تاریخ نشر :پنجشنبه 01 ژوئن 2017حوادث جهانRSSاشتراک:

دو مرد با هم به داخل یک سرویس بهداشتی رفتند و …

دو مرد با هم به داخل یک سرویس بهداشتی رفتند و اقدام شومی راا رقم زدند که منجر به تحریک احساسات عمومی شد.

دو مرد در سرویس بهداشتی

دو مرد در سرویس بهداشتی , یک ویدئو در سطح فضای مجازی انتشار پیدا کرد
که در آن دو مرد در سرویس بهداشتی سناریوی سیاهی را به تصویر کشیدند.

انتشار این ویدئو موجی از واکنش ها را در مراکش بوجود آورد
و کار به جایی رسید که گفته شد
یکی از دو مردی که در این سرویس بهداشتی بوده، یکی از مقامات است.
مقامات مراکش در واکنش به این شایعات اعلام کردند که
هیچ یک از دو مردی که در سرویس بهداشتی حضور داشتند از مقامات نبودند.
اما مقامات مراکشی به این نیز اکتفا نکردند
و پس از مدتی ادعا کردند که این ویدئو به کشور مراکش مربوط نیست.
انتشار این ویدئو منجر به تحریک احساسات عمومی شده
و تحقیقات مقامات مراکشی برای پی بردن به هویت دو مرد ادامه دارد.

دو مرد در سرویس بهداشتی

رکنا

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت