انواع تستهای روانشناسی استانداردترین تست شخصیت شناسى

مشاهده : 1584
انواع تستهای روانشناسی استانداردترین تست شخصیت شناسى روانشناسی
تست های روانشناسی کاربردهای متفاوتی دارند. از یک سو برای ارزیابی و اندازه گیری دقیق توانمندی های فردی نظیر هوش، استعداد و …مورد استفاده قرار می گیرند و از سویی دیگر در تشخیص و ارزیابی مشکلات و مسائلی که فرد با آن‌ها رو به رو است، مانند استرس، مهارت های ارتباطی و… . انواع تستهای روانشناسی را ببینید.

تست های روانشناسی به افراد کمک خواهد کرد روان و شخصیت درونی خود را بشناسند
انواع تستهای روانشناسی استانداردترین تست شخصیت شناسى هستند که می توانید روان
خود را بهتر بشناسید در ادامه مطلب از پرشین وی قصد داریم انواع تستهای روانشناسی را
برای شما عزیزان به اشتراک گذاریم.

انواع تستهای روانشناسی

به این تست شک نکنید.
این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى است که این روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است.
پاسخهایش هم اصلاً کار دشوارى نیست.
کافى است کمى به خودتان رجوع کنید.
یک کاغذ و قلم هم کنار دستتان باشد که بتوانید امتیازهایى که گرفته اید را جمع بزنید.
حاضرید؟ پس شروع کنید:

۱) چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟ الف _ صبح، ب-
عصر و غروب، ج _ شب ۲) معمولاً چگونه راه مى روید؟ الف _ نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند،
ب- نسبتاً سریع، با قدمهاى کوتاه ولى تند و پشت سر هم، ج _ آهسته تر، با سرى صاف روبرو،
د _ آهسته و سربه زیر، ه- – خیلى آهسته

۳) وقتى با دیگران صحبت مى کنید؛ الف _ مى
ایستید و دست به سینه حرف مى زنید، ب- دستها را در هم قلاب مى کنید، ج _ یک یا
هر دو دست را در پهلو مى گذارید، د _ دست به شخصى که با او صحبت مى کنید، مى
زنید، و ه-_ با گوش خود بازى مى کنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صاف مى
کنید

۴) وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟ الف _ زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم، ب- چهارزانو، ج
_ پاى صاف و دراز به بیرون، د _ یک پا زیر دیگرى خم

۵) وقتى چیزى واقعاً براى شما
جالب است، چگونه واکنش نشان مى دهید؟ الف _ خنده اى بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده، ب
_ خنده، اما نه بلند، ج _ با پوزخند کوچک، د _ لبخند بزرگ، ه- – لبخند کوچک

انواع تستهای روانشناسی

انواع تستهای روانشناسی

۶) وقتى
وارد یک میهمانى یا جمع مى شوید؛ الف _ با صداى بلند سلام و حرکتى که همه متوجه شما شوند،
وارد مى شوید ب _ با صداى آرامتر سلام مى کنید و سریع به دنبال شخصى که مى شناسید، مى
گردید ج _ در حد امکان آرام وارد مى شوید، سعى مى کنید به نظر سایرین نیایید

۷) سخت مشغول
کارى هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى کند؛ الف _ از وقفه
ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى کنید ب _ بسختى ناراحت مى شوید ج _ حالتى بینابین
این ۲ حالت ایجاد مى شود

۸) کدامیک از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟ الف- قرمز یا
نارنجى ب- سیاه ج- زرد یا آبى کمرنگ د- سبز ه- آبى تیره یا ارغوانى و- سفید ز- قهوه اى،
خاکسترى، بنفش

۹) وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى
کشید؟ الف- به پشت ب- روى شکم (دمر) ج- به پهلو و کمى خم و دایره اى د- سر بر
روى یک دست ه- سر زیر پتو یا ملافه…

۱۰) آیا شما غالباً خواب مى بینید که: الف- از جایى مى افتید.
ب- مشغول جنگ و دعوا هستید.
ج- به دنبال کسى یا چیزى هستید.
د- پرواز مى کنید یا در آب غوطه ورید.
ه- اصلاً خواب نمى بینید.
و- معمولاً خواب هاى خوش مى بینید.

جواب انواع تستهای روانشناسی

سؤال اول: الف(۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز) سؤال دوم: الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)،
د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز) سؤال سوم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)،
ه (۶ امتیاز) سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز) سؤال پنجم: الف
(۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز)

سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)،
ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز) سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز) سؤال هشتم: الف
(۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱ امتیاز) سؤال
نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز) سؤال دهم: الف (۴
امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، ز (۱ امتیاز) خب، امتیازهایتان را جمع
زدید.

انواع تستهای روانشناسی استاندارد

عدد به دست آمده را با جدول مقابل مقایسه کنید و شخصیت خودتان را بشناسید.
نتیجه تست : * اگر امتیاز شما بالاى ۶۰ است: دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و
هوشیار هستند آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهایت سلطه جو مى دانند، گرچه شما را تحسین مى کنند
و به ظاهر مى گویند«کاش من جاى تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد رابطه
اى عمیق و دوستانه بى میل و فرارى هستند.

* اگر از ۵۱ تا ۶۰ امتیاز دارید: بدانید دوستان شما را تحریک پذیر مى دانند، بدون فکر عمل مى
کنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته مى شوید ، علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیریهاى سریع دارید (هرچند
اغلب درست از کار درنمى آیند!) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى دانند.
کسى که همه چیز را تجربه و امتحان مى کند، از ماجراجویى لذت مى برد و در مجموع به دلیل
ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى برند.

* اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتیاز به دست آوردید: به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده،
سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند.
شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید.
فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید.

انواع تستهای روانشناسی

انواع تستهای روانشناسی

قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و
در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.
* اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد: بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و
اهل عمل هستید.

همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید.
به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید.
اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید.
اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر
دوستى ها را رها مى کنید.

* از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز : در نظر سایرین فردى زحمت کش هستید اما متأسفانه گاهى اوقات ایرادگیر هستید.
شما بسیار بسیار محتاط و بى نهایت ملاحظه کار به نظر مى رسید.
زحمتکشى که در کمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش مى کشد و بدون
فکر و براساس تحریک لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى دهد.

دیگران مى دانند شما همیشه تمام جوانب کارها را مى سنجید و سپس تصمیم مى گیرید.
* و اگر کمتر از ۲۱ امتیاز داشتید: دیگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شکاک و دودل مى دانند
شخصى که همیشه سایرین به عوض او فکر مى کنند، برایش تصمیم مى گیرند و از او مراقبت مى کنند.
کسى که اصلاً تمایل به درگیرشدن در کارهاى گروهى و ارتباط با افراد دیگر را ندارد

بیشتر بدانید از تست‌های روانشناسی

تست های روانشناسی افراد را بر اساس تفاوت های فردی موجود در آن‌ها متمایز ساخته و فرد می‌تواند از استعدادها و قابلیت های خود، آگاه گردد.

افراد پس از انجام تست‌ها می‌توانند براساس نتایج بدست آمده توانایی های خود را پرورش داده و برای زندگی آینده خود خط مشی مناسبی انتخاب نماید.

همچنین نتایج به دست آمده از تست‌های روانشناسی افراد را می‌توان با هنجارهای گروه سنی‌اش  مقایسه کرد و اختلالات شخصیتی و روانی او را تشخیص داد.

آیا تست‌های روان شناسی کاربردی هستند و پاسخ آنها قابل استناد است؟

نمی‌توان انتظار داشت که تمامی فاکتورهای شناختی صددرصد درست هستند، ولی
می‌توانیم بگوییم بطور نسبی پاسخگوی خیلی از موارد بوده ونتایج خوبی از آنها می‌توان برداشت کرد.

در روان شناسی تستهای مختلفی برای سنجش زوایای گوناگون شخصیت واستعدادیابی وجود دارد که در ادامه به بررسی چند نمونه از این آزمون‌ها پرداخته‌ایم:

انواع تستهای روانشناسی

انواع تستهای روانشناسی

تست‌های چند وجهی

برخی از تست‌های چند وجهی به این صورت است که با رسم اشکالی دو وجهی از افراد
می‌خواهند که اولین تصویری که در شکل می‌بینند را بیان کنند و سپس تفاسیری از این
طریق کرده و نتایج این تست‌ها بدین صورت تست که شما بطور نمونه کل گرا هستید یا جزئی نگر و از این طریق به افراد گفته می‌شود که چه شخصیتی دارند.

این تست‌ها بیشتر جنبه سرگرمی داشته هرچند نمی‌توان گفت به هیچ عنوان تفاسیر این
تست‌ها صحت ندارند و تست‌های معتبری که شامل یک سری اشکال هستند در روان شناسی  وجود دارد.

نوعی از این تست‌ها تحت عنوان تست‌های «اندریافت موضوع» وجود دارند که در تشخیص‌های روانشناسی این تست‌ها بیشتر برای کودکان  مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تستهای «روشاخ» هم نوع دیگری از این تست‌های روان شناسی معتبر هستند
که بصورت اشکالی با لکه‌های جوهر بوده وهر فرد بر طبق شخصیتی خاص به شکلی این اشکال را برآورد می‌کند.

البته مبحث شخصیت شناسی به گونه‌ای نیست که بتوان با بیان این اشکال تنها
اقدام به تعریف شخصیت افراد نمود زیرا شخصیت افراد گسترده و وسیع است و پارامترهای مختلفی در تعیین آن دخالت دارد

parsiking.com / beytoote

2020-11-11 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
متن های ممنوعه پیامک و چیزهایی که نباید به کسی اس ام اس بزنید متن های ممنوعه پیامک و چیزهایی که نباید به کسی اس ام اس بزنید
با مهم ترین موضوعات متن های ممنوعه پیامک ها برای ارسال به دیگران آشنا شده و از این موارد در اس ام اس های خود به دیگران استفاده نکنید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
از بالا رفتن سنم و پیر شدن بیزارم چگونه این حس منفی را از خود دور کنم؟
اگر استرس و اضطراب اطرافیان روی شما تاثیر میگذارد
اعتیاد به پورنو گرافی و نقش آن در زندگی زناشویی
عاشق شدن متولدین هر ماه و بروز رفتارهای خاص در آنها
مجموعه آزمون های حافظه به منظور تشخیص بیماری آلزایمر
آشنایی با «PHOBIA» یا ترس غیر منطقی (وحشت!)
ناراحتی متولدین هر ماه و چیزهایی که موجب بروز ناراحتی در آنها می شود
مهمترین راه پیشگیری از اختلالات هیجانی چیست؟
«افسردگی از الف تا ی» را بخوانید
با لجبازی همسرم چه کنم؟
تضعیف قوای شهوانی
چقدر عاشق همسر (معشوق) خود هستید؟ (تست)
روان‌شناسی خرافات و خرافه پرستی
شخصیت شناسی از روی چهره
چگونه زندگی خود را پر انرژی و فعال کنیم؟
چگونه انعطاف پذیر شویم
روش های درمان افسردگی بعد از زایمان
رهایی از اهمال کاری و به تعویق انداختن کارها با نکات کاربردی
راه‌های فرار از افکار مزاحم
خصوصیات والدین موفق
معیارهای رسیدن به خوشبختی را بیاموزیم
شخصیت شناسی از روی بستنی و طعم مورد علاقه تان
شخصیت تان چه رنگ و بویی دارد؟! جالبترین تست روانشناسی
چگونه یک شنونده خوب باشیم
جذاب ترین متولدین ماه ها و رتبه بندی آنها از کمترین به بیشترین
چگونه با بیماری سرطان کنار بیائیم