مشاهده : 1323 اختصاصی روانشناسی, روانشناسی RSS

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی و روی زمین

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی و روی زمین روانشناسی
حالات مختلف نشستن روی صندلی و یا روی زمین، خصوصیات مختلفی از ویژگی های شخصیتی فرد را بدون آنکه خودش بداند، افشا می کند.

گرچه ممکن است خودتان متوجه نشده باشید ولی شیوه ای که هم اکنون نشسته اید چیزهای زیادی
در مورد خلق و خو و شخصیت شما بیان می کند. برخی از شیوه های نشستن حسی خشونت آمیز
داشته در حالی که برخی دیگر به افراد نشان می دهد که شما فردی نامطمئن و خجالتی هستید. در
این مطالب خواندنی با شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی و یا روی زمین بیشتر آشنا
خواهید شد.

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

 • نوع نشستن شماره ۱: چهار زانو

نشستن چهار زانو روی زمین نشان می دهد که شما احساس راحتی  و بی خیالی دارید. در این حالت
که زانوهایتان را در اطراف قرارداده اید به گزارش پرشین وی نشان میدهد که شما به صورت فیزیکی
از ایده های جدید استقبال می کنید. حالت انعطاف پذیری این نوع نشستن نشان دهنده این است که شما از
نظر احساسی نیز منعطف هستید.

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

چهار زانو نشستن

 • نوع نشستن شماره ۲: صاف، با ژست خوب

همان طور که احتمالا می توانید حدس بزنید، وضعیت نشسته به صورت کاملا صاف به معنی
این است که اعتماد به نفس دارید. اگر این وضعیت همیشگی شما در زمان نشستن است یعنی
فردی قدرتمند و قابل اطمینان هستید و اطرافیانتان در زمان نیاز به کمک و آرامش به شما
رجوع می کنند. ولی با وجود اینکه برنامه هایتان را اصولی پیش می برید، با این حال می دانید
چطور از چیزهای کوچک زندگی نیز لذت ببرید.

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

صاف نشستن

 • نوع نشستن شماره ۳: به پشت لم دادن

آیا می دانستید لم دادن به پشت و روی بازوهایان نشان دهنده این است که شما فردی تحلیل گر هستید؟
به عقب خم شدن به شما اجازه می دهد موقعیت را مشاهده کرده و طبق آن عمل کنید. این بدین معنی
است که دوست دارید در چیزی که می بینید شرکت داشته باشید ولی قبل از اینکه خود را وارد آن کنید،
احتیاط می کنید. این نوع نشستن همچنین نشان می دهد فردی با ملاحظه بوده و اغلب از احساسات و
عواطف دیگران مطلع هستید.

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

لم دادن روی بازوها

روانشناسی نوع نشستن

 • نوع نشستن شماره ۴: قراردادن مچ پاها روی هم

نشستن روی صندلی در حالی که مچ پاهایتان را روی هم انداخته اید نشان می دهد شما فردی با
وقار و شسته رفته بوده ولی در عین حال خونگرم و فروتن نیز هستید. در این حالت که دو پا
نسبتا کمی باز است و مچ پاها روی هم است و تا حدی راحت به نظر می رسد ، نشان می دهد
شما احساس راحتی دارید. این نوع نشستن خیلی اشرافی و ملکه مانند به نظر می رسد، بنابراین به
همه اطرافیانتان نیز احساس اعتماد به نفس می دهد.

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

مچ پاها روی هم – شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

 • نوع نشستن شماره ۵: چنگ زدن به دسته های صندلی

اگر شما تمایل به نشستن سفت و سخت دارید و دسته های صندلی را می گیرید بدین معنی است که
فردی حساس بوده و همیشه از وضعیت اطرافتان مطلع هستید. نشستن ثابت و گرفتن دسته صندلی
هر دو از نظر فیزیکی و احساسی برای شما راحتی و امنیت فراهم می کنند.  استفاده از دسته صندلی
اغلب بدین معنی است که شما فردی استوار و پابرجا هستید، کسی که دوستان و خانواده اغلب به او
به عنوان سنگ صبورشان اتکا می کنند.

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

گرفتن دسته صندلی

 • نوع نشستن شماره ۶: دست به سینه

دست به سینه نشستن اغلب نشانه قدرت و اعتماد است. همچنین می تواند به معنی این باشد که شما
احساس محافظت کننده دارید چرا که به معنی واقعی کلمه، شما با استفاده از بازوهایتان از بدن تان
محافظت می کنید. افرادی که اغلب دست به سینه می نشینند معمولا متفکر و جدی بوده و به صورت
طبیعی بسیار تحلیل گر هستند.

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

نشستن دست به سینه – شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

 • نوع نشستن شماره ۷: به یک پهلو نشستن

نشستن به یک جانب اغلب نشان دهنده این است که شما ظریف و حساس هستید، شخص مراقبی که
ذاتی شیرین دارد. این وضعیت همچنین بدین معنی است که در شما کمی احساس عشوه آمدن وجود
دارد! اگر زانوها و سینه شما به سمت طرف مقابل اشاره کند، نشان میدهد که شما شخصی آزاد و
دسترس پذیر هستید.

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

به پهلو نشستن

 • نوع نشستن شماره ۸: دست ها قرار گرفته روی ران ها

اگر شما هنگام نشستن دستانتان را همچنان روی دامان خود نگه می دارید نشان می دهد که
شخصی متفکر و خجالتی هستید. این وضعیت همچنین شما را آرام و خاطر جمع نشان می دهد.
شما فروتن و بی تکلف بوده و نسبت به احساسات دیگران بسیار حساس هستید، همچنین فوق
العاده دلسوز، مهربان و آرام هستید.

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی و روی زمین

دست ها روی دامان لباس

 • نوع نشستن شماره ۹: دو زانو

از آنجا که دو زانو نشستن چندان راحت نیست، معمولا به معنی آن است که شما احساس کمک
کننده و یا ادعا کننده دارید. اغلب بیشتر افرادی که زمان بیشتری را به این حالت می نشینند، والدین
یا پدربزرگ و مادربزرگ هایی هستند که با بچه ها بازی می کنند. شما یک رهبر ذاتی بوده و
سریع روی پاهایتان ایستاده و به گزارش پرشین وی در حل مسائل خیلی خوب عمل می کنید.

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

دو زانو نشستن

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی و زمین

 • نوع نشستن شماره ۱۰: نشستن در مرکز

صاف نشستن در مرکز یک صندلی یا مبل یا پشت میز بدین معنی است که شما کاملا اعتماد به
نفس دارید. افراد محتاط اغلب نگران جایی که می نشینند هستند ولی افراد با اعتماد به نفس هرجا
که بخواهند می نشینند، بدون اینکه دوبار به آن فکر کنند. شما فردی جسور و دوستانه بوده و خیلی
راحت دوست پیدا می کنید.

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

نشستن وسط نیمکت

 • نوع نشستن شماره ۱۱: پاها را روی پا انداختن و تکان دادن

اگر اغلب پاهایتان را روی پا انداخته و تکان میدهید، بدین معنی است که شخصی مرتب و دقیق
هستید. همیشه به وعده هایتان عمل کرده و در زمان آشفتگی، سریع ذهن خود را آرام می کنید.
به شدت جزئی نگر بوده و به همین دلیل به سادگی ذهن دیگران را می خوانید و همیشه در کنار
دوستی هستید که به کمک شما نیاز دارد، هستید.

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

انداختن پاها روی هم

 • نوع نشستن شماره ۱۲: دست ها روی هم قرار گرفته روی دامان لباس

افرادی که مودبانه دست های خود را روی هم روی دامانشان قرار می دهند اغلب افرادی آرام
و مهربان هستند. احتمالا خود را بسیار اجتماعی نمی دانید ولی فوق العاده خوش صحبت بوده
و دوستی بسیار وفادار هستید. روحیه ای آرام و مراقب دارید و معمولا گفته های شما با احترام و
دقت گوش داده می شود.

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

دست ها مودبانه روی دامان

 • نوع نشستن شماره ۱۳: دست ها به هم چفت شده روی دامان

اگر اغلب خودتان را در حالی می بینید که دستانتان را به هم غفل کرده و محکم روی دامان تان
قرار داده اید، معمولا بدین معنی است که شخصی احساسی و هیجانی هستید. شما به سختی احساسات
خود را در زندگی کنترل می کنید و به همین دلیل مردم به طور طبیعی به سمت شما کشیده می شوند.
شما خونگرم و شیرین بوده و دوست دارید مردم را خندانده و احساس خوبی به آنها بدهید.

شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

دست های غفل شده در هم – شخصیت شناسی از روی نشستن روی صندلی

تهیه و ترجمه: گروه روانشناسی پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

منبع: littlethings

2019-11-27 / گردآوری:
برچسب ها: ,
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
بهترین طرز برخورد با وسواسی ها بهترین طرز برخورد با وسواسی ها
اگر شما هم در افراد خانواده کسی را دارید که با بیماری وسواس دست و پنجه نرم می کند و نمی دانید که چگونه باید با ان رفتار کنید این مطلب را از دست ندهید
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
خوش شانس ترین ماه تولد در سال ۲۰۲۰
چه کنم تا از اندوه و غم حسرت خوردن بر گذشته آسوده شوم؟
با یک عروس بی ادب و گستاخ چگونه برخورد کنیم؟
افسردگی در ایام نوروز را با این روشها تسکین دهید
ازدواج نکردن مردان به این دلایل عمده است
انگیزه یعنی چه؟| نگاهی به مفهوم انگیزه
گرایش دختران به رفتار پسرانه
وقتی کسی پشت سرم حرف میزند در این حالت چه کنم؟
تکنیک های شناخت افراد دورو
چطور وقتی عصبانی هستیم، خودمان را آرام کنیم؟
چرا برخی افراد چهره خود را زشت می‌بینند؟!
۶ نکته برای شاداب ‏تر و جوان ‏تر شدن
رفتار دختران وقتی پسرانه می شود
آلودگی هوا با اعصاب و روان ما چه می کند
جلب توجه مادرزن با روش هایی که محبت و احترام بیشتری به داماد پیدا کند
از مهمترین عوامل بروز سردردهای تنشی چیست
چه‌کنیم تا کودکان، مسؤولیت خطاهای شان را بپذیرند؟
زبان بدن دختری که دوستت دارد را با این نشانه ها بشناس
چگونه می توانیم علایق عشقی و احساسات شدید خود به کسی را کنترل کنیم؟
چگونه خشممان را مدیریت و کنترل کنیم؟
۱۰ مهارتی که باید به کودک آموخت
۵ نکته برای اتخاذ بهترین تصمیمات در هنگام آشفتگی
استرس و راه‌های مقابله با آن
شخصیت شناسی از روی ناخن و راز نهفته شکل ناخن های دست
وضعیت مردان و زنان قبل و بعد از ازدواج
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن