شخصیت درونی افراد را از روی چهره آنها تشخیص دهید

مشاهده : 6751
شخصیت درونی افراد را از روی چهره آنها تشخیص دهید روانشناسی
ما در این مطلب قصد داریم رواشناسی چهره و شخصیت شناسی از روی چهره را برای شما عزیزان شرح دهیم.

دنیای روانشناسی دنیای پیچیده و بزرگی است و برای شناخت افراد با روحیات مختلف باید به جنبه های
مختلف شخصیتی آدم ها پی ببرید یکی از جنبه های شناخت شخصیتی افراد شخصیت شناسی چهره است
ما در این مطلب از پرشین وی قصد داریم نکاتی پیرامون شخصیت شناسی چهره و همچنین شخصیت شناسی
افراد از طرز حرف زدن را برایتان به اشتراک گذاریم.

شخصیت شناسی چهره

صورت گرد: صاحب این گونه چهره فردی است بسیار درویش مسلک، مهربان که عاشق صلح و صفا میباشد این فرد
میتواند عاشق بسیار خوبی باشد.

صورت چهار گوش: صاحب یک چنین چهره ای حتما از اراده بسیار قوی برخوردار است و به احتمال خیلی
زیاد هم به رهبری گروهی خواهد رسید.
جنگجوی بسار خوبی است و در عشق بسیار رک گو و مصمم میباشد.

صورت شبه مثلث: صاحب یک چنین صورتی از هوشی بسیار زیاد و استعداد فوق العاده ای برخوردار میباشد.
این فرد عاشقی بسیار مهربان و وفا دار به حساب می آید.

صورت سه گوش :صاحب یک چنین چهره ای بسیار حساس میباشد.
فرد با وجود حساس بودن بسیار درونگرا نیز میباشد.
این گونه افراد بعضی وقتها رویایی و رویا پرست میشوند و امکان زیادی نیز وجود دارد که حیله گر نیز
باشند این گونه افراد میتوانند خیلی حسود باشند و در عین حال کمترین وفاداری نسبت به همسر و محبوبشان ندارند.

صورت مستطیلی :صاحب این گونه چهره همیشه در زندگی موفق میباشد.
جاه طلب هستند و حتما نیز به مقامهای بالایی خواهند رسید.
بسیار قدرتمند هستند و همه را در سطح پایین تر خورد میبینند.

شخصیت شناسی چهره

شخصیت شناسی چهره

ابرو

دلپسند ترین ابرو آنی است که بسیار تمیز و کشیده باشد و قوس زیبایی روی چشم باشد.اگر انتهای باریک ابرو
به طرف بالا متمایل شده باشد صاحب آن بسیار شجاع و وفا دار میباشد و در سخت ترین شرایط نیزدوست
و محبوبش را تنها نخواهد گذاشت.

اگر انتهای ابرویی دراز و متمایل به پایین باشد صاحب آن بسیا خوش شانس خواهد بود و در موقعیت اجتماعی
حتما مقام بالایی خواهد یافت و بسیار ثروتمند خواهد شد.
داشتن همسری با این مشخصات آرامش خیال به همراه خواهد داشت.

اگر ابرو پر پشت و کوتاه باشدصاحب آن بسیار با شخصیت و خانواده دوست و متعصب خواهد بود.

اگر موهای ابرویی در دو جهت مخالف رشد کرده باشد صاحب آن غیر قابل اطمینان و اعتماد خواهد بود.

اگر ابرویی به طور مستقیم و متمایل به بالا باشد صاحب آن بسیار رویایی و میتواند عاشقی بسیار هیجان انگیز
باشد.

ابروان قوسی به شخصی تعلق دارند که بسیار زورگو، خود مختار با قدرت بیش از اندازه و غیر قابل کنترل
جنسی میباشد.

ابروانی که در وسط به هم رسیده باشندبه شخصی تعلق دارند که بسیار مصمم میباشد و بجز عقیده خودش به
عقیده کسی اهمیت نمیدهد و میتواند عاشقی بسیار زورگو باشد.

صاحبان آبروان مستقیم و به هم چسبیده بسیار رک گو هستند و به نظریه و عقاید دیگران در مورد خود
کمترین اهمیتی نمیدهند.

شخصیت شناسی چهره

شخصیت شناسی چهره

چشمها

صاحب چشمهای درشت ، بسیار حساس و در عین حال از صمیمیت زیاد برخوردارند.

اگر مردمک چشمی درشت باشد صاحب آن بسیار سخاوتمند و وفادار و صمیمی میباشد و نسبت به معشوق و همسر
وفادار خواهد بود.

اگر مردمک چشمی کوچک است صاحب آن حساس و شخصیتی منزوی طلب خواهد داشت.

اگر عنبیه چشمی درشت باشد، صاحب آن بسیار حساس بوده وبه راحتی میرنجد و ممکن است بدون دلیل خوشحال شود
و با کوچکترین بهانه ای به گریه بیفتد.

اگر عنبیه چشمی کوچک باشد صاحب آن احتیاج بسیار زیادی به توجه دیگران دارد و به سادگی احساسش را بروز
نمیدهد.

چشمانی که بیش از حد معمول به هم نزدیک باشند ، صاحب آن بسیارنکته سنج خواهد بود و جزئیات هیچ
چیز از نظرش دور نخواهند ماند.
گاهی اوقات یک چنین افرادی میتوانند بسیار تنگ نظر باشند.

اگر چشمانی بیش از حد معمول از هم فاصله داشته باشند صاحب آن بسیار متفکر خواهد بود.
یک چنین شخصی از وسعت فکری بیش از اندازه برخوردار خواهد بود و به طور کلی یک چنین افرادی را
میتوان بسیار باهوش و در عین حال روشنفکر نامید.
خواسته ها و توقعات یک چنین فردی از زندگی بیش از حد میباشد و اراده اش را هو دارد که
به همه خواسته های خود برسد.

شخصیت شناسی چهره

شخصیت شناسی چهره

دماغ

دماغ کوتاه: صاحب یک چنین دماغی حتما دارای یک شخصیت ممتاز میباشد، با روحیه ای بسیار شاد و با
دست و دلبازی بسیار زیاد.
عشق برای یک چنین شخصیتی بسیار مهم به شمار میرود و خود نیز بسیار عاطفی میباشند.

دماغ بلند: قدرت اراده بسیار زیاد و طبیعت گرم از مختصات چنین دماغی هستند، یک چنین شخصی از نظر جنس
مخالف بسیار محبوب میباشد و در عین حال نیز خود فردی بسیار مسئول میباشد.
اگر دماغ شخصی بسیار بلند میباشد شخصی بیش از اندازه جاه طلب خواهد بود و در عین حال بسیار کله
شق.

نحوه شخصیت شناسی چهره

اگر دماغی به صورت محدب باشد صاحب آن عاشق تفریح میباشد و همه سعیش را برای خوشحال کردن محبوب ،
دوست و همسرخود خواهدنمود.
در عین حال صاحب یک چنین دماغی شخصی بسیار پول پرست خواهد بود ولی اگر کسی صاحب دماغ مقعری باشد،
برعکس بالایی بسیار سخاوتمند و دست و دلباز خواهد بود و برای محبوب و همسرش مرتب کادوهای گرانبها خواهد خرید
.

اگر دماغی بسیار پهن باشد صاحب آن بسیار حساب گر خواهد بود و در عین حال در عشق و ازدواج
بسیار وفا دار است.

لبها

اگر شخصی صاحب لبهای باریک باشد هرگز نباید از او انتطار ابراز عشق و عاطفه زیاد داشت و هر
گاه یک چنین فردی به شما ابراز عشق بکند باید آن را جزو یکی از معجزات به حساب بیاورید.

شخصیت شناسی چهره

شخصیت شناسی چهره

صاحب لبهای پر گوشت و کلف حتما بسیار حراف تشریف دارد و سخنش نیز دلنشین خواهد بود.
این شخص همیشه آماده کمک به کسانی است که احتیاج به او دارند و در عین حال که سخنران بسیار
خوبی به حساب می آید مستمع فوق العاده ای نیز هست شخصیت شناسی چهره.
این گونه افراد بسیار قابل اعتماد میباشند و از طرف دیگر بسیار شهوت پرست نیز میباشند.

برخی از کارشناسان بر این باورند که مدل موی شخص می‌تواند نشان‌گر تصویر شخصی, کیفیت زندگی, میزان عملگرایی، خودنمایی،
اثرگذاری و پایگاه اجتماعی و اقتصادی فرد باشد.
برخی نیز بر این باورند که موی شخص می‌تواند نشانگر بالندگی عاطفی و ناحیه‌ی زیستی باشد.

مفاهیم مختلف مدل‌های مختلف مو را در طول دهه‌های گذشته از نظر بگذرانید.
فرضاً, در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم موی بلند شخص نشانه‌ی عصیان‌گری و شورشگری بود، اما امروزه در دهه‌ی
۹۰ یک راننده‌ی کامیون بیابان نیز موهایش را بلند می‌کند تا بسان سلطان موسیقی راک جلوه کند.

باید توجه داشت که موهای بلند دخترک ۱۵ ساله تفسیر متفاوتی با موهای بلند یک زن ۵۵ ساله دارد.
در هر صورت, در این قسمت حتی‌المقدور اسرار شناخته شده‌ی انواع مدل مو را در اختیار شما قرار می‌دهیم.
باید توجه داشت که نشانه خوانی باید همراه با نشانه‌های آشکار سایر ویژگی‌های فرد باشد تا بتواند فرد را به
سوی تشخیص درست رهنمون شود.

شخصیت شناسی از روی موی مردان

موی بلند و موی کوتاه _ باور غالب این است که موی کوتاه نشانه‌ی محافظه کاری و سازگاری
و موی بلند نشانه‌ی ماهیتی هنری و عصیان‌گری است.
این باور گهگاه درست می‌نمایاند؛ ولیکن در همه‌ی موارد این گونه نیست, زیرا موهای بسیار کوتاه می‌تواند نشانه‌ی موارد زیر
باشد:

فرد احتمالاً اهل ورزش است؛در حال طی کردن دوره‌ی نظام بوده و یا این که در گذشته یک نظامی
بوده است؛شخص در سازمان و یا اداره‌ای کار می‌کند که مجبور است مویش را کوتاه نگه دارد؛ این امر می‌تواند
نشان‌گر گرایشات هنری، عصیان‌گری و مدگرایی باشد (در صورتی که مو به طور غریبی رنگ شده باشد و یا این
که بسیار کوتاه باشد)؛

ممکن است نشانه‌ی محافظه‌کاری فرد باشد؛احتمالاً شخص به نوعی مشغول درمان بوده و یا این که
این امر از ضرورت درمانی ناشی شده است؛

احتمال دارد فرد این گونه بپندارد که جذابتر می‌نمایاند؛فرد به دلیل راحتی
و سهولت کاری، موی کوتاه را ترجیح می‌دهد.

اگر چه تامل در خصوص موارد بالا می‌تواند برای تشخیص ماهیت اشخاص راهگشا باشد، لیکن بسندگی صرف به این ذهنیات
و کلیشه‌ها می‌تواند بازدارنده باشد.

موی آراسته: مردی که با موی آراسته، سشوار کرده و تافت زده ظاهر می‌شود و این امر را با لباس
و کفش گرانقیمت همراه می‌کند، خواهان به رخ کشیدن موقعیت و پایگاه غبطه‌برانگیز اجتماعی و شغلی خود است.

 

شخصیت شناسی چهره

شخصیت شناسی چهره

بعلاوه، همین برداشت را می‌توان به ناخن‌های آراسته نیز تعمیم داد.

نشانه‌های مرتبط با ریزش، کم پشتی و طاسی سر

مردانی که معدود تارهای موی باقیمانده بر روی سر خود
را با دقت و وسواس محسوسی شانه می‌کنند و به اصطلاح به آن حالت می‌دهند, در واقع بدین وسیله خودخواهی
خود را نشان داده و در عین حال نسبت به قضاوت و داوری دیگران غافل هستند.
زمانی که من با چنین مردانی برخورد می‌کنم، نخستین سوالی که به ذهنم خطور می‌کند این است که آیا این
مرد نمی‌داند که ما چشم داریم و همه چیز را می‌بینیم.
نکته‌ی قابل توجه این که این برداشت‌ها وحی منزل نیست و در همه‌ی حالات استثنا به چشم می‌خورد.

آشنایی با شخصیت شناسی چهره

استفاده از کلاه گیس و کاشتن و ترمیم موی سر : مردانی که با ترمیم موی سر خویش کم پشتی
و یا ریزش آن را جبران می‌کنند, بدین وسیله نخوت و فقدان اعتماد به نفس خویش را نشان می‌دهند.
بعلاوه، بدین وسیله فرد با جذاب نشان دادن خویش اعتماد به نفس از دست رفته را کسب می‌کند.
در هر صورت، از نشانه‌های این نوع اقدامات ترمیمی مردان می‌توان به مواردی چون برخورداری از امکانات مادی، نقص زدایی
و ظاهر گرایی اشاره کرد.

استفاده از انواع کلاه‌ها: مردان طاسی که از کلاه بیس‌بال برای پوشش این نقیصه‌ی خود استفاده می‌کنند، در واقع در
برابر پیر شدن از خود مقاومت نشان می‌دهند.
در این ارتباط باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از مردان طاس برای حفاظت از فرق و کاسه‌ی
سر خویش در برابر آفتاب سوزان از این کلاه‌ها استفاده می‌کنند؛ لیکن اگر مردان طاس در منزل نیز از این
کلاه‌ها استفاده می‌کنند, این امر می‌تواند نشان‌گر فقدان خودباوری و اعتماد به نفس باشد.

شخصیت شناسی چهره

شخصیت شناسی چهره

موی رنگ شده: مردانی که موی سر خود را رنگ می‌کنند, عمدتاً خواهان پوشاندن موهای سفید خود هستند و بدین
وسیله خود را جوان می‌نمایانند شخصیت شناسی چهره .
روشن است که این وسیله در همه‌ی حالات و مقاطع سنی نمی‌تواند راهگشا باشد.
فرضاً چنان چه مرد ۷۵ ساله‌‌ای دارای موهای مشکی یک‌دست باشد, در آن صورت پنهان‌کاری کاملاً بی‌مورد است.
در هر صورت, از ویژگی‌های این اشخاص می‌توان به خودخواهی, واقعیت گریزی و بسان کبک عمل کردن اشاره کرد.

شخصیت شناسی موی صورت مردان

ریش و سبیل: برخی از مردم بر این باورند که ریش و سبیل می‌تواند نشانه‌ی راز آلودگی
شخص باشد.
باید توجه داشت که این برداشت درست نبوده و مردان به دلایل مختلف از موی صورت استفاده می‌کنند.

در هر صورت، ریش و سبیل می‌تواند به موارد زیر دلالت کند:

مرد می‌پندارد که بدین شکل جذاب‌تر می‌نمایاند؛مرد جوان
بدین وسیله خود را سالدار می‌نمایاند؛با استفاده از ریش، فرد سن و سال و چروک‌های صورت خود را می‌پوشاند؛فرد بدین
وسیله نقص صورت خود را می‌پوشاند؛ شخصیت شناسی چهره مرد ریشو بدین شکل ماهیت عصیانگرانه‌ی خویش را می‌نمایاند؛مرد در جایی شاغل است که از
این بابت محدودیتی را به شخص تحمیل نمی‌کنند.

دقیقاً به طول و شکل و شمایل ریش و سبیل مردان توجه کنید, زیرا ریش و سبیل‌های بلند می‌تواند گرایشات
سیاسی لیبرالیستی مردان را بنمایاند.
از سوی دیگر، ریش و سبیل نامرتب، کثیف و ناآراسته می‌تواند نشانه‌ی ویژگی‌هایی چون کاهلی، دلمردگی، اختلالات و عوارض روحی
و فیزیکی، فقدان قدرت داوری و سایر کاستی‌ها و نقایص بهداشتی باشد.

موهای سایر قسمت‌ها: ابروان پرپشت و نامرتب و موهای زیاد دماغ و گوش مردان, نشانه‌ی این است که این اشخاص
به ظاهر خویش اهمیتی نمی‌دهند.

شخصیت شناسی موی صورت مردان

شخصیت شناسی موی صورت مردان

برخی از این مردان بر این باورند که مرتب کردن و آراستن موهای این قسمت‌های صورت عملی نادرست و نامردانه
است.

مدل موی نامتعارف و نمایان: مدل و یا رنگ موی غیر عادی و نامتعارف می‌تواند دلالت بر موارد زیر داشته
باشد:

ماهیت ناسازگار؛فرد ماهیتی عصیانگرانه و شورشی دارد؛فرد شیفته‌ی ماجراجویی است؛فرد گرایشات مدپرستانه و هنری دارد؛فرد دارای شغلی نامتعارف بوده
و سبک زندگیش نامتعارف است؛شخص بدین وسیله خواهان عضویت در یک گروه هم سال خاص است؛سازگاری با مدل‌‌های غالب و
حاکم در اجتماع؛بی‌توجهی به صورت‌های ظاهر؛میل به منحصر به فرد بودن و جلب توجه کردن؛تاثیرات فرهنگی (سن و سال فرد,
نژاد و گروه‌های مختلف اجتماعی) شخصیت شناسی چهره.

موی زنان

مدل موی زنان در قیاس با چگونگی موی مردان محدودیت چندانی ندارد, زیرا مردم آسان‌تر انواع مدل موی
سر زنان را می‌پذیرند، چون مدگرایی عمدتاً از آن جنس مونث است.
با این وجود، موی سر نمایان و نامتعارف زنان نیز تعابیر و تفاسیر خاص خود را دارا می‌باشد.

موهای کوتاه و بلند: بر اساس فرهنگ ما, جوانی و جذابیت جسمانی زنان با موی بلند تعریف و تبیین می‌شود.
به همین دلیل، بلندی و کوتاهی موی زنان تفاسیر خاص خود را دارا می‌باشد.
حال اگر علیرغم این نگرش فرهنگی زنی مویش را کوتاه نگه دارد، باید به موارد زیر توجه کرد:

شخیصت شناسی مدل موی زیبا

کوتاه و آراسته – این حالت می‌تواند نشان‌گر تمایلات هنری فرد بوده و در عین حال از برخورداری مالی حکایت
کند.
باری، هزینه کردن مبلغ قابل توجهی از درآمد برای آرایش مو می‌تواند نشانه‌ی اهمیت دادن به ظاهر شخصی، میل به
پذیرفته شدن, اهمیت دادن به نظرات دیگران و احتمالاً عدم ایمنی باشد.

موی کوتاه معمولی زنان _ چون نگه داشتن موی بلند دشوار و هزینه بر است, بسیاری از زنان موی خود
را کوتاه می‌کنند تا از دنگ و فنگ نگهداری موی بلند در امان باشند.
در هر صورت, از نشانه‌های بارز این حالت می‌توان از عملگرایی فرد نام برد، به ویژه اگر این حالت با
سایر ویژگی‌های عملگرایی همراه شود.

موی بسیار کوتاه سبب توجه دیگران می‌شود _ شخصیت شناسی چهره چنان چه لباس زنی زرق و برق دار و زننده باشد، جلب
توجه کردن این حالت مو نمود می‌یابد.

احتمال دارد که موی بسیار کوتاه دلالت بر ضرورت‌های درمانی داشته باشد _ فرضاً، زنانی که شیمی درمانی می‌شوند، چاره‌ای
جز این ندارند.

بیشتر بدانید از شخصیت شناسی افراد از طرز حرف زدن

شخصیت افراد را توسط داستانهایی که میگویند تشخیص دهید
دیروز با دوتا از دوستانم در حال قدم زدن بودم که یک مرد بسیار قوی هیکل به یکباره ظاهر شد.
ما فکر کردیم که او قصد دارد به سمت ما بیاید و با ما دعوت کند اما در ثانیه ی آخر، به طرف دیگری نگاه کرد و عبور کرد.

آیا میتوانید از این داستان چیزی را نتیجه گیری کنید ؟

این داستان نشان میدهد که این فرد، درباره قوی بودن و قدرت، نگرانی دارد. کلمه “مرد قوی هیکل”
نشان میدهد که آرزوی فرد این است که از نظر حسی، روحی یا فیزیکی قوی باشد.
ممکن است تصور کنید که هر کسی میتواند چنین داستانی بگوید، اما وقتی حین تعریف کردن،
همه مسائل دیگر رها شده و تمام تمرکز و تاکید فرد، بیشتر روی کلمات مذکور باشد، نشان دهنده این است که مواردی که گفتیم، بزرگترین نگرانی این فرد است.

آیا فکر میکنید حافظه بصورت اتفاقی کار میکند ؟ خیر ! شخصیت شناسی چهره ما تنها چیزهایی را به یاد می آوریم که
بیشترین تاثیر را روی ما گذاشته اند. بسیار محتمل است که حسی را به یاد بیاورید که احساسات
بسیار شدیدی را در شما به وجود آورده و چیزهایی که تاثیر زیادی روی شما نداشته است را به سادگی از یاد ببرید.

اگر داستان مذکور را از زبان فرد دیگری میشنیدیم، قطعا برخی جزییات تماما یکسان میبود.

نکته دیگری که میتوان از داستان مربوطه متوجه شد، این است که فرد با نگران شدن، مشکل دارد.
در واقع آنچه که او تجربه کرده است، حاصل نحوه درک او از دنیای اطراف بوده و نه واقعیت، به همین علت نشانگر لایه های درونی شخصیت اوست.

مرد قوی هیکل فقط درحال راه رفتن به سمت آنها بوده است و کار دیگری نکرده است، اما به این دلیل که
این شخص نگرانی بسیاری در این زمینه دارد، فکر کرده است که قرار است آسیبی به او وارد شود.

پیغامهای نهفته در جک های افراد چیست ؟

باید بدانید جکهایی که افراد سر هم میکنند، نمایشگر باورها و نیازهای اساسی آنها هستند.
اگر فردی جکی را تکرار کرد و به خاطر آورد، باید بدانید که آن جک با باورهای اساسی آن فرد،
تطابق داشته است و به همین علت حافظه او،مدام آنرا به یاد می آورد
(حافظه انتخابی است، یعنی چیزهایی را به یاد می آورد که با باورها سازگار است و باورها را محکم تر میکند).

مثلا ممکن است یکی از دوستانتان، درحالیکه در خیابان، و از کنار یک ماشین گرانقیمت رد میشود،
بگوید : ای وای ! کلید ماشین را فراموش کردم ! شاید این جمله فقط یک شوخی بنظر بیاید اما
در حقیقت، بیانگر نگرانی، تمایل و نیاز شدید این فرد به پول، مقام و تجملات است.

بعضی افراد در جکها، سعی دارند دشمنان خود را هدف گرفته و به نمایش بگذارند تا بتوانند
حس بهتری داشته باشند. بنابر این میتوانید دشمنان آنها را شناسایی کنید و سطح فکری آنها را متوجه شوید.

همچنین، مردم با استفاده از جکها بعضا سعی دارند باورهای خود را محکم تر کنند. مثلا :

“یه ضرب المثل آموزنده هست که می گه : مردن برای زنی که عاشقشی از زندگی باهاش آسون تره !”

فرد مذکور باور خود درباره مسائل عشقی و زنان را مطرح کرده است اما معمولا، بعلت اینکه
حین شنیدن طنز، ضمیر خودآگاه شما خاموش میشود، به آن دقت نکرده و آنرا تحلیل نمیکنید.

پاتوق / unlimitedpower

2020-02-13 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
با افرادی که پارانوئید دارند چگونه باید رفتار کرد با افرادی که پارانوئید دارند چگونه باید رفتار کرد
در این مطلب با رفتار با افراد پارانوئید آشنا خواهید شد. برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
داشتن رابطه عاشقانه قبل از ازدواج بهتر است یا بعد ازدواج؟؟
این جملات برای کنترل کودک پرخاشگر معجزه میکند
چگونه انسان منفی نگری نباشیم؟
نوع لباس پوشیدن افراد موفق!!
با همکار قلدر خود که ما را تحقیر می کند چگونه رفتار کنیم؟
متن های ممنوعه پیامک و چیزهایی که نباید به کسی اس ام اس بزنید
از بالا رفتن سنم و پیر شدن بیزارم چگونه این حس منفی را از خود دور کنم؟
اگر استرس و اضطراب اطرافیان روی شما تاثیر میگذارد
اعتیاد به پورنو گرافی و نقش آن در زندگی زناشویی
عاشق شدن متولدین هر ماه و بروز رفتارهای خاص در آنها
مجموعه آزمون های حافظه به منظور تشخیص بیماری آلزایمر
آشنایی با «PHOBIA» یا ترس غیر منطقی (وحشت!)
ناراحتی متولدین هر ماه و چیزهایی که موجب بروز ناراحتی در آنها می شود
مهمترین راه پیشگیری از اختلالات هیجانی چیست؟
«افسردگی از الف تا ی» را بخوانید
با لجبازی همسرم چه کنم؟
تضعیف قوای شهوانی
چقدر عاشق همسر (معشوق) خود هستید؟ (تست)
روان‌شناسی خرافات و خرافه پرستی
شخصیت شناسی از روی چهره
چگونه زندگی خود را پر انرژی و فعال کنیم؟
چگونه انعطاف پذیر شویم
روش های درمان افسردگی بعد از زایمان
رهایی از اهمال کاری و به تعویق انداختن کارها با نکات کاربردی
راه‌های فرار از افکار مزاحم
خصوصیات والدین موفق