طرز تهیه مرغ در قفس ، یک غذای خاص و خوشمزه ویژه میهمانی های رسمی

مشاهده : 8187
طرز تهیه مرغ در قفس ، یک غذای خاص و خوشمزه ویژه میهمانی های رسمی آشپزی و شیرینی
اگر شما هم دوست دارید برای میهمانی یا اهل منزل یک غذای خلاقانه و خوشمزه را تهیه کنید ما در این مطلب از پرشین وی قصد داریم طرز تهیه مرغ در قفس را آموزش دهیم

ما در این مطلب قصد داریم برای شما عزیزان یک مرغ مجلسی بسیار خوشمزه و از همه مهمتر خلاقانه چشمگیر آموزش دهیم این مرغ مجلسی مرغ در قفسه نام دارد این مرغ ظاهر جذاب و فانتزی دارد ومی تواند انتخاب مناسبی برای جشن ها باشد در ادامه مطلب از پرشین وی قصد داریم طرز تهیه مرغ در قفس و همچنین نکات خوش طعم کردن مرغ را برای شما عزیزان به اشتراک گذاریم.

طرز تهیه مرغ در قفس

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ :

ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ : ۱ ﻋﺪﺩ

ﻣﺮﻍ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﮑﻪ ﺷﺪﻩ : ۱ ﻋﺪﺩ

ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺁﺑﮕﺮﻓﺘﻪ : ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ

ﺭﻭﻏﻦ : ۲۵
ﮔﺮﻡ

ﺁﺭﺩ : ۳۰۰ ﮔﺮﻡ

همچنین بخوانید :  خوراک مرغ با کلم قرمز

ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺭﯾﺰ ﺷﺪﻩ : ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ

ﻧﻤﮏ ؛ ﻓﻠﻔﻞ ﻭ ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ : ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ

ﭘﯿﺎﺯ : ۱ ﻋﺪﺩ

ﻧﻤﮏ :
۱ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ

ﺁﺏ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﭽﺴﺒﺪ

طرز تهیه مرغ در قفس خوشمزه :

ﺁﺭﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﻧﻤﮏ
ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻔﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﭽﺴﺒﺪ.
ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺁﺭﺩ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺧﻤﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺭﺩﻧﻪ ﺻﺎﻑ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺧﻤﯿﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻤﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺽ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻃﻮﻝ ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺵ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ .

همچنین بخوانید :  خوراک مرغ و برنج

ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻔﺲ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﭼﺮﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺧﻤﯿﺮﻫﺎﯼ ﻧﻮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺒﮏ
ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﯾﻢ.
ﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﭽﺴﺒﺪ .

طرز تهیه مرغ در قفس

طرز تهیه مرغ در قفس

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﺱ ﺯﺭﺩﻩ ﯼ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﻢ.
ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻗﻔﺲ ﺧﻤﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺎﻭﺭﯾﻢ.ﺍﮐﻨﻮﻥ
ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭﻃﺒﻘﻪ ﻭﺳﻂ ﻓﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﻭ ﻃﻼﯾﯽ
ﺷﻮﺩ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻄﻮﺭﯾﮑﻪ ﻧﺸﮑﻨﺪ.

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﮐﺒﺎﺏ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﮔﻠﻮﯼ ﻣﺮﻍ
ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺁﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﺮﻍ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮ ﮐﺒﺎﺏ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻗﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﻄﺮﻑ ﺁﻥ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻇﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺧﺮﺩ
ﺷﺪﻩ؛ ﮔﻮﺟﻪ ﻭﺧﯿﺎﺭ ﺷﻮﺭ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

بیشتر بدانید از مزه دار کردن مرغ

مرینیت کردن مرغ اصطلاحی است که بیشتر سرآشپز های مشهور جهان از آن استفاده
می کنند.شما هم می توانید مرغ سبز را که دارای طعم و کیفیت بسیار بهتری نسبت
به مرغ های معمولی است با روش های مختلف مزه دار کنید و سپس طبخ کنید.
با این روش هایی که در ادامه به آنها می پردازیم می توانید غذاهای مختلف و خوشمزه ای
با مرغ تهیه کنید که طعم بسیار دلپذیری دارد و قطعا از خوردن این غذاها لذت خواهید برد.با ما همراه باشید.

آماده سازی: ۱۲ ساعت

مرینیت کردن با خردل:

مواد لازم برای این کار شامل(آب لیمو ۱/۲ فنجان،۲ قاشق غذا خوری خردل ،نمک ۱ قاشق چای خوری،۱ فنجان روغن زیتون)

مرینت کردن به سبک ایتالیایی:

مواد لازم برای این کار شامل(۱/۴ فنجان روغن زیتون،سرکه ۲ قاشق چای خوری،
نمک ۱ قاشق چای خوری،۱ قاشق چای خوری پودر سیر،۱قاشق چای خوری پونه کوهی خشک شده،۱ قاشق غذا خوری ادویه ایتالیایی)

مرینیت کردن به روش چینی:

مواد لازم برای این کار شامل (۱/۲ فنجان سس سویا،۱/۴ فنجان شکر قهوه ای،
۳ قاشق غذاخوری زنجبیل ریز خرد شده و تازه،۱ قاشق غذا خوری سیر خرد شده،۲ قاشق چای خوری روغن کنجد،۱ قاشق چای خوری فلفل سیاه)

مرینیت کردن به شیوه مکزیکی:

مواد لازم برای این کار شامل(فلفل چیپتوله یا فلفل سبز تند۱چهارم فنجان،
۳ قاشق غذاخوری روغن زیتون،۲ حبه سیر، خرد شده،۱/۲ پیاز، خرد شده،فلفل قرمز
۱ قاشق غذا خوری،۱قاشق چای خوری زیره سبز،۱ قاشق چای خوری پودر فلفل قرمز،نمک ۱ قاشق چای خوری)

مرینیت کردن به سبک ایرانی

مواد لازم برای این کار شامل(۱چهارم فنجان کره آب شده، آبلیمو ۲قاشق چایخوری، نمک
۱قاشق چایخوری، زعفران ۳قاشق چای خوری، پودر سیر ۱قاشق چای خوری، آویشن
۱قاشق چای خوری، موسیر خشک ۵عدد، سیر رنده شده ۱قاشق چای خوری، فلفل
قرمز ۱قاشق چای خوری، دارچین نصف قاشق چای خوی، آب پیاز ۱ فنجان)
برای مرینیت کردن به هر روش اول مواد درشت مثل سیر،پیاز سبزی ها و .. رو ریز خرد
کنید و بعد روغن رو بهش اضافه کنید و درون مخلوط کن خوب بزنید ادویه ها رو هم داخل
مخلوط کن بریزید و بعد خوب میکس کنید یعنی سس نباید طوری بشه که مثل نفت روش ذرات معلقه همه چیز باید خوبه خوب میکس شده باشه.

مرغ در قفس

طرز تهیه مرغ در قفس

حالا مرغ سبز رو خوب بشورید و خشک کنید حتی اگر میتونید با دستمال آب اضافیش
رو بگیرید تا کامل خشک بشه.
مواد درست شده رو روی مرغ بریزید و بعد اون رو داخل کیسه دربسته قرار بدید و با گوشتکوب
خیلی بکوبید (البته اگر میخواید مرغ رو سالم بپزید با دست نایلون رو ورز بدید تا کامل مواد به
خورد گوشت برن)بعد کیسه رو داخل یه ظرف چفت بذارید و از حداقل ۴ساعت تا ۲۴ساعت بذاریدش داخل یخچال تا مزه دار بشه.

اینم بگم که به هیچ وجه داخل ظرف فلزی مرغ رو نذارید چون اسید با ظرف واکنش میده و
مواد سمی وارد گوشت میشن.بعد از گذشت زمان مرغ رو خارج کنید و بذارید توی آبکش چند دقیقه بمونه.

بعد لای فویل قرارش بدید و توی فری که از قبل با دمای ۴۰۰درجه فارنهایت داغ شده یه ۱ساعتی بپزید البته ممکنه دیرتر یا زودترم آماده بشه.

اگرم میخواید همین طوری بپزیدش یه کم فلفل دلمه ای و هویج و پیاز و کرفس و … رو توی
کمی روغن سرخ کنید و بهش رب و زعفران و …اضافه کنید و مرغ رو با کمی آب بهش اضافه کنید و صبر کنید ۱ونیم تا ۲ساعت بپزه

دلگرم / chickchick

2020-04-11 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)