عادات بد متولدین هر ماه که برای دیگران آزاردهنده ترین است

اشتراک:
عادات بد متولدین هر ماه که برای دیگران آزاردهنده ترین است روانشناسی
با عادات بد متولدین هر ماه در صور فلکی که گاهی حتی کاسه صبر اطرافیانشان را نیز لبریز می کند، بیشتر آشنا شوید.

هر کسی ممکن است دچار عادت های بد کوچک و بزرگی باشد که گرچه شاید خودش متوجه نشود
ولی باعث آزار دیگران به خصوص افراد خانواده اش می شود. در زیر با عادات بد متولدین هر ماه آشنا
می شوید.

عادات بد متولدین هر ماه

متولدین همه ماه ها دست کم یک یا دو عادت آزاردهنده دارند که به گزارش پرشین وی ممکن است
بقیه را ناراحت کند و یا حتی اطرافیان صبور را هم به دیوانگی بکشاند.

فروردینی ها: می توانند رفتار رئیس مابانه و پرتقاضا داشته باشند و تا حدی از دیگران بهره کشی کنند.

فروردینی ها به طور آزاردهنده ای می توانند برای دیگران رئیس بازی درآورند و تمایل به سازش ندارند.
گاهی اوقات فقط باید بگذارید شکست بخورند چون گوش شنوا برای شنیدن واقعیت و دلیل و برهان هم ندارند.
ممکن است در زمانی که چیزی خوب پیش نرود، وسوسه شوید که به آنها بگویید: “من که بهت گفته بودم…”
ولی بهتر است مراقبت باشید چرا که در نهایت ممکن است آنها شما را برای آن شکست و خوب پیش نرفتن
امور سرزنش کنند.

اردیبهشتی ها: به شدت می توانند دست و پا چلفتی باشند.

یک فیل را در یک مغازه چینی فروشی تصور کنید! اردیبهشتی ها دقیقا می توانند به همین شکل در
مقابل چیزهای ظریف، دست و پاچلفتی و بی دقت باشند و همه چیز را به شکستن دهند. این موضوع
از آنجایی پیچیده تر می شود که آنها در واقع افرادی کنجکاو و لمسی هستند و باید به هر چیزی که در
مقابلشان می بینند، دست بزنند و در نتیجه یک فاجعه به بار می آید. اگر صدای شکستن یک لیوان را
از آشپزخانه رستوران شنیدید، احتمال اردیبهشتی بودن یکی از پیشخدمت ها زیاد است!

خردادی ها: بارها و بارها نظرشان را عوض می کنند.

عادات بد متولدین هر ماه برای خردادی ها این است که آنها افرادی متفکر هستند که می توانند دو جنبه
هر مسئله ای را ببینند ولی گاهی اوقات با بی تصمیمی های خود حتی آدم صبور را هم به دیوانگی
می رسانند. از آنجا که از نظر ذهنی تیز هستند هیچ اشکالی نمی بینند چندین برنامه را با هم داشته باشند
و یا حتی پس از پشت سر گذاشتن سه چهارم یک تصمیم یا کار، ممکن است حتی باز از اول شروع کرده
و تصمیم خود را عوض کنند.

تیر ماهی ها: می توانند صبح ها به شدت دمدمی مزاج باشند.

تیرماهی ها به خصوص وقتی هنوز خواب آلود هستند می توانند بسیار دمدمی مزاج باشند. کسی جرات
ندارد آنها را تا قبل آمادگی شان، از خواب بیدار کند. اگر از دنده چپ بلند شوند تمام روز بدخلق باقی
می مانند. گاهی اوقات تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که فاصله خود را با آنها حفظ کرده و
به گزارش پرشین وی سعی کنید از عصبانیت شان دوری کنید.

عادات بد متولدین هر ماهبدترین عادات متولدین ماه های مختلف
مردادی ها: روزها و روزها می توانند در مورد خودشان حرف بزنند.

عادات بد متولدین هر ماه برای مردادی های مغرور و مفتخر این است که گاهی با زیاده روی داستان هایشان
دیگران را خسته می کنند. وقتی وضعیت بدتر می شود که ممکن است هر کاری را از لاف زدن گرفته تا
خوردن، خوابیدن یا تماشای فیلم با سر و صدا انجام می دهند.اگر کسی یک کنترل از راه دور اختراع می کرد
که در این مواقع ولوم صدای آنها را پایین تر آورد، دیگر مشکل ساز نبودند.

شهریوری ها: می توانند به صورت افراطی ایرادگیر شوند.

یک شهریوری ممکن است در مورد هر چیزی از خوردنی گرفته تا کسی که می خواهد با او آشنا شود،
سخت گیری و ایرادگیری کند. شهریوری ها ممکن است از خود بی تدبیری و پیش داوری نشان دهند و در
نتیجه این کار، یک سکوت و شرایط معذب کننده پدید بیاید. مشکل این است که آنها استانداردهای فوق
العاده بالایی داشته و آن را از دیگران انتظار دارند و البته حتی شامل خودشان نیز می شود. اگر نتوانید
چندان با انتقادهای سازنده به خوبی مواجه شوید، ممکن است مراوده با یک شهریوری برایتان تبدیل به
یک کابوس شود!

مهرماهی: آنها برای عشق شان قید همه را می زنند.

عادات بد متولدین هر ماه برای مهرماهی ها این است که آنها از آن دسته دوستانی هستند که به محض اینکه
وارد یک رابطه عاشقانه شوند، دیگر نه آنها را می بینید و نه خبری از آنها می شنوید. آنها صرفا آنقدر
عاشق شده اند که گویی از روی کره زمین محو شدند و احتمالا بازگشت مجددشان هم دیرهنگام خواهد بود.
گرچه ممکن است از این رفتارشان آزرده شوید ولی آنها با خوشحالی و چاپلوسی دلتان را نرم می کنند و
می توانید در طول این مدت از ارتباط با آنها لذت ببرید.

آبان ماهی ها: کارشناس از زیر کار در رفتن هستند.

واژه “آدم سست و بی حال” برای آبانی ها مناسب است چرا که نه یک بار بلکه بارها وقتی زمانش
می رسد که آستین ها را بالا زده و در کاری سهیم شوند، ناگهان ناپدید می شوند! و اگر حال و حوصله
کاری را هم نداشته باشند، بیشتر از آنکه سبب خیر و کمک باشند، اسباب زحمت می شوند. گرچه ممکن
است اسم “تنبل” را روی آنها بگذارید ولی جالب اینکه “کار” برای همین افراد است.

رفتارهای آزاردهندهعادات آزاردهنده افراد مختلف
آذر ماهی ها: “عزیزم، ببین چه افتضاحی به بار آوردم!”

آذرماهی ها دوست دارند چیزهای بزرگ و پرطمطراق را امتحان کنند ولی عادات بد متولدین هر ماه برای
آنها این است که کارشان می تواند تبدیل به یک ماجراجویی پرهرج و مرج شود. وقتی دست به کار آشپزی
می شوند از همه وسایل موجود و همه سطوح آشپزخانه استفاده می کنند و یا وقتی دوش می گیرند برای
خشک کردن خودشان به ۶ تا ۷ حوله نیاز دارند. آنها ممکن است طولانی ترین و جذاب ترین مسیر را
برای رسیدن به مقصد انتخاب کنند و به شدت نسبت به دستگاه های ناوبری و حمل و نقل بدبین هستند.

دی ماهی ها: می توانند پر پول ولی خسیس باشند.

آیا شده دوستی را بشناسید که هر بار برای رفتن به رستوران و … کیف پولش را فراموش می کند
همراه خود بیاورد؟ احتمال اینکه دوست مذکور دی ماهی باشد زیاد است. برخی ممکن است آنها را
خسیس بنامند ولی آنها برای تمام آن پول سخت کار کرده اند بنابراین وقتی می خواهند آن را خرج کنند
کمی مکث و تردید می کنند. همچنین دی ماهی ها ممکن است عادت های تکراری مثل کلیک کردن
خودکار و امثال آن را داشته باشند. آنها آنقدر به چنین عادت هایی ادامه می دهند که ممکن است ناگهان
کسی از بین یک جمع بلند شده و خودکار را از پنجره به بیرون پرتاب کند.

بهمن ماهی ها: می توانند به شدت بی اعتماد باشند.

عادات بد متولدین هر ماه برای بهمنی های سرد و گوشه گیر این است که اغلب با ابراز صمیمیت با
دیگران راحت نیستند و مدت خیلی طولانی زمان می برد تا بالاخره بتوانند با عده ای گرم بگیرند، تازه
اگر این کار را انجام دهند! آنها ساز خود را می زنند و به گزارش پرشین وی ماهیت گریزان آنها برای
کسی که بخواهد به آنها نزدیک شود، دیوانه کننده خواهد شد.

اسفندماهی ها: به شدت شلخته و فراموش کارند.

اسفندماهی ها شلخته و فراموش کارند، آنها قدم به اتاق می گذارند و فورا فراموش میکنند برای چه چیزی
وارد آن اتاق شدند. مدام کلیدها، عینک و یا تلفن شان را گم کرده یا جا می گذارند و هرگز وسایل را سر
جایشان قرار نمی دهند. اگر یکی از افراد خانواده تان اسفندی باشد، احتمال اینکه مدام پشت سر او را راه
رفته و چیزهایی که به زمین می اندازد را بردارید و مدام بر سر این کارهایش با او بگو مگو کنید، زیاد است.
آنها موجوداتی نگران هستند و وقتی هم که چیزی را گم نکنند، احتمالا مدام ناخن هایشان را می جوند.

تهیه و ترجمه: گروه روانشناسی پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

منبع: zodiacfire

گردآوری:

دکتر طاهری

اخبار مرتبط:
روف گاردن های رویاییجراحی بواسیر ، سرپایی
فیلم پرشین وی
انتقاد چیست؟ انواع انتقاد کردن و شیوه درست انتقاد کردن کدامند؟ انتقاد چیست؟ انواع انتقاد کردن و شیوه درست انتقاد کردن کدامند؟

حتما شما هم گاهی دیگران را مورد انتقاد می کنید اما آیا درباره شیوه صحیح انتقاد چیزی میدانید در این مطلب به موضوع روش درست انتقاد از دیگران پرداخته ایم.

رمز و رازهای رابطه با خانواده شوهر ! چقدر درگیری قابل تحمل و پذیرفتنی است؟
نکات آموزنده برای از بین بردن خودشیفتگی(فرزندسالاری) کودکان
به چه کسانی شیرین عقل می گویند
افراد کم رو و خجالتی موفق می شوند؟
دختران در آرزوی پسر بودن
رازهای درونی خانم ها که بهتر است مردها از آنها با خبر باشند
میل جنسی تا پایان عمر با ماست!
مدارا و نرمش با همسر تا چه حدی جایز است
تاثیر گریه کردن زن ها در ارتباط با شوهر
از این زندگی تکراری خسته شدم!
به فرد داغدار آرام بخش ندهید
علت متنفر بودن از دیدن عکس خود
مهمترین علائم استرس در کودکان
شخصیت شناسی بر اساس انواع پیتزا
شخصیت شناسی زنان از روی کیف آن ها!
شخصیت شناسی براساس شکل ناخن های شما!
شخصیت شناسی از روی ماشین مورد علاقه
شخصیت شناسی فرم بینی
شخصیت درونی افراد را از روی عطر مورد علاقه آنها بشناسید!
چکاد بام