مشاهده : 335 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب دژخیم ، دیدن دژخیم در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دژخیم ، دیدن دژخیم در خواب چه تعبیری دارد ؟
دژخیم در خواب غول وجدان یا همان همزاد انسان هاست که اگر فرد خودش خوب و صالح باشد همزاد او بد خواهد بود ولی اگر فرد بد باشد همزاد او خوب می باشد.در خواب دژخیم یا بر علیه ماست یا با ماست که هرکدام تعبیر های متفاوتی دارند.

تعبیر خواب یک علم خدا دادی است که خداوند به هرکس که بخواهد
این علم را می دهد و با آموزش و مطالعه علم تعبیر خواب حاصل نمی شود.
در قسمت پایین تعبیر خواب دژخیم را که غول وجدان است و از آن ترس و هراس
داریم را از نظر معبران مختلف قرار داده ایم.شما نیز می توانید تعبیر خواب دژخیم
ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب دژخیم از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب دژخیم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

دژخیم تجسمی است از غول وجدان خودمان و هیبتی که دارد
و بیم و هراسی که نا آگاهانه احساس می کنیم. ترس از دژخیم
به میزان تاثر پذیری ضمیر نا خود آگاه ماست از حوادثی که اتفاق می افتد.
قبلا نیز گفتم کارهائی که می کنیم و نسبت به نتایج آن بی تفاوت می مانیم
و از آن می گذریم،

ضمیر ما و به زبان گویاتر وجدان ما از آن کارها تاثیر می پذیرد
و همین تاثیر است که در خواب های ما به صورت دژخیم مجسم می گردد.
در خواب، یا دژخیم علیه مااست یا له ما که بی تردید این دو حالت تفاوت هائی
در تعبیر به وجود می آورد.

تعبیر خواب دیدن دژخیم

 خانم ایتانوس گفت :

جلاد یا دژخیم هم زاد ما است و در همه جا و در هر حال ما را دنبال می کند.
او می گفت اگر خودمان خوب باشیم همزاد ما بد است و اگر بد و نا صالح باشیم
همزاد ما خوب است. البته این افسانه است اما نشان می دهد که مردم به وجود
نیکی و بدی در کنار هم معتقد بودند و همین اعتقاد است که وجود شیطان را در
تمام ادیان توجیه می کند.

تعبیر خواب قصاص با دژخیم به فرمان

 خانم ایتانوس گفت :

چنانچه در خواب ببینیم که دژخیم به فرمان ما قصاص را اعمال می کند
در واقع خود ما هستیم که دژخیم مجازاتمان می نماید. به هر حال اگر دژخیم داریم سرزنش
و شماتت وجدان است.

تعبیر خواب دژخیم اگر برای ما بود

خانم ایتانوس گفت :

اگر در خواب دژخیم از ما بود مورد تعدی و ستم قرار گرفته ایم یا قرار خواهیم گرفت
و اگر علیه ما بود ستمی کرده ایم یا تعدی نموده ایم که وجدانمان آن را به یاد می آورد
و متذکر می شود.

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن