قاتل ۱۰ سال بعد از جنایت: او می‌خواست با همسرم ازدواج کند!قاتل ۱۰ سال بعد از جنایت: او می‌خواست با همسرم ازدواج کند!

فردی که ۱۰ سال قبل و در روز روشن، جوانی را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود، با تلاش کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در مشهد دستگیر شد اما با ادعاهای وی، هم‌چنان روزنه های تاریکی در این پرونده جنایی باقی ماند.

تاریخ نشر :دوشنبه 11 سپتامبر 2017حوادث ایرانRSSاشتراک:

متهم : بعد از مدتی مینا از ادامه رابطه با من سرباز زد من هم …

متهم : بعد از مدتی مینا از ادامه رابطه با من سرباز زد من هم …
بهمن سال گذشته مرگ مرد میانسالی که با ضربه چاقو به قتل رسیده بود به بازپرس کشیک قتل پایتخت و پلیس جنایی اعلام شد. بررسی‌ها نیز نشان داد عامل جنایت جوانی به نام اشکان است.

قتل به خاطر یک دختر

قتل به خاطر یک دختر , متهم پس از دستگیری و در جریان بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت:
مدتی قبل با دختر جوانی به نام مینا آشنا شدم، اما بعد از مدتی مینا از ادامه رابطه با من
سرباز زد.وقتی هم اصرار مرا برای ادامه رابطه دید موضوع را به یکی از آشنایانش به نام سهراب گفت.روز حادثه
سهراب با من تماس گرفت و فحاشی کرد که در نهایت با او قرار گذاشتم تا ببینم حرف
حسابش چیست.وقتی به محل قرار رسیدم دیدم به غیر از سهراب پدر مینا و یکی از دوستانش هم آمده‌اند.ما با
هم درگیر شدیم و ناخواسته با چاقویی که همراهم بود ضربه‌ای به پدر سهراب زدم و متواری شدم.

قتل به خاطر یک دختر

با اعتراف‌های متهم جوان، او روز گذشته برای آخرین دفاع به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد
و به بازپرس محسن مدیرروستا گفت: روز حادثه حال خوبی نداشتم و زمانی که با سهراب جروبحث می‌کردیم ناخواسته مرتکب
قتل شدم.وقتی به زندان افتادم توبه کردم و با خودم عهد بستم که دیگر لب به مشروبات الکلی نزنم، ولی
افسوس که خیلی دیرشده است! ایران

آیسان پرواز

نو عروس

دکتر طاهری

هاست ایران

مبلمان اداری

رایانمهر

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز