نقطه ایگام نهد دعایش می کنند.(۴)چون گام هایش را برمی دارد و می نهد، به هر گامی، هزار کار شایسته دارد.اگر بر کشتی نشسته باشد با حرکت کشتی خداوند ندایش می دهد که: آگاه باش که رستگار شدی و بهشت بهوجود شما خوشبخت گردید،(۵) وهنگامی که بر مرکب سوار شود با حرکت هر دست آن، پاداش هزار کار شایسته خواهدداشت.(۶)

۵- هنگامی که در راه کوی دوست، خورشید بر او بتابد گناهانش را، بسان آتشی که هیزم را میبلعد و نابود می کند، از بین می برد.(۷)

۶- هنگامی که از شدت حرارت هوا، عرق می کند ویا رنج و خستگی بر او دست می دهد روایت شده است که: «از عرق او هفتاد هزار فرشته پدیدمی آید که تا روز برپایی رستاخیز، ستایش خدا می کنند و برای زائر حسین (ع) بخشایش او را میطلبند.»(۸)

۷- هنگامی که با آب فرات، غسل زیارت می نماید همه گناهانش می ریزد.آنگاه پیامبر ضمن میهمان خدا خواندناو، بشارت بهشت و هم نشینی خود را به او می دهد و امیر مومنان(ع) برآورده شدن خواسته ها وبرطرف ساختن گرفتاری دنیا و آخرت او را تضمین می نماید.(۹)

۸- هنگامی که پس از غسل زیارت، به سویاو حرکت می کند، به هر قدمی که برمی دارد و می نهد، یکصد حج و یکصد عمره پذیرفته شدهو یکصد میدان جهاد به همراه پیامبر، بر ضد بدترین دشمنان حق و عدالت، پاداش دریافت می دارد.(۱۰)

توفیق زیارت کربلاثواب زیارت امام حسین علیه السلام

۹- بانزدیک شدن به کوی دوست، گروه های مختلف فرشتگان، در دسته های ده ها هزار، به استقبال او می شتابندکه از جمله آن ها چهار هزار فرشته ای خواهند بود که روز عاشورا برای یاری امام حسین(ع) اعلان آمادگیکردند و او نپذیرفت و آن گاه از جانب خدا دستور یافتند تا پس از شهادتش در آستان او باشند.(۱۱)

۱۰- هنگامی که زائر آن حضرت، مرقد منور ایشان را با معرفت زیارت می کند، آن گرامی بدو نظر میافکند و بر او دعا می کند و از پدر و نیای بزرگش نیز می خواهد، تا او را دعاکنند.آن گاه فرشتگان و از آن پس همه پیامبران او را دعا می کنند و سرانجام فرشتگان با او مصافحهمی کنند و بر چهره اش نشانی از نور عرش نقش می بندد که این زائر مرقد فرزند پیامبر ومرقد پیشوای شهیدان است.(۱۲)

رفتن به کربلا و زیارت امام حسین

۱۱- هنگامی که به سوی خاندانش برمی گردد، گروه هایی از فرشتگان همراهی اش می کنندو جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بدرقه اش می نمایند و دو فرشته نگهبان او از او خداحافظی می کنندو می گویند: «ای دوست خدا! تو مورد بخشایش خدا قرار گرفته ای، به راستی که تو از حزب خداو پیامبر و امامان نور هستی، به خدای سوگند که نه تو آتش دوزخ را خواهی دید و نه آتش دوزخ تو را و نه به تو طمع خواهد کرد.»(۱۳)آنگاه ندا می دهند که: گوارا باد بر تو! پاکیزه ورستگار شدی و بهشت نیز به وجود تو مفتخر شد.(۱۴)

۱۲- هنگامی که پس از این زیارت، به مدت یکسال یا دو سال بعد، از دنیا برود فرشتگان در تشییع جنازه او حاضر و برای او طلب بخشایش خدامی کنند.و حسین(ع) به دیدارش می شتابد.روایت است که آن حضرت فرمود: «مَن زارنی فی حیاته، زُرتُهُ بَعد وفاته…؛ هر کسی مرا در زندگی اش زیارت کند، پس از مردنش بازدیدش خواهم کرد.» (۱۵)

۱۳- اگر زائر حسین(ع) در راه زیارت او از دنیا برود، فرشتگان پیکر او را تشییع می کنند و از بهشت برای اوحنوط و کفن می آورند و بر روی کفن او می پوشانند.و بر او نماز می گذارند و زیر پایش
را با بویی خوش و معطر، فرش می سازند.و زمین را از دو سوی او کنار می زنند تا جایقبر او فراخ و خوش باشد و درهای رحمت آسمان به رویش گشوده می شود و آن گاه آسایش وروزی خوش، تا قیام قیامت بر او نازل می گردد.(۱۶)

۱۴- هنگامی که زائر آن حضرت در راه زیارت اوزندانی گردد و یا کتک بخورد، از امام صادق(ع) روایت شده است که: به هر روز زندانی شدن یا کتک خوردن، در روز قیامت پاداش و شادمانی خواهد داشت و اگر پس از زندانی شدن کتک هم بخورد برای هرضربه ای، حوریه ای خواهد داشت و برای هر دردی هزاران پاداش کار نیک و محو هزاران گناه و دریافت هزاران درجه و هم سخن پیامبر خواهد بود تا از حساب رستاخیز نجات یابد و فرشتگان عرش او را موردمِهر قرار می دهند و بدو گفته می شود آنچه دوست داری بخواه.

۱۵- و نیز از امام صادق(ع) آمده است که: اگر زائر حسین، در راه زیارت او کشته شود با نخستین قطره خون، همه گناهانش مورد بخشایش قرار می گیرد و سرشت ملکوتی او بسان سرشت پیامبران به گونه ای شستشوداده می شود که از سرشت حیوانی کافران و فاسقان پاک و پاکیزه و خالص می گردد، همین گونه قلباو شستشو داده می شود و هر ناخالصی از آن زدوده و لبریز از ایمان می گردد.و در حالی خدارا ملاقات می کند که از همه ناخالصی ها خالص است و شفاعت خاندان و هزاران نفر از برادران دینیاش بدو ارزانی شده است.

فرشتگان به همراه جبرئیل و فرشته مرگ، نماز او را می خوانند و کفن و حنوطاو از بهشت هدیه می گردد و آرامگاهش بر او گسترده و نورباران می گردد.دری از درهای بهشت به رویشگشوده می شود و فرشتگان از بهشت بر او هدیه می آورند و پس از هیجده روز، به ملکوت پرمی کشد و تا آستانه رستاخیز با دوستان خدا همچنان در آنجا خواهد بود.(۱۷)

باشگاه خبرنگاران

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس