تاریخ نشر :شنبه 17 ژوئن 2017حوادث جهانRSSاشتراک:

نماینده مجلس در اعتراض به مصادره اموالش خودسوزی کرد

یک نماینده مجلس در اعتراض به مصادره اموالش به نفع یک شرکت دولتی، خود را به آتش کشید.

خودسوزی نماینده مجلس

خودسوزی نماینده مجلس , روزنامه ‘ رای الیوم ‘ امروز (جمعه)به نقل از ‘خالد أدنون’، سخنگوی رسمی حزب مخالف ‘
الأصاله والمعاصره’ نوشت که ‘عبد اللطیف الزعیم’ عضو این حزب دیروز پنجشنبه در اعتراض به تخریب یک

مرغداری

متعلق به
وی در شهر بنجریر در مرکز مغرب و مصادره آن به نفع یک شرکت دولتی تولید فسفات خود را در
مقابل این شرکت به آتش کشید.ادنون گفت : نماینده زخمی هم اکنون برای مداوا در یک بیمارستان خصوصی
در شهر مراکش در مرکز مغرب بستری است وحال عمومی وی خوب گزارش شده است.تاکنون هیچ بیانیه
رسمی از سوی مقامات دولت مغرب در این خصوص صادر نشده است؛ اما سخنگوی رسمی حزب الأصاله والمعاصره گفت که
این حزب پرونده را پیگیری می کند.

خودسوزی نماینده مجلس

رکنا

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت