چه شخصیتی دارید؟ (تست روانشناسی)

مشاهده : 784
چه شخصیتی دارید؟ (تست روانشناسی) روانشناسی
هر یک ما در زندگی شخصیت های پنهان درونی داریم که شاید خودمان هم با آن آشنایی نداشته باشیم ما در این مطلب یک تست روانشناسی جالب برای شناخت شخصیت درونی شما آماده کرده ایم

شما می توانید با استفاده از تست های روانشناسی جالب و استاندارد گهگاهی خود را محک بزنید
و به شخصیت درونی خود پی ببرید تست های روانشناسی شما را به سوی هر چه بهتر شناساندن روانتان
کمک می کند ما در این مطلب یک تست روانشناسی جالب برای این که بفهمید شما چه شخصیتی دارید آماده
کرده ایم که می تواند بسیار کمک کننده باشد

شما چه شخصیتی دارید

این آزمون شامل یکسری عبارت هاست.
هر کدام از گزاره ها را بخوانید و دور جوابی که فکر می کنید بهترین پاسخ در مورد شماست خط
بکشید.معیار اول

۱- به نظر من شرایط غیرقابل پیش بینی بسیار هیجان انگیز و جذاب است.
– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۲- معمولا کارها را یکدفعه و بدون نقشه قبلی انجام می دهم.
– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۳

– وقتی مجبورم کارهای تکراری انجام دهم خیلی کسل و بی حوصله می شوم.
– کاملا مخالف-
مخالف- موافق- کاملا موافق

۴- به طور کلی علائق مختلف و بسیار زیادی دارم.
– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۵- فکر می کنم نسبت به بقیه خوشبین تر هستم.
– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۶- فکر
می کنم از بقیه خلاق تر هستم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۷- همیشه به دنبال تجربه ای جدید هستم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۸- همیشه کارهای جدید انجام می دهم و از انجام دادن آنها خیلی
لذت می برم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

شما چه شخصیتی دارید

شما چه شخصیتی دارید

۹- نسبت به بقیه آدم ها آدم با اشتیاق تری هستم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۱۰- دوست دارم در مورد کارهایی که می خواهم در آینده انجام دهم
ریسک کنم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۱۱- اگر مجبور باشم برای ساعت های طولانی در خانه بمانم بیقرار می
شوم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۱۲- دوستانم می گویند من آدم کنجکاوی هستم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۱۳- به طور کلی سطح انرژی من بسیار بالاتر از دیگران است و
معمولا خیلی کمتر خسته می شوم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۱۴- در اوقات بیکاری دوست دارم آزاد باشم تا هر کاری که دلم
می خواهد انجام دهم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

معیار دوم

۱۵- فکر می کنم عادت های ثابت زندگی، آن را باقاعده
و آسوده تر می کند.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۱۶- تمام گزینه ها را قبل از برنامه ریزی در نظر می گیرم
و بررسی می کنم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۱۷- همه مردم باید براساس معیارهای شناخته شده، رفتار شایسته داشته باشند.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

آیا می دانید شما چه شخصیتی دارید

۱۸- از برنامه ریزی کردن برای آینده لذت می برم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۱۹- عموما فکر می کنم پیروی کردن از قوانین مهم است.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۲ ۰- مراقبت از دارایی ها و اموالم یکی از مهمترین اولویت ها
در زندگی ام است.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۲۱- دوستان و بستگانم می گویند من باورهای سنتی دارم .
– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۲۲- ترجیح می دهم در مورد انجام همه وظایفم بسیار دقیق و منظم
باشم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۲۳- ترجیح می دهم محتاط باشم و درباره همه چیز از قبل خوب
تحقیق کنم اما نه ترسو.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

شما چه شخصیتی دارید

تست شخصیت شناسی

۲۴- به نظر من همه افراد باید به گونه ای رفتار کنند که
از نظر اخلاقی صحیح باشد.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۲۵- مهم است که به قدرت من احترام بگذارید.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۲ ۶- ترجیح می دهم دوستانی وفادار داشته باشم تا دوستانی که با
آنها فقط خوش بگذرد.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۲۷ – از نظر من سنت های دیرینه باید مورد احترام قرار گرفته
و حفظ شوند.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۲۸- دوست دارم برای تمام کردن یک کار در یک مسیر مستقیم حرکت
کنم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

معیار سوم

۲۹- ماشین های پیچیده را به راحتی می فهمم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۳۰- از رقابت لذت می برم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۳۱- من شیفته قوانین و الگوهای مرتبط با سیستم دولتی هستم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۳۲- فکر می کنم نسبت به دیگران منطقی تر و عمیق تر هستم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۳۳- موضوعات روشنفکری را عمیقا و به طور منظم تعقیب می کنم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۳۴- می توانم مشکلات را حل کنم بدون اینکه احساساتم سد راهم شود.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۳۵- دوست دارم کشف کنم چیزها چطور کار می کنند.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۳۶- آدم سختی هستم و نظرم زود عوض نمی شود.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۳۷- بحث کردن راه خوبی است برای اینکه آموخته هایم را با دیگران
در میان بگذارم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

شما چه شخصیتی دارید

تست شخصیت شناسی

۳۸- در تصمیم گیری مشکلی ندارم حتی وقتی چندین مورد شبیه به هم
و برابر، در ابتدا خوب به نظر می رسند.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۳۹- وقتی یک وسیله جدید می خرم (مانند دوربین، کامپیوتر یا ماشین) می
خواهم تمام ویژگی های تکنیکی اش را بدانم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۴۰- دوست دارم جزییات را کنار بگذارم و دقیقا بگویم که چه می
خواهم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۴۱- به نظرم رک و راست بودن مهم است.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۴۲- موقع تصمیم گیری دوست دارم واقعیات را در نظر بگیرم بیشتر از
اینکه بخواهم با احساسات افراد خودم را مشغول کنم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

معیار چهارم

۴۳- دوست دارم عمیق ترین احساسات و نیازهای دوستانم را بدانم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۴۴- ارزش زیادی برای روابط احساسی در یک رابطه قائلم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۴۵- صرف نظر از اینکه چه چیز منطقی است عموما وقتی می خواهم
تصمیمات مهمی بگیرم به قلبم گوش می کنم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۴۶- خیلی وقت ها خودم را در حال خیالبافی پیدا می کنم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۴۷- می توانم ذهنیتم را به سادگی تغییر بدهم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۴ ۸- بعد از دیدن یک فیلم احساسی و تکاندهنده اغلب تا چندین
ساعت بعد هنوز همان احساس را دارم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۴۹- به وضوح می توانم اتفاقات وحشتناک و شگفت انگیزی که برایم می
افتد را از پیش تصور کنم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

شما چه شخصیتی دارید

تست شخصیت شناسی

۵۰- در مورد احساسات و نیازهای افراد بسیار حساس هستم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۵۱- خیلی وقت ها خودم را در میان افکار روزانه ام گمشده می
بینم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۵۲- احساساتم عمیق تر از دیگران است.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۵۳- تصورات و تخیلات واضحی دارم و از بیان کردنشان نیز نمی هراسم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۵۴- وقتی از یک رویای روشن و واضح بیدار می شوم چند دقیقه
طول می کشد تا به دنیای واقعی برگردم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۵۵- هنگام مطالعه از اینکه نویسنده با کنایه جمله ای پرمعنا و زیبا
بگوید، لذت می برم.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

۵ ۶- فکر می کنم فرد خیلی همدلی هستم و دیگران در کنارم
احساس خوبی دارند.

– کاملا مخالف- مخالف- موافق- کاملا موافق

به خودتان امتیاز دهید
برای امتیاز دادن به آزمون، برای هر پاسخ کاملا
مخالف به خودتان صفر امتیاز بدهید؛ یک امتیاز برای هر پاسخ مخالف، دو امتیاز برای هر پاسخ موافق و سه
امتیاز برای هر پاسخ کاملا موافق.
بعد از این، امتیازهای هر معیار را با هم جمع کنید.

معیار اول میزان اینکه چقدر شما فردی جستجوگر هستید را اندازه گیری می کند.معیار دوم اینکه چقدر فرد سازنده ای
هستید را نشان می دهد. شما چه شخصیتی دارید معیار سوم مشخص می کند شما چقدر کارگردان هستید.معیار چهارم درجه اینکه چقدر شما فردی مذاکره
کننده هستید را می سنجد. شما چه شخصیتی دارید

دو معیاری که امتیازتان در آن بیشتر است ویژگی های شخصیتی نوع اولیه و ثانویه را مشخص می کنند.

به عنوان مثال اگر شما امتیازی برابر ۳۲ را در معیار اول دارید و ۲۰ امتیاز در معیار دوم، ۲۷
امتیاز در معیار سوم و ۱۹ امتیاز در معیار چهارم، نوع شخصیت شما اولا جستجوگر و ثانیا کارگردان است.

بیولوژی شخصیت

۱- دوپامین: افرادی که این هورمون در آنها بیشتر است کنجکاوند و خلاقیت، خوش بینی، شور و اشتیاق
و انعطاف ذهنی از خصوصیات آنهاست.
این افراد جزو افرادی با ویژگی های شخصیتی جستجوگر هستند که یکی از چهار ویژگی شخصیت غالب است.

۲- سروتونین: افرادی که ژن های به خصوصی از این هورمون را به ارث برده اند آرام، اجتماعی، محتاط اما
نه ترسو، باثبات، وفادار، پیرو قوانین و نظم هستند.
این دسته در گروه ویژگی های سازنده قرار می گیرند.

۳ – تستوسترون : افرادی که این هورمون در آنها قوی است، افرادی قاطع، رک، متمرکز، تحلیلگر، منطقی و بی
احساس و سختگیرند.
آنها درست به هدف می زنند و درک موسیقایی خوبی دارند.
این افراد در گروه شخصیت کارگردان قرار می گیرند.

۴- استروژن: این افراد ایده های بزرگی دارند و محتوانگر و کل نگر هستند.تخیل بالایی دارند، آرمانگرا و نوع دوستند
و احساسات شان را بروز می دهند. شما چه شخصیتی دارید
افرادی با این ویژگی جزو گروه مذاکره کننده هستند.

بیشتر بدانید  اختلال شخصیت چیست؟

اختلال شخصیت عبارت است از: «یک الگوی با دوام و پایدار از رفتار و تجربه درونی
که به طور قابل ملاحظه‌ای با انتظاراتی که از شرایط فرهنگی فرد وجود دارد متفاوت باشد،

فراگیر و غیرقابل انعطاف باشد، شروعش به دوران نوجوانی یا اوایل بلوغ برگردد، در طول
زمان پایدار باشد و به ناراحتی یا آسیب‌دیدگی روحی منجر گردد.»به دلیل آن که این اختلالات
، مزمن و فراگیر هستند. می‌توانند به اختلال جدّی در کار کرد و زندگی روزمره بیانجامند.

چه چیزی باعث اختلال شخصیت می‌گردد؟

علل اختلال شخصیت، محل بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی کارشناسان عقیده دارند که اختلالات
شخصیت به دلیل تجربیات اولیه‌ای که مانع رشد عادی الگوهای فکری و رفتاری شده‌اند به وجود می‌آیند.
برخی دیگر از پژوهشگران میگناir عقیده دارند که تأثیرات بیولوژیکی یا ژنتیکی ریشه پیدایش اختلالات
شخصیتی هستند.با وجودی که هنوز بر سر یک علت قطعی برای اختلالات شخصیتی توافق نشده است
امّا به احتمال زیاد ترکیبی از زمینه‌های ژنتیکی و متغیرهای محیطی در رشد آن‌ها دخالت دارند.

اختلالات شخصیتی چگونه تشخیص داده می‌شوند؟

به منظور آن که اختلال شخصیت در یک فرد تشخیص داده شود، باید عوارضی در او وجود داشته باشد:
این الگوهای رفتاری باید مزمن و فراگیر باشند، بر جنبه‌های مختلف زندگی فرد، از جمله کارکرد اجتماعی،
کاری، تحصیلی و روابط نزدیک او تأثیر بگذارند شما چه شخصیتی دارید .

فرد باید عوارضی نشان بدهد که بردو یا بیشتر از زمینه‌های زیر اثر بگذارد: افکار، هیجانات، کارکرد، روابط
میان فردی و کنترل امیال. الگوهای رفتاری باید در طول زمان، پایدار باشند و سرآغاز پیدایش آن را بتوان

تا دوران نوجوانی یا اوایل دوران بلوغ ردگیری کرد. این رفتارها قابل توضیح یا تشریح توسط اختلالات
ذهنی دیگر، سوء مصرف دارو یا شرایط پزشکی دیگر نباشند شما چه شخصیتی دارید .

اختلالات شخصیتی گروهی از حالات روانی می باشند که بیماری نبوده، بلکه شیوه های رفتاری
هستند. خصوصیات این اختلالات عبارتند از:

* الگوهای رفتاری نسبتاً ثابت، انعطاف ناپذیر و ناسازگار که به بروز مشکلاتی
در ارتباط برقرار کردن با دیگران و مشکلات شغلی و قانونی منجر می گردد شما چه شخصیتی دارید .

* افراد دچار این حالات تصور می کنند که الگوهای رفتاری شان طبیعی و صحیح است.

* شخصیت این افراد در برخورد با موقعیت‌هایی که واکنش با آن ها مستلزم تغییرات
و تصمیمات جدید است، ناسازگارمی باشد، یعنی تفکر و رفتار انعطاف ناپذیری از خود بروز می‌دهند.

بنابراین، اختلال شخصیت یعنی رفتارهای ناسازگار و انعطاف ناپذیر در برخورد با محیط و موقعیت ها.

تندرستی / عصر ایران

2019-08-27 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
ویژگی های اخلاقی افراد باهوش و نابغه را بشناسید ویژگی های اخلاقی افراد باهوش و نابغه را بشناسید
با خصوصیات و ویژگی های اخلاقی افراد باهوش و کارهایی که معمولا انجام می دهند بیشتر آشنا شوید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
ترس مثبت و فواید آن در زندگی افراد
زود به گریه افتادن از نشانه های استرس است
باهوش‌ها را بشناسیم (ویژگی های افراد باهوش )
شخصیت‌تان سه تار است یا سنتور
نکات مهم برخورد با دوران بلوغ نوجوان
آقایان این نوع چهره ها را بیشتر می پسندند
یاد بگیریم که چگونه یک فرد صبور باشیم(آموزش مهارت صبر ورزیدن)
اصول دلگرمی دادن را یاد بگیرید !
قدرت روحی و روانی متولدین هر ماه در صور فلکی
شانزده گام تا دوست داشتنی شدن
روانشناسی شخصیت‌های پرتوقع زیر ذره‌بین
تست روانشناسی با حال در شناخت جذب همسر
راه هایی برای بهبود روابـط با دیگران
مدام فکر میکنم که مرگم نزدیکه …
شخصیت شناسی از روی گردن و رازهای جالبی که افشا می کند
مردان از این زن ها خوششان می آید
احساس شکست می کنید و وضع روحی مناسبی ندارید
چگونه با نوجوانم ارتباط دوستانه برقرار کنم؟
تست هوش و IQ جدید ماه (بسیار دقیق)
افراد با جرات و جسور اینگونه رفتار می کنند !!
تست روانشناسی خطای دید جالب برای افشای نقطه قوت و نقطه ضعف
چرا کودکان مو میکشند؟ با این رفتار آنها چه باید کرد؟
علاقه شما به ورزش خاص شخصیت درونی شما را لو میدهد
زنان از این ۱۰ مرد به شدت دوری کنید
من چه جور شخصیتی دارم
لکنت زبان را به راحتی درمان کنید
هواوی
logo-samandehi