یکشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۲

متولدین ماههای مختلف سال قدرت های ذاتی و غریزی آنها

اشتراک:
متولدین ماههای مختلف سال روانشناسی
با قدرت غریزی و منحصر به فرد متولدین ماههای مختلف سال و عنصری که با آن این قدرت تقویت می شود آشنا شوید.

آیا می دانستند متولدین ماههای مختلف سال هر کدام یک ویژگی و قدرت خاص و منحصر به فرد،
دارند که قدرت شهودی یا ذاتی نامیده می شود.

قدرت های غریزی متولدین ماههای مختلف سال

اگر بخواهیم به صورت خلاصه شهود را تعرف کنیم میتوانیم بگوییم نوعی توانایی “فرا حسی” است.
توانایی که با نام های مختلفی همچون ذات، فطرت و… نیز نامیده می شود. با هر لفظی که بیان شود،
به معنی قابلیتی است که فرد بدون فرا گرفتن دانش و یا هر گونه استدلال دیگری، صرفا به آن آگاهی دارد.
هر یک از نشانه های صورفلکی نیز به گزارش پرشین وی توانایی شهودی متفاوتی نسبت به دیگری،
دارد که در زیر بیشتر به آن می پردازیم:

قدرت ذاتی فروردینی ها : حس کننده انرژی

بسیار شگفت انگیز است که اولین نشانه در صور فلکی می تواند مثل یک سنسور، انرژی های اطراف،
را شناسایی کند. در هر یک از ما چه زنده و چه غیرزنده انرژی کیهانی وجود دارد. وقتی عشق،
نفرت یا آرزو را احساس می کنیم این انرژی با فرکانس های مختلفی ارتعاش پیدا می کند.

فروردینی ها از همان سنین کودکی قدرت ادراک ذاتی دارند ولی با این حال بیشتر آنها این قدرت ،
خود را به عنوان یک عنصر آسیب پذیری می شناسند و همین امر باعث می شود برای دفاع از ،
خود در برابر ناراحتی ها و نا امیدی ها یک دیوار قوی بین خود و دیگران بکشند. با این وجود هر،
وقت خطری نزدیک باشد، همیشه فرد خوبی هستند. چیزی در درون روح آنها این انرژی که به سمت،
آنها و یا عزیزانشان می آید را حس می کنند.

عنصر تقویت کننده این قدرت: کندر

متولدین ماههای مختلف سال و قدرت های ماورایی

قدرت ذاتی اردیبهشتی ها : حس کننده دشمن

اردیبهشتی ها بارورترین نشانه در بین صور فلکی هستند و می توان آنها را با عشق و یا بدون عشق،
با اشتیاق و بدون شور واشتیاق توصیف کرد. عطش اردیبهشتی ها برای محبت و رضایتمندی هرگز،
تمامی ندارد. آنها عاشق ارائه شادی به دیگران و دریافت آن از جانب دیگران هستند و این ویژگی،
در درون آنها ذاتی است.

بنابراین وقتی دیگران سعی می کننده به “دیوار محافظتی” آنها رسوخ کنند، یک اردیبهشتی واقعی آن را ،
حس کرده و با آن مقابله می کند. اردیبهشتی ها دوست دارند ثروت، عشق و اسرارشان را تنها با عده کمی،
به اشتراک بگذارند و وقتی کسی بخواهد برخلاف قوانین او عمل کند، وی به نحوی آن را احساس می کند.

عنصر تقویت کننده این قدرت: زمرد

قدرت ذاتی خردادی ها: خواندن ذهن دیگران

خردادی ها با عنصر هوا و تحت سلطه عطارد، دنیایی از ایده ها، کلمات و افکار را در خود دارند.
هوا می تواند روح و انرژی را از اینجا تا دورترین مسافت ها ببرد. خردادی ها فرزند راستین هوا،
هستند که با عطارد هدایت می شوند و توانایی منحصر به فرد آنها خواندن ذهن دیگران فقط با بودن،
کنار آنهاست.

یکی از دلایل توانایی خاص آنها در خواندن ذهن دیگران این است که آنها به ندرت با “عقاید و نظرات”
دیگران برخورد می کنند. برای آنها صرفا این کار جنبه کنجکاوی محض و عشق و هیجان برای دانستن است.

عنصر تقویت کننده این قدرت: کوارتز

متولدین ماههای مختلف سالقدرت های منحصر به فرد هر شخص

قدرت منحصر به فرد هر شخص

قدرت ذاتی تیرماهی ها: واقعی ترین همدل

از بین متولدین ماههای مختلف سال متولد ماه تیر که تحت سلطه سیاره ماه است، در هر صورت مقدر شده که،
فردی شهودی باشد. حتی با اینکه اغلب خودشان متوجه نمی شوند ولی با این حال همیشه حس ششم شان،
واقعیت را به آنها می گوید! اگر متولد برج سرطان باشید باید بدانید که این نشانه بر شکم فرمانروایی می کند!

این باور وجود دارد که تمام متولدین برج سرطان، تغییرات احساسات و قلب را با احساس عجیبی در شکم،
خود متوجه می شوند!

عنصر تقویت کننده این قدرت: سنگ ماه

قدرت ذاتی مردادی ها: حس کننده قلب

مردادی ها گرچه ممکن است به شدت فعال، رک و برون گرا باشند ولی در عین حال یک بخش مخفی،
در وجود خود دارند که تنها عده کمی قادر به کشف آن هستند. آنها می توانند در قلب خود احساس کنند،
که چه کسی از ناامیدی دست از اهداف و رویاهایش کشیده و چه کسی به راستی احساس سپاسگزاری،
و خوشبختی دارد.

معروف است که متولد ماه مرداد با قدرت های برتر ارتباط دارد. بنابراین آنها می توانند چنین ارتباط،
خاصی را نیز با مردم داشته باشند. آنها به نحوی به صورت ذاتی می توانند این چیزها را احساس کنند،
و اگر این توانایی پرورش پیدا کند به راستی می توانند دنیا را تغییر داده و بزرگترین هدیه را که همانا
“امید” باشد را به مردم بدهند.

عنصر تقویت کننده این قدرت: طلا

قدرت های شهودی انسان ها

قدرت ذاتی شهریوری ها: حس کننده سلامتی

شهریوری ها که تحت سلطه سیاره عطارد هستند در بین متولدین ماههای مختلف سال به صورت ذاتی،
می توانند چیزهای مشکوک را شناسایی کنند. آنها را واقع می توانند مشکل را قبل از آنکه حتی بروز پیدا کند،
به تعبیری “بو” کنند.  قدرت ذاتی آنها درست مثل یک کامپیوتر پیشرفته می تواند حقایق مختلف را در،
هر ثانیه تحلیل کند. به محض بروز پیدا کردن مشکل در ذهنشان به شکل یک زنگ خطر هشدار می دهد،
و متاسفانه موجب اضطرابشان می شود.

علاوه بر این آنها می توانند انرژی را از تمام موجودات زنده حس کرده و میزان سلامتی هرکسی،
را نیز متوجه شوند. به همین دلیل آنها می توانند پزشک، دامپزشک و پرستاران خوبی باشند چرا که ،
به طور ذاتی می دانند به گزارش پرشین وی چطور چنین مشکلاتی را شناسایی می کنند.

عنصر تقویت کننده این قدرت: یاقوت

قدرت ذاتی مهر ماهی ها: صلح آوران

برای متولد برج میزان همه چیزهایی که اطراف جریان دارد انرژی هستند. حتی از سنین کودکی یک،
مهرماهی می تواند چیزهایی که در اطرافش رخ می دهد را احساس کرده و بهتر از هرکسی دیگر،
می تواند موضوع اصلی را تشخیص دهد و به همین دلیل می تواند تعادل طبیعت را احساس کند.

علاوه بر این هرچیزی که موجب اختلال در این تعادل شود، آنها اولین کسی هستند که متوجه آن می شوند،
چرا که از درون چیزی باعث آزارشان می شود. مهرماهی ها نیاز دارند که اطرافشان کاملا صلح برقرار،
باشد چرا که آنها به شدت با طبیعت و محیط شخصی خود ارتباط دارند. در حقیقت صلح داروی آنهاست.

عنصر تقویت کننده این قدرت: مریم گلی

قدرت ذاتی آبانی ها: شکارچی اسرار

اگرتاکنون با یک آبان ماهی آشنایی داشته باشید، احتمالا فورا با این مورد موافق خواهید بود که در ،
بین متولدین ماههای مختلف سال هیچکس نمی تواند رازی را از آنها پنهان کند. به راستی عجیب است،
آنها چطور می توانند حتی احساس کنند که شما می خواهید چیزی را از آنها پنهان نگه دارید. آنها به،
طور ذاتی می توانند مثل یک دروغ سنج طبیعی متوجه شوند که سعی دارید ذهن او را به بازی بگیرید.

متولد ماه آبان همچنین می تواند مثل یک گنج یاب واقعی فرصت های اطرافش را شناسایی کند و،
هر وقت چنین فرصتی را احساس کند، با جدیدت نیز آن را جستجو می کنند.

عنصر تقویت کننده این قدرت: سنگ ابسیدین

قدرت های ذاتیقدرت های ذاتی اشخاص
قدرت ذاتی آذر ماهی ها: حس کننده خرد

طبق عقیده یونان باستان، زئوس خدای خداها خودش به این نشانه در صور فلکی هرگونه خوش شانسی،
لازم برای آگاهی و کسب خردمندی بالا را هدیه داده است. به همین دلیل به طور ذاتی معلم ها چه بد،
و چه خوب جذب آنها می شوند تا آنها را به سمت اسرار این دنیا هدایت کنند.

آنها همچنان که بزرگتر می شوند یاد می گیرند طور حقیقت را شناسایی کرده و پیرو خردمندترین،
افراد می شوند ولی خودشان هرگز دست از جستجو دانش های جذاب تر دست نمی کشند.
در سرنوشت آنهاست که مدام چیزهای بیشتر و بیشتر یاد گرفته و هرگز به خود استراحت نمی دهند.

عنصر تقویت کننده این قدرت: سنگ دلربا (آونتورین)

قدرت ذاتی دی ماهی ها: حس کننده قدرت

یک دی ماهی واقعی فرزند زحل، الهه باستانی زمان است. از میان متولدین ماههای مختلف سال ،
متولد ماه دی می داند که چگونه باید در یک جامعه تکامل پیدا کرده و به قدرت دست پیدا کند.
آنها به طور ذاتی توانایی شناسایی قدرت را در اطراف خود داشته و می داند چه کسی در اطرافشان،
قدرت را در دست دارد ولی شاید چیزی که تنها عده کمی آن را بدانند این است که آنها توسط زحل،
هدایت می شوند و بنابراین می توانند انرژی را حس کرده و اهداف بالا برای خود تعیین کنند.

گرچه آنها سخت کار کرده و شایسته چیزی هستند که به آن می رسند ولی یکی از رازهای موفقیت،
آنها این است که آنها افرادی که دارای قدرت های مالی و یا سیاسی هستند را به خود جذب می کنند.
این افراد قدرتمند به محض آنکه متوجه قابل توجه بودن دی ماهی ها می شوند به آنها فرصت رشد،
و موفقیت بزرگتر را می دهند.

عنصر تقویت کننده این قدرت: چوب پالو سانتو

قدرت ذاتی بهمن ماهی ها: چیره شدن بر واقعیت

بهمن ماهی ها نیرومندترین افراد از نظر قدرت های فطری و ذاتی هستند. شاید بپرسید چرا؟ دلیل آن،
توضیح لازم دارد: همه ما با نوعی انرژی ارتعاشی به نام “چی” در اطرافمان احاطه شده ایم که در ،
تمام موجودات جاندار و غیرجاندار در جریان است و به گزارش پرشین وی هر کاری که انجام دهیم،
می تواند به انرژی “چی” تبدیل شود.

بنابراین “ماتریکس” کیهانی مدام در حال تغییر و تاثیر پذیرفتن از عملکردها و کارهای ماست.
بهمن ماهی ها کسانی هستند که به طور ذاتی می توانند تمام تغییرات در این ماتریکس را احساس کنند.
آنها می دانند که در قیاس جهانی چه چیزی درحال رخ دادن است و وقتی یاد می گیرند به صدای ،
درونی احساساتشان گوش دهند، به کسانی تبدیل می شوند که به راستی می توانند بر واقعیت چیره شوند.

عنصر تقویت کننده این قدرت: رزماری

قدرت ذاتی اسفند ماهی ها: حس کننده روح

از بین متولدین ماههای مختلف سال ، اسفند ماهی ها به طور ذاتی از همان کودکی متوجه فعالیت های،
روحی و معنوی اطرافشان شده و تاثیر آن را در زندگیشان متوجه می شوند.  گرچه در سنین بزرگسالی،
این فعالیت های روحی بیشتر در خواب هایشان جلوه واقعی پیدا می کند ولی با این حال هر وقت بخواهند،
می توانند یاد بگیرند چطور آن را “ببینند”.

به محض اینکه قدرت ذاتی خود را پرورش دهند می توانند ارواح غیرانسانی مثل الف ها و فرشته ها را،
دیده و حتی با آنها ارتباط برقرار کنند. شاید بتوان اسفندماهی ها را “ارواح معنوی زنده” توصیف کرد،
که نور آنها می تواند به ارواح دیگر در پیدا کردن مسیرشان کمک کند.

عنصر تقویت کننده این قدرت: مروارید

تهیه و ترجمه: گروه روانشناسی پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

منبع: themindsjournal

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
روانشناسی
بیشتر >
فرادرس