تاریخ نشر :شنبه 26 فوریه 2011 مشاهده : زنان RSS اشتراک:

ديدگاه روانشناسي در مورد خيانت زنان به مردان

از قديم تاکنون، مردم براين باورند که مردها در روابط با جنس مخالف، از عدم تعهد کمتري برخوردارند، در حالي که طبق تحقيقات جديد، زنان نيز به نسبت مردها مي توانند دست به خيانت زده و در روابط خود پايبند نباشند! لذا هدف نهايي مطالعات بر اين بوده که علت و الگوي اصلي اين عدم […]

از قديم تاکنون، مردم براين باورند که مردها در روابط با جنس مخالف، از عدم تعهد کمتري برخوردارند، در حالي که طبق تحقيقات جديد، زنان نيز به نسبت مردها مي توانند دست به خيانت زده و در روابط خود پايبند نباشند! لذا هدف نهايي مطالعات بر اين بوده که علت و الگوي اصلي اين عدم تعهد را شناسايي و در ادامه به اصلاح و ارائه راهکارهايي براي رفع اين مشکل بپردازند. واقعيت اين است که برخي زنها در روابط طولاني مدّت و در نهايت رعايت تعهد در تمام سالها، بالاخره دست به خيانت زده و تعهد خود را زير پا مي گذارند. البته که مردها نيز به همان ميزان ممکن است بعد از داشتن يک رابطه طولاني با يک نفر، دست به خيانت بزنند. در عين حال، هيچ يک از طرفين، در نهايت لجبازي، حاضر به قبول بي وفايي و خيانت خود نيستند! با اين تفاوت که روش خيانت و علل آن در اين دو جنس مخالف، کاملاً دو رويه متفاوت است.

مردها در عين تعهد به نفر خود، در صورت مجذوب شدن، چه از نظر عاطفي يا جنسي با نفر ديگر، تعهد خود را زير پا مي گذارند، در مقابل، زنها تا زماني که از طرف مرد خود کاملاً از همه نظر تأمين شوند، بر تعهد خود پايبند مي مانند. امّا به محض ايجاد و ادامه ي خللي در درک و تأمين عواطف، روابط جنسي، مالي و … از جانب مرد، با شروع مشکلات بين آن دو، زن نيز بسوي خيانت و بيراهه کشيده مي شود. بيشتر زنها براحتي نمي توانند دست به خيانت جنسي و ايجاد رابطه نزديک با مردي ديگر بزنند، چرا که برخلاف مردها، ايجاد يک رابطه ي جديد سکس از جانب زن، کاملاً در حالت رفتار و ابراز عاطفه خود نسب به مرد قبلي، نمايان است. از نظر خانم ها: “اگر مردها ياد بگيرند نسبت به نفر خود، از نظر عاطفي، جنسي، مالي و … پايبند باشند، دليلي ندارد که زن دست به خيانت بزند، البته در مقابل خيلي زنها، شايد بتوانند حتّي با عدم وجود عشق واقعي بين خود و همسرش، با عدم خلل در تأمين مرد خود در همه زمينه ها، باز هم به وي (خانه داري، شستشو، پخت و پز و …)سرويس بدهد، اين درحاليست که همزمان مرد، با کسي ديگر نيز مخفيانه در ارتباط است!)”

يکي ديگر از دلايل عدم خيانت زن و ايجاد رابطه سکس با مرد ديگر، ديدگاه بد و برچسب هاي توهين آميزيست که اجتماع نسبت به زنها دارند، چرا که در اين صورت به وي به ديدگاه زني هوس ران، فاحشه و … نگاه مي کنند. در حاليکه در صورت خيانت يک مرد به زن خود، جامعه نهايتاً يک برچسب “خيانت کار” به وي مي زند! شايد هم به ديد آدمي بي ارزش و کسي که با عواطف يک زن بازي مي کند نگاه کنند، متأسفانه اين ديد و اين فرهنگ از دير زمان براي مردها مزيّتي غير منصفانه بوده که با سير زمان اين افکار باز هم تغيير نکرده است. به قولي: “از قديم الايام، اجتماع با وضع قوانيني غلط و ناعادلانه نسبت به مجازات و ديدگاه ها در مورد خيانت مرد به زن، با ارائه آزادي هايي غير مستقيم و افراطي براي مردها، همواره آنها را در خيانت و عدم وفاداري در روابط خود، جسور تر کرده است. ”

يکي ديگر از دلايل عدم خيانت کمتر از جانب يک زن اين است که، زنها در روابط بيشتر به دنبال تأمين نيازهاي عاطفي هستند. هر زني با شروع رابطه اي متعهدانه با يک مرد، در روابط زناشويي و جنسي، تمام ارگانهاي جسمي وي تا مدّتها تحت تأثير اين رابطه ي سکس، رشد کرده و خو گرفته است و ناخودآگاه نمي خواهد با خيانت، به تمامي اين آرامش دروني و جسمي خود پايان داده يا خللي ايجاد کند. حسّ زن را با بدبيني اشتباه نگيريد، چرا که اين حسّ هيچ گاه به وي دروغ نمي گويد، در صورت خيانت يک مرد و ايجاد روابط متعدد و همبستر شدن با زنهاي ديگر، مطمئناً وي به دليل عدم تأمين نيازهاي عاطفي به شدّت قبل، متوجّه روابط آن مرد با ديگران مي شود.

از ديدگاه روانشناسي، تصوّر زنها هميشه اين بوده است که در صورت خيانت و ايجاد رابطه جنسي با فردي ديگر، تمام معنويات، اعتبار، اصالت وي به عنوان يک “دختر شايسته” از بين مي رود. معمولاً زنهايي که با آرايش هاي زننده و لباسي عجيب، در اجتماع حاضر مي شوند، با رفتار هاي ناپسند و جذب مردها، خطري براي زنهاي متعهد محسوب مي شوند. ولي خوب، يک مرد هميشه زني را براي زندگي انتخاب ميکند که نسبت به همسر و زندگي خود وفادار باشد، چرا که از نظر زناشويي، براي هر مردي غيرقابل تصور است که بچه ي زاده از همسرش حاصل رابطه خود با همسرش نباشد! علاوه بر اين، مردها بايد بدانند که از نظر عاطفي و روحي، يک زن هميشه از ترس خيانت مردها و قرباني نشدن، به روابط زناشويي خود پايبند و همواره با تمام قواي به تداوم و تأمين همسر خود اهميت مي دهند. در مقابل اگر مرد نيز به عدم بروز خيانت از جانب زن خود اهميت دهد، و به تعهد خود پايبند باشد، ناخودآگاه موجب ايجاد رابطه اي عاشقانه و سالم در زندگي مشترکشان مي شوند. در اين حالت، حتّي مرد با اين طرز فکر، همان قدر که به تداوم زندگي خود بها مي دهد، با ديدن مردي ديگر که قصد فريب زني را دارد، به سرزنش و کنترل وي مي پردازند. مردي که به وفاداري و تعهد زن خود ايمان داشته باشد و از اين نظر، خيالش آسوده باشد، از لحاظ عاطفي و روحي، دست به خيانت و ارتباط با زني ديگر نخواهد زد.

در اينجا به دلايل کشيده شدن يک زن به راه خيانت مي پردازيم:

1- از نظر مالي به اندازه کافي تأمين نشود.

2- به دلايلي چون، عدم همصحبتي و وقت گذاشتن همسرش براي وي، نيازهاي عاطفي خود را از ديد مردش ناديده انگارد.

3- روابط همسرش با وي صميمي نباشد.

4- از نظر زناشويي و سکس، ارضا نشود.

5- تنهايي مطلق و حس بيکسي در منزل.

6- عدم بروز احساسات مرد نسبت به مزيت هاي همسرش، مثل، زيبايي، تغييرات ظاهري و .. ، در اين حال زن احساس بي ارزشي مي کند.

7- در صورت اعتياد مرد به الکل يا اعمال خشونت و بددهني.

8- در صورت اطمينان از خيانت مرد.

9- عدم درک عواطف و آرزوهاي زن.

10- در صورتي که مرد، همسر خود را خانه نشين يا از شرکت در جمع منع نمايد.

11- اعتياد يا قمار و ….

12- نقض عضو يا اختلال در ارتباط جنسي يا ديگر اعضاء بدن.

البته طبق آمار، زنها به سه دليل عمده دست به خيانت مي زنند، در غير اينصورت مطمئناً به تعهد خود پايبندند. اوّل، نارضايتي يا عدم احساس خوشبختي در زندگي اوّل که ناشي از کمبود يا وجود عوامل فوق مي باشد، در اين صورت نيازهاي خود را در مرد ديگر جستجو مي کند. دوّم، ديدگاه اشتباه اجتماع نسبت به زناني که قدرت جنسي و شهوت زيادي دارند، در نتيجه وي مجبور است در روابط خود با همسرش اين حس را کنترل کند که مبادا مورد اتهام واقع شود و همواره جلوه ي اجتماعي خوبي را در نظر همسرش داشته باشد، اين کنترل شهوت به وي فشارهاي روحي و جسمي وارد مي کند. سوّم، برخي زنها همواره بر اين باورند که يک رابطه بالاخره به پايان مي رسد، بنابراين با ايجاد روابط جنسي و خيانت با کس ديگر (در حين يک رابطه متعهدانه)، سعي مي کنند قبل از پايان يافتن رابطه خود با نفر اصلي و ضربه عاطفي خوردن، جايگزيني پيدا کنند.

topforum.ir

ديدگاه روانشناسي در مورد خيانت زنان به مردان

برچسب ها: , ,
    مطالب مرتبط:
چهل نما
رایانمهربهنودگشت