چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

شعرهای ماه مبارک رمضان (۲)

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
اشعار زیبا ماه مبارک رمضان (ماه استغفار) سلامم بر تو ای ماه شریف و ماه بی همتادرودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتاسلامم بر تو ای ماه دعا ای ماه آمرزشدرودم بر تو ای ماه ثنا ای ماه آمرزشسلامم بر تو ای ماه ورع ای ماه استغفاردرودم بر تو ای ماه نماز و ماه […]

اشعار زیبا ماه مبارک رمضان

(ماه استغفار)

سلامم بر تو ای ماه شریف و ماه بی همتادرودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتاسلامم بر
تو ای ماه دعا ای ماه آمرزشدرودم بر تو ای ماه ثنا ای ماه آمرزشسلامم بر تو ای ماه ورع
ای ماه استغفاردرودم بر تو ای ماه نماز و ماه استغفارسلامم بر تو ای ماه فضیلت ماه آزادیدرودم بر
تو ای ماه عزیمت ای مه شادیسلام بر تو ای ماه هدایت ای مه ایماندرودم برتو ای ماه عنایت ای
مه سبحانسلامم بر تو ای ماه تلاوت ای مه فرقاندرودم بر تو ماه شهادت ای مه قرآنسلامم بر تو ای
ماه مبارک ماه وعظ و پنددرودم بر تو ای ماه سالک ای مه پیوندسلامم بر تو ای ماه ولایت ای
مه والادرودم بر تو ای ماه سعادت ای مه رعنا

(آب توبه)

سحر بخیز تجدید وضو کنبه آب توبه خود را شستشو
کناگر خواهی شوی پاک از پلیدیبه درگاه خدای خویش رو کنبه شکر نعمتش تا می توانیلبت را آشنا با ذکر
او کندر رحمت به رویت کرده حق بازبه او رو آور و دفع عدو کنگدای درگه حق شو به عالمگدایی
گر کنی با آبرو کنهرآنچه درد دل داری به عالمسحر با حقتعالی گفتگو کناگر خواهی تو فیض از محضرحقاز او
توفیق طاعت آرزو کن

(گناه)

با سنگ هر گناه پرم را شکسته امآه ای خدا ، خودم کمرم را شکسته
امنه راه پیش مانده برایم نه راه پسپلهای امن پشت سرم را شکسته اممن دانه دانه اشک خودم را فروختمنرخ
طلایی گهرم را شکسته امدیگر مرا نشان خودم هم نمی دهندآیینه های دور و برم را شکسته امدنیا شکست خورده
تر از من ندیده استحالا به سنگ خورده ، سرم را شکسته امآرام کن مرا و در آغوش خود بگیرحالا
که بغض شعله ورم را شکسته امراهم بده به باغهای شجرهای طیبهمن توبه کرده ام ، تبرم را شکسته امحالا
ببین که به غیر از گدا شدندر پیشگاه تو هنرم را شکسته ام

علی مهدیار

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده