حیوان روز تولد هر شخص و قدرت های ماورایی او

اشتراک:
حیوان روز تولد روانشناسی
طبق باور یونان باستان هر روز هفته تحت سلطه یک حیوان با قابلیت های خاص معنوی است که روی متولد آن روز می تواند اثر گذار باشد.

روح حیوانات با شخصیت درونی افراد مرتبط است. در بسیاری از فرهنگ های سراسر دنیا،
تئوری های مختلفی در زمینه ارتباط بین حیوانات و انسان ها وجود دارد. یکی از رایج ترین،
باورها که شباهت هایی نیز با هم دارند، این است که حیوانات هدایت کننده و محافظت کننده انسان،
در سفر زندگی هستند. در زیر به حیوان روز تولد طبق باور یونانیان باستان می پردازیم.

حیوان روز تولد

در دوران باستان سیاره های “جادویی” یا “نجومی” تنها هفت سیاره بودند و به گزارش پرشین وی ،
سیاره های اورانوس، نپتون و پولوتون بعدا کشف شدند، گرچه در آن زمان نیز کیمیانگران وجود آنها،
را پیش بینی می کردند.

از آنجا که سیاره ها هفت عدد بودند، مردم باستان متوجه شدند که آنها از یک الگوی هفت روزه تبعیت،
می کنند و هر کدام از آنها نیز انرژی منحصر به فرد خود را دارند. بنابراین طبق هفت روز متفاوت سیاره ای،
چیزی به نام “هفته” را ابداع کردند که از قرار زیر است:

  • شنبه: روز سیاره زحل (کرونوس)
  • یکشنبه: روز سیاره خورشید (آپولو)
  • دوشنبه: روز سیاره ماه (آرتمیس)
  • سه شنبه: روز سیاره مریخ (آرس)
  • چهارشنبه: روز سیاره عطارد (هرمس)
  • پنج شنبه: روز سیاره مشتری (زئوس)
  • جمعه: روز سیاره زهره (آفرودیت)

بنابراین هر روز تحت قدرت یک سیاره درآمد که البته با نام یکی از خدایان یونان باستان همراه،
است و هر خدا و یا الهه باستان یک حیوان خاص را به عنوان حیوان مقدس آن روز انتخاب کرد،
و بر این باور بودند که هر یک از این حیوانات می توانند حاوی قدرت های خاصی باشند.

خواندن قدرت های ماورایی هر شخص طبق حیوان روز تولد خالی از لطف نیست، فقط باید،
از قبل روز هفته تولد خود را بدانید.

حیوان روز شنبه: مار، شفا دهنده

شاید این حیوان بیشتر از هر حیوان دیگری دست کم گرفته شده و متهم به چیزهای ناخوشایند است.
با این وجود مارها در بسیاری از مذاهب مقدس هستند، به خصوص مارهای سالمند و پیر.
مار حیوان مقدس خدای زمان کرونوس (سیاره زحل) است. همچنین در استعاره از زمان ابدی،
نماد اوروبروس (دُنب خوار) است که با نشانه ماری که دم خود را گاز می گیرد، مشخص می شود.

مارها نگهبانان اسرار جادویی زمین هستند. وقتی کرونوس از قدرت خلع شد، به خدای باروری کشاورزی،
تبدیل شد. روح مار برای آوردن خرد، آشکار شدن اسرار دنیا و مبارزه در برابر ترس ها، احضار می شود.
همچنین روح این حیوان آورنده حس ششم قوی است و به بهبود سریعتر روند درمان کمک می کند.

اسرار ماورایی متولد روز شنبه: خرد، جادو، قدرت زمین، باروری، تغییر، ترس، درمان و حس ششم

حیوان روز تولد یکشنبه: دلفین، بازیگوش

شاید این مورد باعث تعجب تان شود که آپولو (خدای خورشید، هنر، برکت، عشق، ورزش و خرد جادویی)
دلفین را به عنوان حیوان مقدس خود انتخاب کرد. آپولو کشیش ها را از کرت (جزیره یونانی) به مقدس ترین،
معبد خود منتقل و خودش را به دلفین تبدیل کرد. بنابراین دلفین ها به عنوان یکی از باهوش ترین حیوانات،
شناخته می شوند و از سوی دیگر از غیب آگاه هستند.

دلفین با خود خوش بینی و خلاقیت به همراه می آورد. همچنین به مهارت های ارتباطی و درک شدن از،
سوی دیگران و جذاب شدن کمک می کند. در نهایت دلفین ها می توانند به عنوان راهنما در تاریک ترین،
زمان ها فراخوانده شوند تا امید و خلوص قلب ها و افکار را به همراه بیاورند. به همین دلیل دلفین ها،
می توانند اسرار را آشکار کرده و به گزارش پرشین وی آموزگار هنرهای مقدس و قدیمی جادوگری باشند.

قدرت های ماورایی متولد روز یکشنبه: ارتباط، بازیگوشی، مثبت اندیشی، استراتژی، غیب گویی، موسیقی و مدیتیشن

حیوان روز تولدحیوانات مقدس روزهای هفته
حیوان روز دوشنبه: گوزن ، باوقار

گوزن حیوان مقدس آرتمیس، الهه شکارچی طبیعت وحش است. این روح، اسرار این دنیا و خرد جنگل ها،
و حیات وحش را در خود دارد. بنابراین گوزن برای پرورش حس ششم فرا خوانده و احضار می شود،
تا آورنده اعتماد به نفس و قدرت های جادویی و روانی باشد. از سوی دیگر گوزن به طور خارق العاده ای،
زیباست.

بنابراین این حیوان هاله ای از جذابیت و فریبندگی به متولد این روز می دهد. از قدرت این حیوان،
برای جذب آرزوها استفاده می شود. ولی به خاطر داشته باشید، این آرزو باید چیزی خاص و شریف،
درست مثل گوزن باشد.

قدرت ماورایی متولد روز دوشنبه: ایمنی، پرورش، ملایمت، وقار، غریزه، ماجراجویی، سرعت

حیوان روز سه شنبه: گرگ ، شجاع

گرگ حیوان مقدس آرس خدای جنگ و شجاعت و حیوان روز تولد سه شنبه است. تعجبی ندارد که این،
حیوان شجاع توسط آرس انتخاب شد تا حیوان مقدس او باشد. ارتباط آرس با گرگ شاید به دوره آغازین،
بنیانگذاری رم باستان بازمی گردد. در این داستان یک گرگ زن (لوپا) پسران دوقلوی خود (رموس و رومولوس)
را پروش داده و محافظت می کند. طبق این باور یونان باستان، گرگ شجاعت و ایستادگی را به افراد،
متولد این روز اهدا می کند.

علاوه بر این، حیوان مقدس گرگ به بازگرداندن نظم در هرج و مرج ها در مواقع نیاز فراخوانده می شود.
گرگ می تواند در برابر هرج و مرج ها ایستادگی کند چراکه قادر به کنترل ترس است. برای مراقبت،
و محافظت، نیروهای گرگ فراخوانده می شود.

قدرت ماورایی متولد روز سه شنبه: شجاعت، هدایت معنوی، محافظت، نیاکان، عشق و مشارکت، اعتماد به نفس

حیوان روز چهارشنبه: خرگوش ، هوشیار

خرگوش یکی از حیوانات مقدس هرمس است. گرچه ساده لوحان چیز خاصی در این موجود کوچک،
نمی بینند ولی در اساطیر یونانی نظر دیگری وجود دارد. خرگوش برای بسیاری از مسیرهای،
اسرارآمیز و البته سنت های هرمسی مقدس است. چرا که هرمس خدای تجارت و ارتباطات است و،
سریعتر از هر کسی سفر می کند، بنابراین خرگوش سریع العمل بودن و هوشیاری معنوی و فکری را،
برای متولد این روز فرا می خواند.

تمام کسانی که تحت سلطه خرگوش هستند به عنوان افرادی که به طور جادویی بسیار نیرومند و خلاق،
هستند شناخته می شوند. راز آن در سرعت رشد بالای جمعیت خرگوش هاست. روح این حیوان برای،
موفقیت، هوشیاری و آگاهی از قدرت های عرفانی احضار می شود.

قدرت های ماورایی متولد روز چهارشنبه: خلاقیت، کامیابی، قدرت های عرفانی، هوشیاری، کثرت و رشد

حیوانات مقدسحیوان های مقدس خدایان یونان باستان
حیوان روز پنجشنبه: عقاب ، رویایی- خیالی

عقاب حیوان مقدس پادشاه خدایان زئوس (مشتری) و همچنین حیوان روز تولد پنجشنبه است. بسیار مهم،
است که درک شود چرا عقاب چنین موقعیت سرآمدی پیدا کرده است. شاید چون عقاب می تواند بالاتر،
از هر حیوان دیگری پرواز کند. عقاب ها از موقعیت خود می توانند کل تصویر را دیده و فرصت ها،
و نواقص موقعیت فعلی خود را درک کنند. عقاب ها خودشان جنگ ها و دعواهایشان را انتخاب کرده و در،
این بین به گزارش پرشین وی از دلایل بیهوده و بی ارزش برای جنگ اجتناب می کنند.

گرچه عقاب ها همیشه پیروز هستند ولی فقط در مواقع نیاز حمله می کنند. بنابراین عقاب برای ارائه،
دیدگاه بهتر از موقعیت فعلی شخص و آگاه تر شدن از موقعیت ها فراخوانده و احضار می شود.
همچنین همین ویژگی برای آگاهی معنوی و درک قدرت های جادویی استفاده می شود. در نهایت عقاب،
برای دیدن نادیده هایی که از چشم بسیاری پنهان باقی مانده و به دست آوردن چیزی که شخص شایسته،
آن است احضار می شود.

قدرت های ماورایی متولد روز پنجشنبه: فرصت ها، قاطعیت، مثبت اندیشی، استقامت، تاب آوری،
بینش و بیداری معنوی

حیوان روز جمعه: کبوتر، امیدوار

کبوتر حیوان مقدس الهه زیبایی و عشق آفرودیت (سیاره زهره) است. بنابراین از قدرت های او آوردن،
عشق و آرامش در زمان نیاز است. کبوتر سمبل امید و صلح نه تنها در یونان باستان بلکه در ادیان،
مختلف دیگر است. همچنین همیشه به عنوان موجوداتی خالص، پاک و با توانایی تجدید انرژی در،
اطرافشان شناخته می شوند.

علاوه بر این کبوتر برای پاکسازی از ناخالصی ها و آلودگی های روانی احضار می شود و بنابراین،
می تواند آورنده دوره جدیدی از زندگی باشد. کبوتر، فرد را در تلاش های جادویی، خودآگاهی و از همه،
مهمتر “عشق به خود” حمایت کند. این مهمترین قدرت کبوتر است چرا که کلید باز شدن قفل پتانسیل،
جادویی انسان است.

قدرت های ماورایی متولد روز جمعه: پاکی، عشق، صلح، بصیرت، آگاهی معنوی و فیزیکی،
امید، عشق به خود

تهیه و ترجمه: گروه روانشناسی پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

منبع: themindsjournal

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
روانشناسیبیشتر >
کم کاری خفیف تیروئید؛ عامل افسردگی کم کاری خفیف تیروئید؛ عامل افسردگی

یکی از بیماریهای بسیار شایع مربوط به غده تیروئید می باشد که در صورت عدم درمان منجر به عوارض زیادی می شود در این مطلب به موضوع کم کاری تیروئید و افسردگی پرداخته ایم.

چه مادرانی فرزندان باهوش بدنیا می آورند
قانون جذب واقعیت دارد یا خیر ؟!
راهکارهایی برای تربیت کودکی مودب
با افراد خسیس اینگونه رفتار کنید
جدا بودن اتاق خواب کودک درست است یا خیر؟؟
بررسی عاشق شدن خانم ها از نظر علم روانشناسی
از فرزند نوجوانتان که عاشق جنس مخالف شده است مراقبت کنید
رازهای شخصیتی افراد را از روی رفتار آنها بفهمید
اگر این علائم را داشته باشید مردان را نسبت به خود بی میل میکنید
این مسائل در زندگی مشترک ارزش دعوا با همسرتان را ندارند
سه دلیل اعتیاد به گوشی موبایل را بشناسید!!
بدترین خصوصیت رفتاری متولدین هر ماه پس از ازدواج
نشانه‌ها و نخستین جرقه‌های شک در همسرتان را شناسایی کنید/ همسر بدبین
با کودک دروغگو چگونه برخورد کنیم؟
با کمک این روشها حافظه خود را قوی ترکنید
مضرات تلفن همراه در کودکان که هر پدر و مادری باید بداند
برای اینکه صمیمیت همیشگی با همسرتان داشته باشید باید این کارها را انجام دهید
حملات پانیک چیست ؟ و چگونه درمان می شود؟
فوبیا(هراس) چیست؟ و چگونه درمان می شود؟
فرادرس