فکر و خیال موقع خواب و دلیل اصلی آن طبق ماه تولد

مشاهده : 1780
فکر و خیال موقع خواب و دلیل اصلی آن طبق ماه تولد روانشناسی
با ریشه اصلی و دلیل فکر و خیال موقع خواب بر اساس ماه تولدتان که موجب بی خوابی تان می شود بیشتر آشنا شوید.

آیا شما از آن دست افرادی هستید که  فکر و خیال ها و نگرانی های متعددی شب به سراغتان می آید
و اجازه نمی دهد بخوابید؟ پس شاید بد نباشد برای آرامش بیشترِ ذهن بیش از اندازه فعالتان، طبق ماه
تولدتان راهنمایی بگیرید. برخی از نگرانی های روزمره که در شب به سراغ ما می آید می تواند در
نتیجه برخی از خصوصیات ذاتی ما باشد. در زیر با ریشه و دلیل اصلی فکر و خیال موقع خواب آشنا
خواهید شد.

فکر و خیال موقع خواب طبق ماه تولد

بی خوابی می تواند نتیجه سو در کار، زندگی اجتماعی و رابطه های شخصی بگذارد و همچنین در
موارد پیشرفته تر علایم اضطراف و افسردگی را بدتر می کند. به گزارش پرشین وی شناسایی دلیل
اصلی چیزهایی که موجب نگرانی می شود اولین قدم برای داشتن خواب بهتر است. بنابراین با کمک
ستاره شناسی، دلیل اصلی نگرانی هایی که شب ها مانع خوابتان می شود را بر اساس ماه تولدتان
شناسایی کنید.

 • فروردین

فروردینی ها در هر کاری که انجام می دهند، تمایل ذاتی به رقابت طلبی بالا دارند و مهارت چندانی
در کنار آمدن با شکست ها ندارند و همین امر موجب بی خوابی شبانه شان می شود.

برای متولدین این ماه یا “همه چیز” و یا “هیچ چیز” صدق می کند، آنها دنیا را با دید سیاه و سفید
می بینند. کنار آمدن با سایه رنگ های خاکستری زندگی که در واقع زندگی سرشار از آنهاست،
برای فروردینی ها سخت است و موجب نگرانی شان می شود.

ریشه های فکر و خیال های هنگام خواب

 • اردیبهشت

اردیبهشتی ها در هر بخش زندگی به دنبال ثبات هستند. بنابراین فکر و خیال موقع خواب شما
مدام نگرانی از این بابت است که آیا از نظر مالی در آینده تامین هستید یا خیر. مهم نیست در حال
حاضر چقدر درآمد کسب می کنید، پول همیشه بیشتر ذهن شما را به خود اشغال می کند. متولدین
این ماه از چیزهای قابل پیش بینی لذت می برند. بنابراین وقتی از نقطه امن خود بیرون آمده و
مجبور می شوید با تغییرات کنار بیایید، اضطراب و نگرانی سراغتان می آید.

 • خرداد

خردادی ها همیشه بی قرار و در حال تکاپو هستند. همیشه می خواهند چیزهای جدید و ناشناخته
را امتحان کنند. به گزارش پرشین وی آنها به خوبی با محیط های جدید سازگار می شوند. وقتی
مجبور به محدود کردن روحیه آزادی طلبانه شان شوند، به شدت آزرده خاطر می شوند. اگر
خردادی هستید پس زیاد به جزئیات کوچک فکر می کنید، مثل اینکه مبادا دیگران برداشت اشتباهی
از گفته شما کرده باشند ، غلط املایی در ایمیل تان و یا هر مسئله کوچک دیگر.

فکر و خیال موقع خواب

ریشه فکرهایی که شب ها اجازه خواب نمی دهند

 • تیر

تیر از ماه هایی در صور فلکی است که نمی تواند بدون تعاملات انسانی زندگی کند و مدام به
دنبال توجه از سوی نزدیکانش است و فکر و خیال موقع خواب او نیز به همین دلیل رخ می دهد.
چیزی که یک تیرماهی به راستی از زندگی می خواهد، یک محیط امن و رابطه های عمیق با مردم
است. بیشترین ترس آنها هم این است که مشکلی در خانه به وجود آمده و یا از آن بدتر اتفاق بدی برای
نزدیکان و کسانی که دوست دارد، رخ دهد. عدم ارتباط با دوستان و خانواده برای یک دوره طولانی
موجب نگرانی آنها می شود.

 • مرداد

مردادی ها شجاع و دلسوز هستند ولی در عین حال آنها بیشتر از هرکسی به دنبال جلب توجه
کردن نیز هستند و مدام می خواهند مورد تحسین و دوست داشته شدن از سوی دیگران و
اطرافیانشان قرار بگیرند و طبیعتا وقتی کسی آنها را نادیده بگیرد، وحشت می کنند.

مردادی ها همیشه از اینکه دنیا چطور اعمال آنها را می بیند و قضاوت می کند، اضطراب دارند.
یک مردادی تنها برای این که مورد فضل و توجه همه قرار داشته باشد، تلاش مضاعف تری
می کند

دلیل نگرانی ها طبق ماه تولد

 • شهریور

برای شهریوری ها عجیب خواهد بود اگر برای کوچکترین مسائل زندگی دچار استرس شوند. آنها
به طور ذاتی نیاز به ساماندهی به همه چیز و برنامه ریزی از شب قبل، برای فردا دارند. می خواهند
به عنوان کسانی شناخته شوند که زندگی شان نظم خاصی دارد. ذهن تحلیل گر شما مدام در حال
فکر کردن به چیزها و راهبردی کردن مسائل است و همین امر موجبات فکر و خیال موقع خواب را
برایتان فراهم می کند. شما به عنوان شهریوری معمولا به جای تمرکز روی نقاط قوت خود، تمایل
دارند با وسواس بیشتر روی نقاط ضعف خود تمرکز کنید.

 • مهر

مهرماهی ها تمایل دارند همیشه به عنوان شخصی خوشایند شناخته شوند و به همین دلیل اغلب
“نه” گفتن برایشان سخت است. این بدین معنی است که مسئولیت های اضافه ای را تنها برای
خوشایند دیگران می پذیرید که این امر به طور اجتناب ناپذیری موجب استرس تان می شود.
شما بیش از اندازه به تعاملات روزانه فکر می کنید، نگران هستید که آیا رفتارتان موجب ناراحتی
و ناامیدی دیگران شده است. مهرماهی ها از آن دست اشخاصی هستند که ترجیح می دهند از پیام
دادن اجتناب کنند تا اینکه بخواهند جواب منفی بدهند.

دلیل نگرانی های زمان خواب طبق ماه تولد

دلیل نگرانی های زمان خواب طبق ماه تولد

 • آبان

آبان ماهی ها برای قضاوت شخصیت واقعی افراد به ذات و حس ششم خود تکیه می کنند. ذات
مشکوک و حسود آنها موجب می شود در تمام رابطه هایشان به دنبال انگیزه های بیشتر باشند.
ولی به گزارش پرشین وی “کارآگاه بازی کردن” برای هر شخصی در چرخه دوستان، منجر به
یک زندگی پراسترس در بلند مدت می شود. آنها احترام زیادی برای صداقت قائل هستند و دروغ
و خیانت بزرگترین کابوس آنها و دلیل فکر و خیال موقع خواب آنهاست.

دلیل بی خوابی از روی فکر و خیال ها

 • آذر

دو تا از مشخصه های اصلی شخصیت آذرماهی ها “استقلال” و “بی قراری” است. آزادی برای
شما بسیار با ارزش است و مدام در پی همگام شدن با هیجان انگیزترین چیزهایی هستید که در دنیا
در حال رخ دادن است. شما آرزو دارید همه چیز را به طور کامل تجربه کنید و نگرانی تان از
این بابت است که چه چیزی را در این زندگی از دست داده و از چه چیزی جا مانده اید.

داشتن یک روتین روزمره قابل پیش بینی شیوه شما برای زندگی نیست. عطش تان برای یک
زندگی ماجراجویانه شب ها شما را بیدار نگه می دارد.

 • دی

دی ماهی ها جاه طلب، سخت کوش و مقرراتی هستند. درک می کنیم که موفقیت چقدر برایتان
عزیز است چرا که کسی هستید که آخرین قطره انرژی تان را برای دستیابی به رویاهایتان
می گذارید. با این وجود ناتوانی برای استفاده کامل از پتانسیل تان و یا امکان شکست، موجب نگرانی
و فکر و خیال موقع خواب می شود. شما اهداف مشخص و واضحی در کار و همچنین در زندگی
شخصی خود دارید و می خواهید اطمینان حاصل کنید که به هر ترتیبی به آنها دست یابید.

دلیل فکر و خیال موقع خواب

 • بهمن

بهمن ماهی ها به راستی شیوه منحصربه فردی در فکر کردن دارند. آنها خود را برای موضوعات
دیوانه کننده زندگی به دردسر نمی اندازند، در عوض به موضوعات جهانی و مقوله های عمیق
فلسفی فکر می کنند که موجب بی خوابی شان می شود. ولی راه حل کلیدی این است که خود را
با زیاد فکر کردن به این موضوعات دچار استرس نکنید.  به گزارش پرشین وی مباحثه های
مداومی که در ذهنتان در جریان است موجب نگرانی و بی خوابی تان می شود.

 • اسفند

اسفندی ها افرادی همدل هستند که می خواهند در هر کار خیری که منفعتی برای جامعه دارد،
شرکت داشته باشند. چه دوست ، چه غریبه در هر صورت دوست دارید به شخصی که نیاز به
کمک دارد یاری برسانید. وقتی نتوانید کار خاصی برای بهبود شرایط افراد انجام دهید، گرفتار
نوعی چرخه نگرانی ناخوشایند می شوید.

شما شخصی به شدت احساساتی هستید و وقتی که نتوانید مسیر احساساتتان را به سمت چیزی ملموس
هدایت کنید دچار نگرانی و اضطراب زیاد و فکر و خیال موقع خواب می شوید.

تهیه و ترجمه: گروه روانشناسی پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

منبع: themindsjournal

2020-11-16 / گردآوری:
برچسب ها: ,
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
شخصیت شناسی از روی بستنی و طعم مورد علاقه تان شخصیت شناسی از روی بستنی و طعم مورد علاقه تان
با یک تست روانشناسی جالب و شخصیت شناسی از روی بستنی در طعم مورد علاقه تان که می تواند جزئیات جالبی از ویژگی های اخلاقی شما را نشان دهد، آشنا شوید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
شخصیت تان چه رنگ و بویی دارد؟! جالبترین تست روانشناسی
چگونه یک شنونده خوب باشیم
جذاب ترین متولدین ماه ها و رتبه بندی آنها از کمترین به بیشترین
چگونه با بیماری سرطان کنار بیائیم
شکست عشقی و راه حلهای آن
عشـق در یـک نگـاه شکـل نمـی گـیـرد
تفاوت مغز کودکان و بزرگسالان در چیست
چگونه حس ششم خود را تقویت کنیم؟
شخصیت شناسی از روی دست خط به زبان ساده
عادات بد متولدین هر ماه که برای دیگران آزاردهنده ترین است
تست روانشناسی کفش و روش شما در روبه رو شدن با چالش ها
سن مناسب برای ازدواج چه زمانی است؟
در این ۱۰ موقعیت به چه مراجعه کنید
برخی آداب عاشقی را نمی‌دانند
اگر در پی مهار کردن خشم خود هستید این اصول را به کار گیرید
چه همسری مناسب «سعید معروف» است؟ (شخصیت شناسی والیبالیست معروف)
عکس پروفایل تان، نشانه شخصیت شماست!
سورپرایز کردن شوهر با این ایده های عالی!
تعریف و تمجید شنیدن و واکنش جالب متولدین هر ماه
راز و رمزهای محبوب شدن
مشکلات یک باجناق ثروتمند…
خصوصیات شخصیتی افراد چپ و راست دست
چگونه در دوران نامزدی پایه ریز یک عشق ماندگار باشیم
چرا بعضی خانم ها بیش از حد آرایش می کنند؟
راه های سازش با همسر بدون اینکه چیزی از شما کم شود
آیا روابط جنسی در دوران بارداری ضرر دارد؟؟