قیمت قطعی و رسمی دنا پلاس اعلام شدقیمت قطعی و رسمی دنا پلاس اعلام شد

قیمت قطعی دنا پلاس ,تغییر گرافیک داخلی چراغ ها، باعث جذابیت بیشتری در دنا شده و البته شکل کلی چراغ و ابعاد فیزیکی آن بدون تغییر مانده است.

قیمت نهایی پژو ۲۰۰۸ مشخص شدقیمت نهایی پژو ۲۰۰۸ مشخص شد

قیمت نهایی پژو ۲۰۰۸ , هفته گذشته مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودروآغاز
پیش فروش پژو۲۰۰۸ را با مبلغ ۶۰ میلیون تومان اعلام کرده بود

رشد ۲۰ میلیون تومانی قیمت پژو ۲۰۰۸رشد ۲۰ میلیون تومانی قیمت پژو ۲۰۰۸

قیمت پژو ۲۰۰۸ , بعد از افتتاح رسمی خط تولید قرار شد شرکت جزئیات فروش این خودرو را هم اعلام کند که با تعلل هایی امروز اول تیرماه نخستین سری فروش این خودرو آغاز شد.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت