شنبه, ۸ مهر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

کارهایی که برای روزه دار مکروه است

اشتراک:
کارهای مکروه هنگام روزه گرفتن احکام و مسائل شرعی
روزه گرفتن ادابی دارد و احکام آن را باید بدانیم. چنانچه فرد روزه دار کارهایی انجام دهد که برای روزه کراهت دارد ثواب روزه او به شدت کاهش می یابد. کارهای مکروه هنگام روزه گرفتن را بشناسید.

روزه درای از مهم ترین واجبات دین ما در ماه مبارک رمضان است. البته شما می توانید در ماه های دیگر هم روزه های مستحبی و یا قضای روزه های فوت شده را به جا اورید. بهتر است احکام روزه را بدانید. کارهای مکروه هنگام روزه گرفتن را در پرشین وی ببینید.

کارهای مکروه هنگام روزه گرفتن

برخی چیزهایی که براى روزه دار مکروه است:

ریختن دارو به چشم و سرمه کشیدن، در صورتى که مزه یا بوى آن به حلق برسد؛انجام دادن هرکارى که مانند خون گرفتن و حمّام رفتن، باعث ضعف مى شود؛بوکردن گیاهان معطر؛نشستن زن در آب؛استعمال شیاف؛خیس کردن لباسى که در بدن دارد؛کشیدن دندان و هرکارى که به واسطه آن از دهان خون بیاید؛

کارهای مکروه هنگام روزه گرفتنکارهای مکروه هنگام روزه گرفتن

روزه‏ هاى حرام و مکروه

١٧٣٩ روزه عید فطر و قربان حرام است، و نیز روزى را که انسان نمى‏داند آخر شعبان است‏یا اول رمضان، اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد، حرام مى‏باشد.

١٧۴٠ اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبى حق شوهرش از بین برود، و همچنین اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبى جلوگیرى کند، بنابر احتیاط واجب باید خوددارى کند.

١٧۴١ روزه مستحبى اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد شود، جایز نیست، بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود، ولى او را از گرفتن روزه مستحبى جلوگیرى کنند، احتیاط واجب آن است که روزه نگیرد.

١٧۴٢ اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبى بگیرد، و در بین روز پدر او را نهى کند، باید افطار کند.

کارهایی که برای روزه دار مکروه استبرخی چیزهایی که براى روزه دار مکروه است

١٧۴٣ کسى که مى‏داند روزه براى او ضرر ندارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر دارد،باید روزه بگیرد. و کسى که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد، باید روزه نگیرد، و اگر روزه بگیرد، صحیح نیست، مگر آن که به قصد قربت بگیرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.

١٧۴۴ اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال ترس براى او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نباید روزه بگیرد،و اگر روزه بگیرد صحیح نیست، مگر آن که به قصد قربت گرفته باشد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.

١٧۴۵ کسى که عقیده‏اش این است که روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر داشته، باید قضاى آن را بجا آورد.

١٧۴۶ غیر از روزه‏هایى که گفته شد، روزه‏هاى حرام دیگرى هم هست که در کتابهاى مفصل گفته شده است.

١٧۴٧ روزه روز عاشورا و روزى که انسان شک دارد روز عرفه است‏یا عید قربان،مکروه است.

رشد ـ خامنه ای

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس