مشاهده : 1118ملک , اجاره ,خرید , تخلیهRSS

درباره پلمپ اماکن توسط مامورین شهرداری بیشتر بدانید

درباره پلمپ اماکن توسط مامورین شهرداری بیشتر بدانیدخانواده
شاید شما هم بارها با این صحنه روبه رو شده باشید که مغازه ای یا مکانی توسط ماموران شهرداری پلمپ شده است . برای دانستن نحوه پلمپ اماکن با ما همراه باشید.

پیش از هر چیز درباره پلمپ اماکن باید بدانید وقنی مکانی توسط ماموران پلمپ می شود تا دستور مرجع قضایی برای ,
بازکردن مجدد نباید آن مکان باز شود و اگر چنین کاری انجام شود تخلف صورت گرفته و مورد برخورد قانونی قرار می گیرد .
به شما پیشنهاد می شود برای دانستن نحوه فک پلمپ و بار کردن مجدد ملک مربوطه در ادامه با پرشین وی همراه باشید .

درباره پلمپ اماکن

برخی مراجع صلاحیت دار به حکم قانون می توانند دستور پلمپ اماکن و واحدهای مسکونی، تجاری و اداری را صادر نمایند ,
و مامورین و ضابطین تعریف شده در همان قانون مکلف به اجرای دستور صادر شده و پلمپ این واحدها هستند.

قاعدتا چناچه کسی پلمپ قانونی صورت گرفته را که ممکن است به اشکال مختلف بسته به محل اجرای دستور پلمپ ,
متفاوت باشد را نادیده بگیرد و خودسرانه از محل فک پلمپ نماید مشمول مجازات مقرر در قانون ,
مجازات اسلامی بخش تعزیرات گردد.

پلمپ اماکن

پلمپ اماکن توسط ماموران شهرداری

ماده ۵۴۳ قانون مذکور بیان می دارد:“هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد ,
و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ ,
تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.و…”

همانطور که از متن قانون مشاهده می شود فک پلمپی مشمول مجازات است که قانونی صورت گرفته باشد.
بعبارت دیگر اگر پلمپ صورت گرفته بدون حکم یا مجوز قانونی مقام صالح انجام شده باشد فک پلمپ جرم نیست.

اقدامات مامورین شهرداری در پلمپ واحدهای یاد شده تا زمانی از حمایت قانون برخوردار است که قانونی,
صورت گرفته باشد.

حال ممکن است سئوال شود مگر مامورین شهرداری به صورت غیرقانونی هم محلی را پلمپ می کنند؟

زشت شدن منظره شهر با بلوک های سیمانی

متاسفانه پاسخ این سئوال مثبت است.بکرات در سطح شهرها می بینیم بعضا بلوک ها یا دیوارهای سیمانی,
یا گچی پیش ساخته در مقابل محل کسب یا اماکن مسکونی مردم قرارمی گیرد که منظره شهرها را ,
بسیار زشت می نمایند,

صرفنظر از اینکه در اغلب موارد این اقدام شهرداریها متعاقب حکم قانونی صادره از مرجع صالح است و جا دارد ,
شهرداریها با توجه به قوانین موجود که تاکید برحفظ زیبایی شهرها دارند راهکار مناسب دیگری پیدا نمایند,

در مواردی هم مامورین شهرداری بدون آنکه قانونا مجوز این کار را داشته باشند به منظور اجبار مالک یا ذینفع جهت ,
تعیین تکلیف وضعیت تخلفات ملکی مبادرت به تعبیه این موانع می نمایند.

آمار زیاد پرونده های که در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای دولتی,
مطرح می گردد گواه این موضوع است.

باید بدانیم اقدامات شهرداری ها در پلمپ واحدهای مسکونی و تجاری و اداری حوزه شهری زمانی از حمایت,
قانون برخوردار است که حکم قانونی طبق قانون شهرداریها از سوی ماده صد صادر شده باشد.

در قانون شهرداریها

که مصوب ۱۱/ تیر ۱۳۳۴ و با اصلاحیه های بعدی است در ماده صد آن که مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ می باشد صراحتا ,
تاکید شده مامورین شهرداری، در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات ساختمانی خلاف پروانه صادره ،
موضوع را به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع دهند و درصورت صدور حکم به تعطیلی محل موضوع تخلف،
مکلف به اجرای حکم و پلمپ آن هستند.

پلمپ اماکن

پلمپ کردن اماکن

کارهای مجاز ماموران شهرداری

البته لازم به ذکر است که در صدر این ماده بیان شده که مامورین شهرداری می توانند از عملیات ساختمانی ,
ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از اینکه در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری نمایند.

بنابراین اگر تخلفات ساختمانی از هر نوع آن قبلا انجام شده باشد مامورین شهرداری تنها مکلفند مراتب را ,
جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد یاد شده ارجاع دهند و منتظر صدور حکم این کمیسیون باشند ,
و تا زمانی که کمیسیون مذکور حکم به تعطیلی محل نداده باشد ,

و حکم مذکور مراحل قانونی خود را جهت قطعی شدن طی نکرده باشد حق ندارند خودسرانه مبادرت به تعطیلی,
یا پلمپ محل یاد شده نمایند.در غیر اینصورت و عدم رعایت تشریفات یاد شده مامورین شهرداری هم ,
از نظر مسئولیت مدنی و هم کیفری باید پاسخگو باشند.

بیشتر بدانید شیوه اعتراض به پلمپ اماکن توسط شهرداری

به موجب کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آرائی که از این کمیسیون صادر می شود ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ,
دین آراء قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است ظرف ,
یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون,
به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

نحوه اعتراض به پلمپ ملک

در مواردی پیش می آید با وجود اینکه مالک ملک پروانه کسب را دارا می باشد ملک وی از جانب شهرداری پلمپ ,
میشود در چنین مواردی مالک باید با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت خود را مطرح نماید,
که این دادخواست باید به زبان فارسی و در برگه های مخصوص چاپی نوشته شود.

تهیه برگه های دادخواست مخصوص دیوان از طریق دفاتر پستی سراسر کشور یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی,
اینترنتی دیوان میسر است. و در آن باید مشخصات و نشانی شاکی و طرف شکایت بر روی ,
برگه دادخواست درج شود.

وکالت آنلاین ,  گروه وکلای حامی

2018-09-02 / گردآوری:
برچسب ها:
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
قرارداد قرض چیست و چگونه تنظیم می شود؟قرارداد قرض چیست و چگونه تنظیم می شود؟
جعل امضا و نحوه اثبات آنجعل امضا و نحوه اثبات آن
توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟
قرارداد بستن |نکات کلیدی در زمان تنظیم قراردادقرارداد بستن |نکات کلیدی در زمان تنظیم قرارداد
پرداخت دیه | مدت زمان پرداخت دیه چقدر است؟پرداخت دیه | مدت زمان پرداخت دیه چقدر است؟
آشنایی با ارکان اصلی چک و نحوه پر کردن صحیح آنآشنایی با ارکان اصلی چک و نحوه پر کردن صحیح آن
طلاق از طرف مرد و مزایای آنطلاق از طرف مرد و مزایای آن
چک ضمانت و آشنایی با قوانین مربوط به آنچک ضمانت و آشنایی با قوانین مربوط به آن
عدم تمکین زن و نتایج آنعدم تمکین زن و نتایج آن
مالک شدن و راه های آنمالک شدن و راه های آن
جعل اسناد و مجازات آنجعل اسناد و مجازات آن
انحصار وراثت و نکاتی مهم درباره آنانحصار وراثت و نکاتی مهم درباره آن
شهادت دادن در دادگاهشهادت دادن در دادگاه
حضانت فرزند | مدت زمان حضانت فرزند با پدرحضانت فرزند | مدت زمان حضانت فرزند با پدر
قتل غیرعمد و مجازات آنقتل غیرعمد و مجازات آن
آشنایی با مصادیق جرم کلاهبرداریآشنایی با مصادیق جرم کلاهبرداری
با ویژگی های جرایم سایبری آشنا شویدبا ویژگی های جرایم سایبری آشنا شوید
در قوانین حقوقی ایران برای خواستگاری چه موانعی وجود دارد؟در قوانین حقوقی ایران برای خواستگاری چه موانعی وجود دارد؟
مواد مخدر و حمل آن | مجازات حمل مواد مخدرمواد مخدر و حمل آن | مجازات حمل مواد مخدر
هر آنچه باید درباره جعل کردن و مصادیق آن بدانیدهر آنچه باید درباره جعل کردن و مصادیق آن بدانید
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنهازنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
شناسنامه و تخلفات مربوط به آنشناسنامه و تخلفات مربوط به آن
مجازات های مختلف | نحوه تعیین مجازات حبس و شلاق و جزای نقدیمجازات های مختلف | نحوه تعیین مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آنحق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
تخریب خودرو دیگران و برخورد قانون با آنتخریب خودرو دیگران و برخورد قانون با آن
قرارداد اجاره و نحوه تنظیم آنقرارداد اجاره و نحوه تنظیم آن
ازدواج محجورین با چه شرایطی امکان پذیر است؟ازدواج محجورین با چه شرایطی امکان پذیر است؟
چک برگشتی و رفع سوء اثر آنچک برگشتی و رفع سوء اثر آن
اقرار کردن به چه معناست و چه شرایطی دارد؟اقرار کردن به چه معناست و چه شرایطی دارد؟
تخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوندتخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوند
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمیآشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
همان طور که می دانید دفتر اسناد رسمی مکانی است که در آن ازدواج و طلاق و تنظیم قراداد و به طور کلی ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد .باید بدانید ممکن است در این نهاد نیز تخلفاتی صورت گیرد که شما را با آنها آشنا می کنیم .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری