دوست داشته شدن فوری توسط دیگران با ۹ قانون اثبات شده

دوست داشته شدن فوری توسط دیگران با ۹ قانون اثبات شده روانشناسی
اگر تاکنون پرسش "چگونه دیگران دوستمان داشته باشند" برایتان پیش آمده، با نه روش اثبات شده برای دوست داشته شدن فوری آشنا شوید.

آیا می خواهید فورا کسی شما را دوست داشته باشد؟ گاهی اوقات ممکن است همه ما در وضعیتی قرار،
بگیریم که لازم باشد دیگران دوستمان داشته باشند و تاثیر خوبی به جا بگذاریم. وقتی به کسی برمی خوریم،
مغز در کسری در ثانیه فورا عقیده و نظری نسبت به آن شخص را در خود شکل می دهد. در زیر با قوانین،
علم روانشناسی برای دوست داشته شدن و محبوب شدن فوری از جانب دیگران آشنا می شوید.

روش های دوست داشته شدن

بیشتر از رد و بدل کردن کلمات، برخی حرکات غیرکلامی هستند که نقش زیادی را در دوست داشته،
شدن و محبوب شدن ایفا می کنند. به گزارش پرشین وی روانشناسان سال هاست به دنبال عوامل،
تعیین کننده در محبوب شدن افراد هستند و تحقیقات وسیع صورت گرفته در مورد این موضوع نشان،
می دهد برخی از قوانین و ترفندهای روانشناسی که در زیر بیشتر به آن پرداخته شده، نقش مهمی در،
این امر دارند.

قانون ۱: تکنیک آینه ای و یا تاثیر آفتاب پرست

اولین و مهم ترین راه کاری که می توانید استفاده کنید تکنیک آینه ای است، یعنی بدون اینکه زیاد،
مشخص باشد به نحوی رفتار شخص مقابل را تقلید کنید. در سال ۱۹۹۹ محققان دانشگاه نیویورک،
پدیده ای به نام “تاثیر آفتاب پرست” را به دنیا معرفی کردند. در این پدیده وقتی شخص به صورت،
نامحسوس رفتار و زبان بدن شخص دیگر را کپی کند، احتمال اینکه مورد علاقه شخص مقابل قرار بگیرد،
افزایش پیدا می کند.

وقتی زبان بدن شخص دیگر را اصطلاحا به شکل آینه ای تقلید کنیم به صورت ناخودآگاه موجب می شویم،
تا شخص مقابل ما را بیشتر دوست داشته باشد. شخص مقابل خودش هم دلیل این موضوع را نمی داند،
ولی مغز او ایده ای مثبت از طرف مقابل در ذهنش شکل می دهد و بنابراین موجب می شود فورا در او،
علاقمندی ایجاد شود.

قانون ۲: هرگز لبخند از صورت و برق در چشمانتان محو نشود.

احتمالا قبلا شنیده اید که لبخند یکی از بزرگترین اسلحه ها در فتح قلب هاست و همین امر یکی از روش های،
دیگر در دوست داشته شدن از سوی دیگران است. اگر می خواهید کسی فورا از شما خوشش بیاید باید،
در کاربرد از این ابزار دست و دلبازی به خرج دهید. این روش به معنی واقعی کلمه اصلا کاری ندارد.
تمام کاری که باید انجام دهید این است که یک لبخند گشاده رو و دوستانه به صورت داشته باشید تا فورا ،
شخص مقابل دوستتان داشته باشد. لبخند، شما را خوشایند تر و نزدیک پذیرتر کرده و در ایجاد ارتباط،
فوری موثر است.

یکی از مطالعات علم روانشناسی تاثیر لبخند روی مغز را کشف کرده است. اسکن های مغزی نشان می دهد،
صورت خندان به سادگی قشر اوربیتوفرانتال مغز را فعال می کند که ارتباط گسترده ای با بخش های،
حسی مغز دارد که مربوط به احساسات و حافظه هستند.

دوست داشته شدنروش های علمی علاقمند کردن دیگران به خود

قانون ۳:  حرکت دست باز، سرتکان دادن و دیگر ترفندهای زبان بدن

هنگام صحبت کردن سعی کنید از حرکات دست هم استفاده کنید چرا که در این حالت گوینده از نظر شنونده،
به عنوان شخصی دیده می شود که اطلاعات وسیع درمورد موضوع بحث دارد. در حالتی که کف دست ها،
مشخص باشد اعتماد را به طرف مقابل القاء می کند و مردم بیشتر تمایل به تایید و موافقت کردن با ،
نقطه نظرات شما دارند ولی اگر حالت دست به شکل اشاره کردن باشد، خشن و بی ادبانه تلقی می شود.
در عین حال نباید از روی بینی به پایین نگاه کنید و یا دست به سینه شوید.

نگاه کردن از روی بینی به پایین مناسب نیست چرا که به شخص مقابل احساس حقیر بودن می دهد و،
دست به سینه شدن در طول مکالمه نیز حالتی تدافعی، معذب بودن و نا امنی به طرف مقابل می دهد.

به گزارش پرشین وی تکان دادن سر می تواند نشانه تایید باشد و در نتیجه یک ارتباط غیرکلامی مثبت،
تلقی می شود. دانشمندان حوزه علوم اجتماعی در ژاپن دریافتند تکان دادن سر هنگام مکالمه به طور،
قابل توجهی میزان دوست داشته شدن و نزدیک پذیر شدن شخص را افزایش می دهد. یک تکان دادن ،
سر می تواند بخش مثبت پیام را تقویت کرده و به عنوان تعاملی مثبت بین گوینده و شنونده عمل می کند.

قانون ۴: با جنبه مهربانی و شفقت خود شنونده را با خود همراه کنید.

گرچه مهم است توانایی های مفید شنونده بودن را در خود تقویت کنید ولی در عین حال باید در شنونده،
بودن هم فعال بود و نه منفعل! چه قبول داشته باشید چه نه، همه ما شنیدن صدایمان و صحبت درباره،
خودمان را دوست داریم. دانشمندان علم اعصاب و روان هاروارد به این نکته اشاره کرده اند که،
صحبت درباره خودمان می تواند بخشی از نواحی لذت در مغز را فعال کند.

وقتی نظرات، افکار و باورهایمان شنیده می شود احساسی خوب در فرد ایجاد می شود و همین امر،
موجب می شود شخصی که به ما اجازه بیان افکارمان را داده دوست داشتنی تر به نظر برسد.
بنابراین اگر می خواهید فورا محبوب شخص مقابل باشید باید شنونده صبوری باشید . به نمایش گذاشتن ،
میزان زیادی مهربانی و عطوفت نیز شما را فردی خونگرم، همدل و خوب نشان می دهد و همین امر،
میزان شانس محبوب شدنتان را افزایش می دهد.

قانون ۵: برای دوست داشته شدن بر زبان آوردن نام شخص مقابل را فراموش نکنید.

می توان گفت تا حدی همه ما خودشیفته هستیم و شنیدن صدای نام خودمان از زبان دیگری را دوست،
داریم و به ما احساس مهم بودن می دهد. نام بخش مهمی از هویت ماست و مطالعات زیادی نشان داده،
شنیدن نام از سوی دیگری به فرد احساس اعتبار می دهد.

خطاب کردن نام کوچک طرف مقابل در طول مکالمه به وی نشان می دهد که به او اهمیت می دهید.
ولی باید مراقب باشید چرا که اگر بیهوده نام شخص را تکرار کنید احمقانه به نظر می رسد. بنابراین،
باید از افراط در این کار بپرهیزید تا نتیجه بالعکس نگیرید و در دوست داشته شدن از سوی شخص،
مقابل موثر باشد!

قانون ۶: تماس چشمی را حفظ کنید.

چشم ها قطعا پنجره ای به روح هستند و نقش مهمی را در اینکه در نظر شخص مقابل محبوب شویم،
ایفا می کنند. حفظ تماس چشمی در طول مکالمه حیاتی است ولی با این حال نباید تهاجمی و بی دلیل،
به نظر نرسد. بنابراین باید تعادل را در حفظ تماس چشمی مراعات کنید.

مطالعات در این زمینه نشان می دهد حفظ تماس چشمی باعث می شود از نظر شخص مقابل دوستانه،
قابل اعتماد و علاقمند به نظر برسید. به طور مشابه پرهیز از تماس چشمی شما را فردی غیرعلاقمند،
خجالتی و یا شرمنده نشان می دهد.

محبوبیت نزد مردممحبوبیت پیدا کردن فوری نزد مردم

قانون ۷: هرگز چاپلوسی نکنید، تعریف کنید.

چه کسی دوست ندارد دیگران به نقاط قوتش اشاره کنند و یا نکات مثبت درباره او بگویند؟ ما به صورت،
ناخودآگاه به سمت افرادی گرایش پیدا می کنیم که به ما احساس خوبی درمورد خودمان به ما بدهند،
ولی در مقابل چاپلوسی کردن حالتی مصنوعی و اغراق آمیز پیدا کرده و موجب می شود اینطور به ،
نظر برسد که به سختی سعی در جلب توجه دارید. در مقابل تعریف کردن های با معنا و محدود می تواند،
صادقانه و واقعی به نظر برسد. این روش یکی از روش های مطمئن برای دوست داشته شدن است و
شخص مقابل فورا به شما علاقمند می شود.

تحقیقات نشان می دهد وقتی واقعا از کسی تعریف کنید نه تنها خلق و خوی خودتان بهتر می شود،
بلکه عزت نفس در شما نیز افزایش پیدا می کند. نکته کلیدی در این است که حتما تعریف هایتان ،
صادقانه و معتبر باشد  تا به شکلی پایه ای از اعتماد را در فرد مقابل شکل دهد.

قانون ۸: برای دوست داشته شدن شوخ طبعی خود را پنهان نکنید.

داشتن طبع شوخ طبعی از ویژگی های لازم در تعاملات اجتماعی است. به گزارش پرشین وی همچنین،
می تواند سطح هوش هیجانی (EQ) شما را بالاتر از حد متوسط نشان دهد. مجموعه ای از تحقیقات،
صورت گرفته در دانشگاه دی پائول و دانشگاه ایالت ایلینوی نشان می دهد فرد صرفا با به نمایش،
گذاشتن طبع شوخی طبعی خود، به صورت خودکار می تواند باعث جلب علاقه دیگران شود.

مطالعات نشان می دهد افراد بانمک در زندگی موفق تر هستند و داشتن شوخ طبعی به نوعی نشانه ای ،
از سلامت روانی نیز محسوب می شود. شوخ طبعی و خنده صمیمانه در ایجاد و قوی تر کردن ارتباطات،
همیشه جواب می دهد.

قانون ۹: نسبت به عیوب خود اعتماد به نفس داشته باشید.

مردم از کسانی که فکر می کنند خودشان همه چیز تمام هستند خوششان نمی آید و نمی توانند با آنها ،
ارتباط برقرار کنند. چراکه با مواجه به آنها یا احساس حسادت در فرد ایجاد می شود و یا اینکه شخص ،
مدام باید به خودش یادآوری کند که دچار کمبودهایی است. ولی وقتی کسی با اعتماد به نفس با عیوب،
و نواقص خود برخورد کرده و حتی به نواقص و کمبودهای خود می خندد، به طور خودکار به آنها،
جذب می شوند چرا که آنها را دوست داشتنی تر، جذاب و اصیل تر می یاببند

ارتباط و دوست داشته شدن از جانب دیگران چیزیست که با گذر زمان توسعه پیدا می کند ولی با این وجود،
۹ ترفند روانشناسی که به آنها اشاره کردیم قطعا می تواند در مواقعی که می خواهید فورا تاثیر خوبی،
روی شخص مقابل بگذارید اثر گزار باشد و می توان آنها را به نوعی روش های میان بر در نظر گرفت.

تهیه و ترجمه: گروه روانشناسی پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

منبع: themindsjournal

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
روف گاردن های رویاییجراحی بواسیر ، سرپایی
فیلم پرشین وی
شخصیت شناسی بر اساس انواع پیتزا شخصیت شناسی بر اساس انواع پیتزا

اگر به شخصیت شناسی علاقمند هستید جالب است بدانید که با توجه به نوع پیتزا موردعلاقه فرد می توان به بخشی از شخصیت وی پی برد در این مطلب به موضوع شخصیت شناسی از پیتزا پرداخته ایم.

شخصیت شناسی زنان از روی کیف آن ها!
شخصیت شناسی براساس شکل ناخن های شما!
شخصیت شناسی از روی ماشین مورد علاقه
شخصیت شناسی فرم بینی
شخصیت درونی افراد را از روی عطر مورد علاقه آنها بشناسید!
شخصیت شناسی جالب از طرز لباس پوشیدن
شخصیت شوخ طبع ها را بشناسید ! دیده ای می گویند فلانی بی غم است؟ !
شخصیت شناسی عطرها (از بوی دیگران متوجه اخلاق آنها شوید)
دستهای هر فرد شخصیت درونی او را لو میدهد
افرادی که تنبل ترند باهوش تر نیز هستند
شخصیت شناسی از روی حلقه ازدواج
چگونه حمام میکنید؟ شخصیت شناسی از روی نحوه ی حمام کردن افراد
شخصیت شناسی افراد از روی گوشی موبایل!!
شخصیت شناسی از روی بستنی مورد علاقه تان
شخصیت شناسی را از روی عطر مورد علاقه نامزدتان انجام دهید
برای اینکه بتوانید با افراد مختلف ارتباط برقرار کنید نیاز دارید تا انواع تیپهای شخصیتی را بشناسید
از روی رفتارها شخصیت طرف مقابلتان را بشناسید
چگونه یک زن وشوهر بی نظیر شویم؟؟؟
آلودگی هوا قاتل اعصاب و روان