راهکاری برای عبور از بحران دز زندگی مشترک

راهکاری برای عبور از بحران دز زندگی مشترکروانشناسی
شاید برای شما هم این پرسش مطرح شده باشد که چرا عشق و امید سال های اولیه زندگی مشترک در برخی از زوج ها به تنفر و جدایی تبدیل می شود؟ چگونه است که برخی با وجود تجربه دوست داشتن و دوست داشته شدن پس از گذشت چند سال سعی می کنند پیوند آشنایی و […]
شاید برای شما هم این پرسش مطرح شده باشد که چرا عشق و امید سال های اولیه زندگی مشترک در
برخی از زوج ها به تنفر و جدایی تبدیل می شود؟ چگونه است که برخی با وجود تجربه دوست داشتن
و دوست داشته شدن پس از گذشت چند سال سعی می کنند پیوند آشنایی و زندگی مشترک را قطع کنند؟
آیا اخباری مانند وقوع ۵۰درصد طلاق ها در ۵سال اول زندگی و ۳۷درصد در ۲سال اول زندگی نباید ما را
به فکر فرو ببرد که چه بر سر احساسات و عشق اولیه زوج ها می آید؟اگر می خواهید پاسخ این
سوالات را بدانید، بهتر است ادامه مطلب را مطالعه کنید تا دریابید که بحرانی ترین مرحله یک رابطه درست پس
از مرحله شیفتگی چیست که بعضی زوج ها را برای طلاق روانه دادگاه می کند.
شیفتگی تمام افرادی که وارد یک زندگی زناشویی می شوند، مراحلی را می گذرانند که بنا به خصوصیات و ویژگی
های فردی از دیگران متمایز می شوند.
اما شالوده اصلی این رابطه همانی است که روان شناسان آن را مطرح کرده اند و در هر مرحله از
این رابطه امکان رشد یا به بن بست رسیدن آن وجود دارد.
مسعود هنربخش، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی و کارشناس مسئول دفتر پیش گیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان
رضوی، با بیان این مطلب به خراسان، می گوید: در مرحله اول هر رابطه ای که ۳ تا ۶ ماه
طول می کشد، شیفتگی و شیدایی وجه غالب روحیات طرفین است.
در این مرحله دو طرف روی شباهت ها تکیه می کنند و تفاوت ها را نمی بینند.
احساسات در این مرحله به اوج می رسد و شیفتگی بیش از حد به همراه توقعات و انتظارات غیرواقعی در
برآوردن تمام خواسته ها و نیازهای طرف مقابل تنها کاری است که در اوج احساسات از دست زوج ها بر
می آید.
در واقع در این مرحله که به مرحله رویایی هم معروف است، دو طرف یکدیگر را نه آن طور که
هستند بلکه آن طور که دوست دارند، می بینند و هر یک از طرفین تصور می کند طرف مقابل را
به درستی شناخته است.
به علت ترشح فراوان هورمون های تستسترون، دوپامین و اندروفین انرژی، احساسات و شوق به زندگی به اوج می رسد
و فرد سعی می کند در یک رابطه دوسویه به ایجاد آن چه همواره آرزوی آن را داشته است، یعنی
تحقق «ما» بپردازد.
همه چیز از دید طرفین مطلوب و مثبت تلقی می شود و زوج بیشترین سازگاری را برای درک یکدیگر از
خود نشان می دهند.
این مرحله که از نظر زمانی کوتاه ترین مرحله در کل یک رابطه است، ضروری اما موقتی است.
زوج امیدوارانه به یکدیگر دلبسته می شوند و برای بارور شدن رابطه شان تلاش می کنند اما به دلیل فروکش
کردن میزان ترشح هورمونی در بدن، این شور و شوق نمی تواند تا ابد دوام داشته باشد.
یکی از پیامدهای مثبت این مرحله بسط امید و اولویت دادن به رابطه است.
زوج امیدوارند در این مرحله بر هر مشکلی چیره شوند.
یکی از مهم ترین نتایج این مرحله، کسب ذخیره عاطفی برای سال های آینده است.
خاطرات شیرین و ذخیره عاطفی فراهم شده در این مرحله باعث می شود طی سال های بعد و به هنگام
بروز مشکلات به یاد آورند که زمانی عاشق هم بوده اند و برای دیدن هم لحظه شماری می کردند.
مسعود هنربخش با اشاره به این که جنبه های منفی هم در این مرحله وجود دارد، می گوید: یکی از
این جنبه ها این است که رفتار نمایشی در آن زیاد است.
در واقع شیفتگی بی حد و مرز باعث می شود همسران نتوانند جنبه های منفی یکدیگر را ببینند و همواره
چهره مثبت و خوبی از خود به نمایش می گذارند.
گاهی در این مرحله استرس و فشار روانی زیادی به افراد وارد می آید زیرا تلاش می کنند انتظارات گاه
ناممکن یکدیگر را برآورده کنند.
تحقق پیدا نکردن یک سری از انتظارات باعث افزایش فشار روانی و ایجاد خستگی و از پا افتادگی روانی می
شود.
این روند تا آنجا ادامه پیدا می کند که یکی از طرفین درمی یابد که دست یافتن به بعضی انتظارات
ناممکن است و بذر اولین ناکامی در زندگی مشترک کاشته می شود، رویاها و انتظارات اولیه به نظر غیرواقعی و
دست نیافتنی می شود و از همین جا چهره واقعی و اجزای ناهمخوان رابطه خود را نشان می دهد.
در واقع در مرحله اول، شیفتگی بیش از حد به همراه امید و نشاط غالب است که اندک اندک به
فشار روانی و از پاافتادگی روانی تبدیل می شود.
مرحله پس از شیفتگی اگر احساس غالب در مرحله اول شکل گیری یک رابطه، شور و شوق و عشق است،
در مرحله بعد ناامیدی و ناکامی و سرخوردگی غالب است زیرا همسران فاصله رویا با واقعیت را به خوبی احساس
و ناکامی را تجربه می کنند.
هنر بخش با اشاره به این که در مرحله قبل بر شباهت ها تاکید می شد، می گوید: در این
مرحله تاکید بر تفاوت هاست زیرا جنگ قدرت یا ستیزه جویی برای اعمال قدرت در رابطه و در دست گرفتن
کنترل فرد دیگری در جریان است.
در این مرحله نقص ها و دشواری ها آشکار می شود.
همسران در این مرحله یکدیگر را به دلیل برآورده نشدن انتظارات و توقعاتشان سرزنش می کنند، طرفین پس از ناامیدی
اولیه، تلاش می کنند برای رسیدن به آنچه انتظارش را داشتند همدیگر را تغییر دهند بدون این که در رفتارها
یا نگرش خود تغییر یا اصلاحی به وجود آورند.
هریک تلاش می کند محق بودن خود را اثبات کند و از دیگری می خواهد خود را تغییر دهد.یک بار
دیگر تاکید می کنیم این مراحل جزو اجتناب ناپذیر یک رابطه است و باید وجود داشته باشد.
در مرحله ستیزه جویی، علاقه هنوز وجود دارد اما تلاش برای کنترل فرد دیگر و جنگ قدرتی که در گرفته،
آن را کمرنگ تر کرده است.در این مرحله است که رفتارهای نمایشی کنار گذاشته می شود و رابطه همسران از
سطح به عمق می رود و انتظارات و توانمندی واقعی طرفین آشکار می شود.
این جاست که زوج ها باید تصمیم های مهمی درباره رابطه بگیرند و تلاش کنند خود را با همسری که
کم و کاستی ها و نقص هایش آشکار شده است، سازگار کنند.
در همین مرحله است که برخی زوج ها تصمیم به جدایی می گیرند و بعضی با وجود علاقه به یکدیگر
درمی یابند نمی توانند سازگاری کنند.
زوج ها یکدیگر را برای سنجش میزان محبت و علاقه می آزمایند و سعی می کنند جایگاه خود را در
شرایط جدید تثبیت کنند.
راهکارها کارشناس مسئول دفتر پیش گیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان این نکته که ۵۰درصد طلاق ها
در کشور، در ۵سال اول زندگی و ۳۷درصد در ۲سال اول رخ می دهد، می گوید: این آمار نشان می
دهد که برخی زوج های جوان پس از تجربه احساسات شاد و پرشور اولیه در زندگی مشترک در گام دوم
از حرکت باز می مانند.این درحالی است که برای برانگیختن این احساسات هیچ زحمتی به خود نداده اند زیرا تازگی
و کیفیت رابطه این طور ایجاب کرده است.
بسیاری از جوانان از این نکته غافلند که این احساسات همیشگی نیست و بین شادی و خشنودی تفاوت اساسی وجود
دارد.
احساس شادی کاملا گذراست اما خشنودی و رضایت از همسر نیازمند پرورش قابلیت ها و ظرفیت های روانی زیادی است
که همسران باید آن را فرا بگیرند.
ظرفیت همدلی کردن، قدردانی کردن، انصاف، مهربانی و خویشتن داری یا خودکنترلی از مهم ترین کارهایی است که به افراد
کمک می کند توان سازگاری با همسر را با وجود تفاوت ها پیدا کنند.
توانایی به تاخیر انداختن خواسته ها و مهارت گفت وگو و گوش سپردن به حرف همسر می تواند قدرت همدلی
زوج را بالا ببرد.
فقط با همدلی و درک طرف مقابل است که می توان تعارضات را با مصالحه رفع کرد.
کنترل خشم پس از برآورده نشدن خواسته و توانایی به تاخیرانداختن آن هم یک مهارت است که قابلیت پرورش دارد.
منبع :روزنامه خراسان
2012-03-02 / گردآوری:
برچسب ها:
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویچارخونه
دعوا و مشاجره با همسرمان را چگونه مدیریت کنیم؟دعوا و مشاجره با همسرمان را چگونه مدیریت کنیم؟
شخصیت شناسی جالب از روی عطسه افرادشخصیت شناسی جالب از روی عطسه افراد
ریشه ترس چیست ؟ریشه ترس چیست ؟
برخورد با تنبلی و علت به وجود آمدن آنبرخورد با تنبلی و علت به وجود آمدن آن
قدرت نه گفتن را اینگونه در خود پرورش دهیدقدرت نه گفتن را اینگونه در خود پرورش دهید
در هنگام رانندگی کردن چگونه میتوان آرامش خود را حفظ نمود؟در هنگام رانندگی کردن چگونه میتوان آرامش خود را حفظ نمود؟
این عادات رفتاری باعث می شود که محبوبیت تان نزد دیگران کاهش یابداین عادات رفتاری باعث می شود که محبوبیت تان نزد دیگران کاهش یابد
راه های صحیح برخورد با مردان متعصبراه های صحیح برخورد با مردان متعصب
بی خیالی و یک دندگی در دعوا با همسر ممنوعبی خیالی و یک دندگی در دعوا با همسر ممنوع
ترفندهای زنانه برای گرم کردن رابطه زناشوییترفندهای زنانه برای گرم کردن رابطه زناشویی
چند روش ساده برای رهایی از عذاب وجدان!چند روش ساده برای رهایی از عذاب وجدان!
چرا گاهی احساس بدبختی به سراغمان می آیدچرا گاهی احساس بدبختی به سراغمان می آید
این رفتارهای آقایان باعث رنجش خانمها استاین رفتارهای آقایان باعث رنجش خانمها است
همسر معتاد و چگونه زندگی کردن با آنهاهمسر معتاد و چگونه زندگی کردن با آنها
شباهت به یکدیگر در انتخاب همسر آینده چقدر اهمیت داردشباهت به یکدیگر در انتخاب همسر آینده چقدر اهمیت دارد
دو ویژگی مهم افراد خلاقدو ویژگی مهم افراد خلاق
استرس در دوره نوجوانی و علل آناسترس در دوره نوجوانی و علل آن
افسردگی خندان چیست؟ و چه علائمی دارد؟افسردگی خندان چیست؟ و چه علائمی دارد؟
روش‌های متفاوت برای جلب توجه که اشتباه هستندروش‌های متفاوت برای جلب توجه که اشتباه هستند
چه رفتارهایی باعث بدخلقی‌ در پاییز می شوندچه رفتارهایی باعث بدخلقی‌ در پاییز می شوند
ترس از ازدواج در جوانان, دختران بیشتر است یا پسران؟ترس از ازدواج در جوانان, دختران بیشتر است یا پسران؟
نشانه های افسردگی فصلی که باید آنها را بشناسیدنشانه های افسردگی فصلی که باید آنها را بشناسید
برای عبور از مشکلات این روش‌هایی طلایی را استفاده کنیدبرای عبور از مشکلات این روش‌هایی طلایی را استفاده کنید
دلایل خیانت زوج های عاشق پیشه به یکدیگردلایل خیانت زوج های عاشق پیشه به یکدیگر
چگونه قلب شکسته را درمان کنیم و دوباره لبخند بزنیمچگونه قلب شکسته را درمان کنیم و دوباره لبخند بزنیم
آیا همسرتان بدبین و سخت گیر است؟آیا همسرتان بدبین و سخت گیر است؟
زناشویی موفق را با رعایت این ۵ قانون برای خود بسازیدزناشویی موفق را با رعایت این ۵ قانون برای خود بسازید
این دسته از مردان، همسران خود را مورد خشونت قرار می دهنداین دسته از مردان، همسران خود را مورد خشونت قرار می دهند
سه راهکار برای آن‌که بفهمیم طرف مقابل دروغ می‌گویدسه راهکار برای آن‌که بفهمیم طرف مقابل دروغ می‌گوید
برای شناخت بیشتر همسر آینده مان چه کارهایی انجام دهیم؟برای شناخت بیشتر همسر آینده مان چه کارهایی انجام دهیم؟
افسردگی بعد از رابطه زناشویی و دلایل آن در زنان و مردانافسردگی بعد از رابطه زناشویی و دلایل آن در زنان و مردان
افسردگی بعد از رابطه زناشویی مشکلی است که ممکن است تجربه اش برای برخی افراد هر ازگاهی پیش آید ولی در برخی افراد یک مشکل همیشگی است
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
آرشیو برنامه های خارجی و ایرانی - داغ داغ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
روش های مفید برای جلوگیری از دلشکستگی عشقی
علت اضطراب در کودکان و روش های درمان اضطراب کودکان
۱۰ نکته برای افزایش اعتماد به نفس
خیانت در دوستی و شناخت رفتار کسی که از پشت به شما خنجر می زند
چگونه با روش های آسان کودکی مسئولیت پذیر تربیت کنیم
۱۰ راز موفقیت در ازدواج
به کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهند
تاثیر منفی خانواده ناکارآمد بر کودکان
چطور به بهتر خوابیدن نوزاد کمک کنیم
دلیل پرحرفی کودکان و سوال پیچ کردن والدین
راه های درمان زیاد فکر کردن
چرا زوجین یک رابطه شکست خورده را تمام نمی کنند؟
افراد موفق و خاص این الگوهای رفتاری را در زندگی از خود نشان میدهند
علت کسلی صبح ها وقتی از خواب بیدار می شویم
با کودکان باهوش چگونه باید رفتار کرد
از اعتیاد عاطفی چه می دانید؟
۵ زبان عشق و دلبری که شناخت آن ها رابطه شما را دگرگون می کند
شک داشتن به شریک زندگیمان را چگونه کنترل نمائیم؟
راهکارهایی برای کسانی که ابراز احساسات برایشان دشوار است
چگونه میتوان با وجود مشکلات زندگی همچنان شاد و خندان بود؟
دلیل گریه کردن و اشک ریختن چیست
شاد بودن بیشتر برخی از افراد به چه دلیل است؟
۹ علامتی که  نشان می دهد نامزدتان به شما خیانت می کند
علائم بارز کمبود اعتماد به نفس
این دسته از مردان، همسران خود را مورد خشونت قرار می دهند
چگونه شخصیتی محبوب و دوست داشتنی ای پیدا کنیم؟
چگونگی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر افراد
اضطراب امتحان و مقابله با آن
کسب آرامش واقعی با ازدواج میسر است؟
چگونه قلب شکسته را درمان کنیم و دوباره لبخند بزنیم
چه رفتارهایی باعث بدخلقی‌ در پاییز می شوند
خانمها از انجام این کارها در زندگی زناشویی شان به شدت دوری نمایند
مخرب ترین رفتارهای عاطفی در زندگی زناشویی
افسردگی خندان چیست؟ و چه علائمی دارد؟
رابطه بین خوشحالی و پول و خوشبختی چیست؟
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه
افسردگی بعد از رابطه زناشویی و دلایل آن در زنان و مردان
افسردگی بعد از رابطه زناشویی و دلایل آن در زنان و مردان
روش های مفید برای جلوگیری از دلشکستگی عشقی
روش های مفید برای جلوگیری از دلشکستگی عشقی
علت اضطراب در کودکان و روش های درمان اضطراب کودکان
علت اضطراب در کودکان و روش های درمان اضطراب کودکان
۱۰ نکته برای افزایش اعتماد به نفس
۱۰ نکته برای افزایش اعتماد به نفس
خیانت در دوستی و شناخت رفتار کسی که از پشت به شما خنجر می زند
خیانت در دوستی و شناخت رفتار کسی که از پشت به شما خنجر می زند
چگونه با روش های آسان کودکی مسئولیت پذیر تربیت کنیم
چگونه با روش های آسان کودکی مسئولیت پذیر تربیت کنیم
۱۰ راز موفقیت در ازدواج
۱۰ راز موفقیت در ازدواج
به کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهند
به کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهند