چگونه به دیگران اعتماد کنیم؟

مشاهده : 2977
چگونه به دیگران اعتماد کنیم؟ روانشناسی
اعتماد کردن در مسائل بسیار مهم زندگی باید بر پایه عقل و منطق باشد ما در این مطلب برای شما عزیزان به بررسی موضوع اعتماد به دیگران خواهیم پرداخت

اعتماد کردن یک امر بسیار مهم در زندگی است که ممکن است مسیر
زندگی ما را به کل تغییر دهد و مهم نیست قضیه کاری باشد ، خانوادگی و یا عاطفی
باید بدانید که اعتماد کردن امر بسیار مهمی است ما در این مطلب از پرشین وی قصد داریم
برای شما بگوییم که چگونه به دیگران اعتماد کنیم؟ و اصلا اعتماد به دیگران بر چه مبنا و پایه و
اصولی باید باشد در ادامه مطلب به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت

اعتماد به دیگران

اعتماد چیست؟ قابل اعتماد بودن عبارت است از : عدم تضعیف پذیرش، جبران متقابل، پشتیبانی و تقویت رابطه.
بنابراین تعریف، ما در عین حال که به دیگران اعتماد می کنیم خود نیز باید فردی قابل اعتماد باشیم.
چرا که اعتماد، از مورد اعتماد بودن برمی خیزد، اگر شما فردی قابل اعتماد باشید اما طرف مقابل تان فاقد
این ویژگی باشد، به راحتی آن رابطه اعتماد آمیز از بین می رود.
در نتیجه به طور کلی می توان گفت که اعتماد یعنی اطمینان از اینکه طرف مقابل در روابطش با شما،
قصد ضربه زدن ندارد.

اطمینان از اینکه او نیز شما را دوست دارد.
اعتماد شامل دستیابی به شناختی معمول و معقول درباره افراد، و همچنین تعیین حد و مرزهای مشخص برای برقراری و
حفظ روابط موفقیت آمیز است.

رفتارهایی که اعتماد را از بین می برد تمسخر کردن یا به عبارت دیگر دست انداختن باعث می شود طرف
مقابل فکر کند شما فرد قابل اعتمادی نیستید و رابطه ی خوبی را با شما نمی تواند برقرار کند.
البته لازم به ذکر است که تمسخر کردن کاملا متفاوت از شوخی کردن است.

در تمسخر کردن فرد قصد تحقیر و پایین آوردن شان و منزلت طرف مقابل را دارد در حالی که در
مزاح یا شوخی هدف شما این نیست که موقعیت یا کلیت فرد مقابل تان را زیر سوال ببرید.
بیان انتقاد آمیز از رفتار دیگران تا حد امکان از سرزنش دیگران خودداری کنید چون انتقاد ممکن است اعتماد طرف
مقابل را از بین ببرد و دلیل عمده ی دیگر این است که امکان دارد احساس فرد دیگر نزد شما
پذیرفته نشود.

اعتماد به دیگران

اعتماد به دیگران

اگر انتقاد در جهتی باشد که تغییر ممکن نباشد جنبه ی مخرب خواهد داشت ولی در صورتی که از روش
درست انتقاد استفاده کنید و همچنین طرف مقابلتان انتقاد پذیر باشد، با این اقدام برای تفهیم احساسات یک قدم جلوتر
گذاشته اید.

اعتماد یعنی اطمینان از اینکه طرف مقابل در روابطش با شما، قصد ضربه زدن ندارد و اطمینان از اینکه او
نیز شما را دوست دارد سکوت به حالت بی تفاوتی و یا کنش های طرد کنندگی فرض کنیم اتفاقی افتاده.
شخصی روبه روی ما می نشیند و مساله را برای ما بازگو می کند.
اگر کاملا بی تفاوت بوده و نگاه چشم در چشم نداشته باشیم و عکس العمل کلامی در برابر حرفهای وی
نشان ندهیم، تمامی اینها دال بر عدم توجه است.

حرکات صورت، تکان دادن سر، کج خلقی کردن، ابرو بالا انداختن و ..
همه از علایم بی تفاوتی وکنش های طرد کننده ای هستند که موجب شکست خوردن رابطه شما با اطرافیان می
گردد.

ارزیابی دیگران در پاسخ ارزیابی دیگران در پاسخ، شامل مورد ارزیابی قرار دادن بازخورد دیگری است.
در واقع پاسخی که ما به طرف مقابل می دهیم به نوعی شخصیت فرد را ارزیابی می کنیم و در
پاسخ دادن دیگران را ارزیابی می کنیم در حالی که به موقعیت توجه نمی کنیم و به شرایطی که به
وجود آمده است توجهی نداریم.

چگونه به دیگران اعتماد کنیم

شما تا زمانی می توانید اعتماد کنید که بازخورد طرف مقابل تایید کننده اعتماد باشد.
ولی اگر شما اعتماد کنید و طرف مقابل بی اعتماد باشد، این طرز تلقی موجب می شود که اعتماد از
بین برود خودداری از جبران متقابل در برابر گشودگی و مشارکت دیگران شما تا زمانی می توانید اعتماد کنید که
بازخورد طرف مقابل تایید کننده اعتماد باشد.
ولی اگر شما اعتماد کنید و طرف مقابل بی اعتماد باشد، این طرز تلقی موجب می شود که اعتماد از
بین برود.

به طور خلاصه اعتماد به این معنا است که شما به دیگران اجازه دهید احساسات، هیجانات و واکنش های شما
را دریابد و آنها را محترم بشمارند و در واقع در احسساسات و افکارتان سهم پذیر باشید البته بدون آنکه
هیچ گونه تبعیضی را به کار ببرید.
اعتماد داشتن به دیگران موجب می شود که واکنش ها و رفتار ما جنبه حمایت گونه و پاداش بخشی برای
آنها پیداکند.

 

اعتماد به دیگران

اعتماد به دیگران

از این طریق فرض ما بر این است که دیگران قصد ندارند عمدا به ما آسیبی برسانند و اگر عملی
از آنها سرزند آن را دال بر اشتباه یا خطا می گذاریم که میتوانیم آن را بپذیریم.
برای بنای اعتماد، افراد به چه ویژگی های رفتاری نیازمندند؟ به منظور بنای اعتماد، افراد به ویژگی های رفتاری، نگرش
ها و باورهای زیرنیازمندند: کاستن از احساس رقابت کاهش رقابت ، حسادت و تدافع در برابر افراد مهم زندگی تان
روشی برای از میان برداشتن موانع بین شما وآنها است.

کاهش چنین موانع روان شناختی برای حرکت به سوی ساختن اعتمادی دوطرفه ضروری است.
پرده برداری ازنقاط منفی خود، خود افشاگری و پذیرش بی قید و شرط اطرافیان، در کاهش بدفهمی یا ارتباط نادرست
بین شما و اشخاص مهم زندگی تان ضروری تلقی می شود.
این خود افشاگری دیدگاه شما را از موانع موجود بر سر راه ارتباطات متقابل آشکار می سازد.
خود افشاگری شما، ماسک تدافعی را از چهره تان بر می دارد و به دیگران فرصت می دهد تا شما
را مثل خودتان بشناسند.

روش صحیح اعتماد کردن

بنابراین آسان تر است که اعتماد کنیم که چه چیز واقعی و چه چیز غیر واقعی و ناپیدا است.
خطر پذیرش دیگران را تقبل کنید منظور از خطر پذیرش دیگران آن است که همکاران و اطرافیان خود را همان
طور که هستند بپذیرید.
مطابق با دیدگاه انسان گرایانه، این نوع پذیرش به معنای توجه مثبت نامشروط است و از این طریق ما انسان
های اطراف خود را با مجموعه ای از ویژگی های مثبت و منفی شان می پذیریم و قبول داریم، نه
صرفا به علت نکات مثبت رفتاری که دارا هستند.

وجود خود ابرازی در روابط

این تقبل، شما را در نزد دیگران، شخصی واقعی جلوه می دهد.
این پذیرش، رفتاری ضروری برای بنای اعتماد بین دو نفر است که شما ارتباط را روی آن استوار می سازید.
پذیرش خود و خود دوست داری کلیدی است برای احداث شاهراه اعتماد در مسیر زندگی خودافشاگری خودابرازی یا خود آشکار
سازی یکی از ملزومات ارتباط موثر است.

یعنی تا زمانی که شما احساسات و یا افکار خود را آشکار نسازید نمی توانید انتظار داشته باشید که دیگران
نیز با شما همراهی و همکاری داشته باشند.
وجود خودابرازی در روابط باعث شکل گیری اهداف مشترک شده و مانع از شکل گیری اهداف جداگانه در محیط کاری
و سایر محیط های زندگی می گردد.

اعتماد به دیگران

اعتماد به دیگران

این ویژگی گامی ضروری برای بنای اعتماد بین مردم محسوب می شود.
برای خودافشاگری کامل باید خطر آسیب دیدن از دیگران را بپذیرید.
این خطر پذیری سنگ بنای مهم در ایجاد و پرورش اعتماد به شمار می آید.
ترس را رها کنید ترس، مراودت شما را با دیگران محدود می سازد.

خود را از آن دسته از قیود رفتاری که رشد هیجانی شما را از حرکت باز می دارند، آزاد سازید.
ترس از طرد شدن، ترس از شکست، ترس از مراقبت، ترس از موفقیت، ترس از آسیب دیدن،ترس از ناشناخته ها
و ترس از صمیمیت ها از جمله موانع ایجاد و پرورش ارتباطات معتمدانه است و در صورت عدم توجه مناسب
و اقدامات درمانی در مسیر رشد ارتباطات مانع ایجاد می کنند.
پذیرش خود پذیرش خودتان و توانایی های بالقوه تان گامی مهم در زمین گذاشتن سپر حفاظتی و برقراری ارتباطاتی توام
با اعتماد به دیگران است.

در صورتی که شما به هویت خود نامطمئن هستید و در نتیجه نمی توانید ابتدا خودتان را بپذیرید، چگونه می
توانید به ارزیابی از خودتان بپردازید که در اعتماد سازی امری لازم تلقی می شود؟ پذیرش خود و خود دوست
داری کلیدی است برای احداث شاهراه اعتماد در مسیر زندگی.

بیشتر بدانید از علائم بدگمانی و بی اعتمادی

علائم مربوط به یک شخص دارای بدگمانی افراطی عبارتند از:

• نبود رابطه صمیمی یا دوستان
• بدگمانی که منجر به ایجاد اختلال در یک رابطه می شود
• روابط چشمگیر و دارای اختلاف زیاد
• بدگمانی یا اضطراب در مورد دوستان و خانواده
• وحشت زدگی در طول رابطه صمیمی فیزیکی
• ایجاد این باور که سایر افراد فریبنده یا بدخواه می باشند، بدون داشتن هیچ نوع مدرکی

در برخی مواقع، بدگمانی نقش مهمی را در زندگی یک شخص ایفا می کند. شکست ها یا خیانت های گذشته می تواند عامل اصلی این مشکل باشد.

بدگمانی یک واکنش قابل قبول به احساس ترک شدن یا مورد خیانت واقع شدن می باشد. ولی احساسات عمیق مربوط به عدم اعتماد می تواند یک تاثیر منفی بر روز زندگی یک شخص بگذارد. این حالت می تواند منجر به ایجاد اضطراب، عصبانیت یا عدم اعتماد بنفس شود.

خوشبختانه افراد می توانند مجددا اعتماد را یاد بگیرند. در طول این فرآیند، همکاری کردن با یک درمانگر می تواند مفید باشد.

مشکلات مربوط به اعتماد کردن در نتیجه چه مواردی ایجاد می شوند؟

اغلب مشکلات مربوط به اعتماد در نتیجه تجربیات و تعاملات مربوط به مراحل اولی زندگی ایجاد می شوند. اغلب این تجارب در دوران کودکی شکل می گیرند. برخی از افراد در دوران کودکی خودشان، از مراقبت و پذیرش مناسبی برخوردار نمی شوند. برخی از افراد دیگر هم مورد سوء استفاده، خشونت یا بدرفتاری قرار گرفته می شوند. همه این موارد می تواند منجر به بروز مشکلات مربوط به اعتماد در دوره بزرگسالی شود.

طرد شدن اجتماعی یک نوجوان می تواند توانایی وی را برای اعتماد شکل دهد. همتایان برخی از نوجوانان نسبت به آنها قلدری می کنند یا آنها را طرد می کنند. این مورد می تواند بر روی روابط بعدی تاثیرگذار باشد. تمسخر شدن یا تحقیر شدن توسط سایر افراد، بر روی عزت نفس فرد تاثیر می گذارد.

تبیان / aftabnews

2020-10-27 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
این جملات برای کنترل کودک پرخاشگر معجزه میکند این جملات برای کنترل کودک پرخاشگر معجزه میکند
در این مطلب با کنترل پرخاشگری کودکان آشنا خواهید شد. برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
چگونه انسان منفی نگری نباشیم؟
متن های ممنوعه پیامک و چیزهایی که نباید به کسی اس ام اس بزنید
از بالا رفتن سنم و پیر شدن بیزارم چگونه این حس منفی را از خود دور کنم؟
اگر استرس و اضطراب اطرافیان روی شما تاثیر میگذارد
اعتیاد به پورنو گرافی و نقش آن در زندگی زناشویی
عاشق شدن متولدین هر ماه و بروز رفتارهای خاص در آنها
مجموعه آزمون های حافظه به منظور تشخیص بیماری آلزایمر
آشنایی با «PHOBIA» یا ترس غیر منطقی (وحشت!)
ناراحتی متولدین هر ماه و چیزهایی که موجب بروز ناراحتی در آنها می شود
مهمترین راه پیشگیری از اختلالات هیجانی چیست؟
«افسردگی از الف تا ی» را بخوانید
با لجبازی همسرم چه کنم؟
تضعیف قوای شهوانی
چقدر عاشق همسر (معشوق) خود هستید؟ (تست)
روان‌شناسی خرافات و خرافه پرستی
شخصیت شناسی از روی چهره
چگونه زندگی خود را پر انرژی و فعال کنیم؟
چگونه انعطاف پذیر شویم
روش های درمان افسردگی بعد از زایمان
رهایی از اهمال کاری و به تعویق انداختن کارها با نکات کاربردی
راه‌های فرار از افکار مزاحم
خصوصیات والدین موفق
معیارهای رسیدن به خوشبختی را بیاموزیم
شخصیت شناسی از روی بستنی و طعم مورد علاقه تان
شخصیت تان چه رنگ و بویی دارد؟! جالبترین تست روانشناسی
چگونه یک شنونده خوب باشیم