فضایل ۱۵ گانه زیارت امام حسین(ع)

مشاهده : 374
فضایل ۱۵ گانه زیارت امام حسین(ع) احکام و مسائل شرعی
یکی از اعمال بسیار سفارش شده از سوی ائمه اطهار(ع) زیارت امام حسین (ع) در کربلا می باشد، به نحوی که برای آن فضیلت های بی شماری ذکر شده است، چنانچه در این باب آمده است.به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، یکی از اعمال بسیار سفارش شده از سوی ائمه اطهار(ع) زیارت امام حسین(ع) در […]

یکی از اعمال بسیار سفارش شده از سوی ائمه اطهار(ع) زیارت امام حسین (ع) در کربلا می باشد، به نحوی
که برای آن فضیلت های بی شماری ذکر شده است، چنانچه در این باب آمده است.به گزارش مجله شبانه باشگاه
خبرنگاران، یکی از اعمال بسیار سفارش شده از سوی ائمه اطهار(ع) زیارت امام حسین(ع) در کربلا می باشد، به نحوی
که برای آن فضیلت های بی شماری ذکر شده است، چنانچه در این باب آمده است؛

۱-هنگامی که فردی تصمیم
به زیارت آن حضرت می گیرد خداوند گناهانش را مورد بخشایش قرار می دهد و هنگامی که در راه زیارت
او گام می سپارد، آن ها را از کارنامه عملش محو می نماید و در مرحله بعد کارهای شایسته اش
را چند برابر می سازد و همین گونه در هر مرحله ای به کارهای نیک او افزوده می شود تا
وارد بهشت گردد.هنگامی که آهنگ زیارت آن حضرت نموده و غسل کند، پیامبر گرامی ندایش می دهد که: «یا وفد
الله! ابشروا بمرافقتی فی الجنه…
؛ ای روی آورنده به خدا! و ای میهمان او! بشارتت باد به همراهی من در بهشت، و امیرمومنان(ع) به
او ندا می دهد که: انا ضامن لقضاء حوائجکم…
؛ من ضامن برآورده شدن خواسته های شما هستم، و آن دو گرامی از چپ و راست همراهیش می کنند
تا از زیارت بازگردد.(۱)

۲- هنگامی که در راه سفر و تهیه زاد و توشه برای زیارت آن حضرت، هزینه
نماید، در برابر هر درهم از هزینه اش پاداشی هم چون کوه «احد» بدو ارزانی می دارند و چند برابر
آنچه انفاق نموده است جایگزین آن می سازند و همه بلاها را از او برمی گردانند، از این رو در
روایتی آمده است که: خداوند برای هر درهم بخشش زائر حسین(ع) در راه خدا، ده هزار درهم پاداش می دهد،
و فراتر از همه این پاداش های مادی، خشنودی خدا و دعای خیر پیامبر، علی و امامان نور(ع) است که
بدرقه راه اوست.(۲)

۳- هنگامی که از منزل خود خارج می شود از جهات ششگانه او ششصد فرشته او را
همراهی می کنند.(۳)

۴- به هنگام راهپیمایی به سوی مرقد امام حسین(ع) ، به هر چیز و هر نقطه ای
گام نهد دعایش می کنند.(۴)چون گام هایش را برمی دارد و می نهد، به هر گامی، هزار کار شایسته دارد.اگر
بر کشتی نشسته باشد با حرکت کشتی خداوند ندایش می دهد که: آگاه باش که رستگار شدی و بهشت به
وجود شما خوشبخت گردید،(۵) وهنگامی که بر مرکب سوار شود با حرکت هر دست آن، پاداش هزار کار شایسته خواهد
داشت.(۶)

۵- هنگامی که در راه کوی دوست، خورشید بر او بتابد گناهانش را، بسان آتشی که هیزم را می
بلعد و نابود می کند، از بین می برد.(۷)

۶- هنگامی که از شدت حرارت هوا، عرق می کند و
یا رنج و خستگی بر او دست می دهد روایت شده است که: «از عرق او هفتاد هزار فرشته پدید
می آید که تا روز برپایی رستاخیز، ستایش خدا می کنند و برای زائر حسین (ع) بخشایش او را می
طلبند.»(۸)

۷- هنگامی که با آب فرات، غسل زیارت می نماید همه گناهانش می ریزد.آنگاه پیامبر ضمن میهمان خدا خواندن
او، بشارت بهشت و هم نشینی خود را به او می دهد و امیر مومنان(ع) برآورده شدن خواسته ها و
برطرف ساختن گرفتاری دنیا و آخرت او را تضمین می نماید.(۹)

۸- هنگامی که پس از غسل زیارت، به سوی
او حرکت می کند، به هر قدمی که برمی دارد و می نهد، یکصد حج و یکصد عمره پذیرفته شده
و یکصد میدان جهاد به همراه پیامبر، بر ضد بدترین دشمنان حق و عدالت، پاداش دریافت می دارد.(۱۰)

۹- با
نزدیک شدن به کوی دوست، گروه های مختلف فرشتگان، در دسته های ده ها هزار، به استقبال او می شتابند
که از جمله آن ها چهار هزار فرشته ای خواهند بود که روز عاشورا برای یاری امام حسین(ع) اعلان آمادگی
کردند و او نپذیرفت و آن گاه از جانب خدا دستور یافتند تا پس از شهادتش در آستان او باشند.(۱۱)

۱۰- هنگامی که زائر آن حضرت، مرقد منور ایشان را با معرفت زیارت می کند، آن گرامی بدو نظر می
افکند و بر او دعا می کند و از پدر و نیای بزرگش نیز می خواهد، تا او را دعا
کنند.آن گاه فرشتگان و از آن پس همه پیامبران او را دعا می کنند و سرانجام فرشتگان با او مصافحه
می کنند و بر چهره اش نشانی از نور عرش نقش می بندد که این زائر مرقد فرزند پیامبر و
مرقد پیشوای شهیدان است.(۱۲)

۱۱- هنگامی که به سوی خاندانش برمی گردد، گروه هایی از فرشتگان همراهی اش می کنند
و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بدرقه اش می نمایند و دو فرشته نگهبان او از او خداحافظی می کنند
و می گویند: «ای دوست خدا! تو مورد بخشایش خدا قرار گرفته ای، به راستی که تو از حزب خدا
و پیامبر و امامان نور هستی، به خدای سوگند که نه تو آتش دوزخ را خواهی دید و نه آتش
دوزخ تو را و نه به تو طمع خواهد کرد.»(۱۳)آنگاه ندا می دهند که: گوارا باد بر تو! پاکیزه و
رستگار شدی و بهشت نیز به وجود تو مفتخر شد.(۱۴)

۱۲- هنگامی که پس از این زیارت، به مدت یک
سال یا دو سال بعد، از دنیا برود فرشتگان در تشییع جنازه او حاضر و برای او طلب بخشایش خدا
می کنند.و حسین(ع) به دیدارش می شتابد.روایت است که آن حضرت فرمود: «مَن زارنی فی حیاته، زُرتُهُ بَعد وفاته…
؛ هر کسی مرا در زندگی اش زیارت کند، پس از مردنش بازدیدش خواهم کرد.» (۱۵)

۱۳- اگر زائر حسین
(ع)
در راه زیارت او از دنیا برود، فرشتگان پیکر او را تشییع می کنند و از بهشت برای او
حنوط و کفن می آورند و بر روی کفن او می پوشانند.و بر او نماز می گذارند و زیر پایش
را با بویی خوش و معطر، فرش می سازند.و زمین را از دو سوی او کنار می زنند تا جای
قبر او فراخ و خوش باشد و درهای رحمت آسمان به رویش گشوده می شود و آن گاه آسایش و
روزی خوش، تا قیام قیامت بر او نازل می گردد.(۱۶)

۱۴- هنگامی که زائر آن حضرت در راه زیارت او
زندانی گردد و یا کتک بخورد، از امام صادق(ع) روایت شده است که: به هر روز زندانی شدن یا کتک
خوردن، در روز قیامت پاداش و شادمانی خواهد داشت و اگر پس از زندانی شدن کتک هم بخورد برای هر
ضربه ای، حوریه ای خواهد داشت و برای هر دردی هزاران پاداش کار نیک و محو هزاران گناه و دریافت
هزاران درجه و هم سخن پیامبر خواهد بود تا از حساب رستاخیز نجات یابد و فرشتگان عرش او را مورد
مِهر قرار می دهند و بدو گفته می شود آنچه دوست داری بخواه.

۱۵- و نیز از امام صادق(ع) آمده است که: اگر زائر حسین، در راه زیارت او کشته شود با نخستین
قطره خون، همه گناهانش مورد بخشایش قرار می گیرد و سرشت ملکوتی او بسان سرشت پیامبران به گونه ای شستشو
داده می شود که از سرشت حیوانی کافران و فاسقان پاک و پاکیزه و خالص می گردد، همین گونه قلب
او شستشو داده می شود و هر ناخالصی از آن زدوده و لبریز از ایمان می گردد.و در حالی خدا
را ملاقات می کند که از همه ناخالصی ها خالص است و شفاعت خاندان و هزاران نفر از برادران دینی
اش بدو ارزانی شده است.فرشتگان به همراه جبرئیل و فرشته مرگ، نماز او را می خوانند و کفن و حنوط
او از بهشت هدیه می گردد و آرامگاهش بر او گسترده و نورباران می گردد.دری از درهای بهشت به رویش
گشوده می شود و فرشتگان از بهشت بر او هدیه می آورند و پس از هیجده روز، به ملکوت پر
می کشد و تا آستانه رستاخیز با دوستان خدا همچنان در آنجا خواهد بود.(۱۷)

باشگاه خبرنگاران

2014-11-01 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
دریاها در قیامت آتش میگیرند؟ دریاها در قیامت آتش میگیرند؟
قیامت یه باور غیر قابل انکار است که بارها در قرآن و روایات از آن یاد شده است و نشانه هایی دارد. وضعیت دریاها در روز قیامت را در ادامه بخوانید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
استمنا (خودارضایی) بر زیبایی و زندگی افراد چه تاثیراتی میگذارد؟
با برنادت مقدس کسی که جسدش بعد از یک قرن هنوز سالم است بیشتر آشنا شوید
نوع تغذیه و خواص آن ها از نظر امامان
حرز شرف الشمس چیست ؟
احکام خمس پس‌انداز زن از مال نفقه
حضرت محمد (ص) برترین پیامبر خدا
توهین به مقدسات و نحوه برخورد پیامبر و امامان
اجر و ثواب زنانی که در خانه کار میکندد در نزد خدا چگونه است
قبض روح چیست و در آن چه اتفاقی می افتد؟
آیا دیدن فیلم و عکس مستهجن روزه را باطل می‌کند؟
پس از مرگ چه چیزهایی بر انسان جاری می شود؟
احکام محرمیت عروس و پدر شوهر
آثار رعایت حقوق همسایه‌
رمز استجابت دعا
شرط بندی برای فوتبال چه حکمی دارد ؟
چه عملی در روز جمعه از همه اعمال بهتر است؟
logo-samandehi