به خود نگرفتن حرف ها و کارهای مردم با ۸ توصیه مفید

اشتراک:
به خود نگرفتن حرف ها و کارهای مردم با ۸ توصیه مفید روانشناسی
احتمالا زمان هایی وجود داشته که برخی حرف ها و کارهای دیگران را به خود گرفته و از بابت آن ممکن است روزها فکرتان ناراحت شود، در این مطلب با هشت توصیه مفید برای به خود نگرفتن حرف های مردم آشنا می شوید.

آیا شما کسی هستید که هر حرف و یا عمل دیگران را به خود می گیرد، از آن برداشت بد می کنید و ناراحت می شوید؟ معمولا وقتی کسی نسبت به شما بدی کرده باشد، تمام کارها و رفتارهایش برای شما حکم ضربه را دارد. در زیر با چند توصیه مهم برای به خود نگرفتن حرف ها و کارها و ناراحتی های پس از آن آشنا می شوید.

به خود نگرفتن حرف های مردم

گرچه شاید گفتن این حرف کلیشه ای باشد ولی وقتی بسیار حساس و یا فوق العاده حساس و زودرنج باشید معمولا تمایل به خود گرفتن همه چیز دارید. همه چیز را عمیق تر احساس کرده و زیاد آن را تحلیل می کنید، حتی اگر ارتباطی هم به شما نداشته باشد. اگر مردم نسبت به شما در مقابل و یا پشت سرتان بدگویی کنند، کافیست که احساس خود ارزشی شما را نابود کند. گاهی اوقات هم نیازی نیست کسی چیزی بگوید، شما حتی حالت چهره آنها و حرکات بدنشان را به خود گرفته و فکر می کنید حتما شما کار اشتباهی کردید که موجب ناراحتی آنها شده است.

در این اوقات برای دیگران راحت است بگویند:”به خودت نگیر، با تو نیست.” به گزارش پرشین وی گرچه این جمله معمولا درست است ولی قبول آن برای شما سخت است. از دیدگاه فرد حساس، فقط آدم آهنی می تواند با رفتار و حرف های دیگران عادی رفتار کرده و یا به قول معروف عین خیالش نباشد.

با وجود این، بازهم راه حل های بهتری برای کنترل حساسیت و به خود نگرفتن وجود دارد، چرا که این مسئله باعث می شود چند روز فکر شما را به خود درگیر کرده و احساس بدی نسبت به خود داشته باشید. اگر چیزهایی که گفتیم روی شما صدق می کند، توصیه های پیشنهادی زیر را به خاطر داشته باشید و از آنها برای کمک به خود استفاده کنید.

توصیه اول: ارزش ذاتی خود را بشناسید.

اگر خود و ارزش خود را به عنوان یک فرد بشناسید، فورا نسبت به قضاوت های دیگران واکنش نشان نداده و به خود نمی گیرید. صرف نظر از حرف هایی که دیگران می زنند، زمانی را صرف شناخت خود کنید. پنج مورد از نکات خوب در مورد خودتان که برای آنها سپاسگزارید را یادداشت کرده و هر وقت احساس کردید نسبت به مسئله و یا حرفی حساس شده اید، آن موارد را به خود یادآوری کنید.

توصیه دوم: محرک های احساسی خود را بشناسید.

همه ما چندین محرک عاطفی از گذشته داریم. برخی از کارهای مردم می تواند حساسیت نسبت به آن موضوعات را در ما بیدار کند. برای مثال اگر پدرتان نسبت به شما خیلی انتقادی رفتار می کرد و همیشه سعی داشتید او را راضی نگه دارید، اگر کسی به اشتباه شما اشاره کند، فورا واکنش نشان داده و ناراحت می شوید.

وقتی از موقعیتی ناراحت می شوید برای به خود نگرفتن از خود بپرسید: “آیا من واقعا از این موقعیت ناراحتم و یا یکی از آن محرک های عاطفی و حساسیت های گذشته است که به سراغ من آمده است؟”

به خود نگرفتنچگونگی به دل نگرفتن حرف های دیگران

توصیه سوم: اصالت را تمرین کنید.

این تمرین برای رها کردن افکار مربوط به این است که فکر نکنید برای بهتر بودن باید خود را چیز دیگری نشان دهید و خودتان را همانطور که هستید بپذیرید. باید به راستی قبول کنید چه کسی و چه چیزی هستید تا بتوانید واقعا خودتان باشید و وانمود نکنید.

برای تمرین اصالت، می توانید کاری که برای خودتان بهتر است را انجام داده، خود را اولویت قرار دهید و به راستی درک کنید چه چیزی برایتان خوب است. همین تمرین ها به شما در به خود نگرفتن کمک خواهد کرد.

توصیه چهارم: اشتباه کنید.

گفته می شود “برای به بهترین خود تبدل شدن، اول باید بدترین خود باشید.” به خود اجازه اشتباه داده و درک کنید این بخشی از نقشه تبدیل شدن به بهترین خودتان است. وقتی دچار یک اشتباه سهوی شدید، فراموش نکنید خود را ببخشید. مهم است که مسئولیت کارهای خود را بپذیرید ولی اگر کسی شما را تایید و قبول نکرد، بیش از اندازه خود را تنبیه نکنید. بپذیرید کامل و بی عیب نیستید و به خاطر داشته باشید اگر از اشتباه خود درس بگیرید، دیگر چیزی به اسم اشتباه وجود ندارد.

توصیه پنجم: محدودیت و حد و مرز تعیین کنید.

تعیین حد و مرز در روابط به شما کمک می کند تا کمتر همه چیز را به خود بگیرید. این محدودیت را می توانید با “نه” گفتن به کار، عشق و یا فعالیت هایی که نمی خواهید آن را انجام داده شروع کنید، در غیر این صورت از نظر عاطفی آسیب می بینید. تلاش بیش از حد برای جلب رضایت دیگران منجر به حساسیت و واکنش افراطی شما در زمان ناراحتی از دیگران شود.

توصیه ششم برای به خود نگرفتن : رها کنید.

از تجربه ناراحت کننده و دردناک گذشته خود کمک گرفته و از آن برای خود سازی استفاده کنید. از این تجارب می توان برای کسب قدرت، همدلی و شخصیت استفاده کرد. همه ما چیزی داریم که به ما آسیب زده ولی اجازه ندهید چنین تجربه ای تعریف کننده شما باشد در عوض به گزارش پرشین وی از آن برای قوی تر کردن و افتخار خود استفاده کنید.

ناراحتی از حرف مردماجتناب از واکنش های غیرضروری به کارهای دیگران

توصیه هفتم برای به خود نگرفتن : بدانید مهربانی راهی برای پذیرش نیست.

معمولا فکر می کنیم که اگر با همه خوب و مهربان باشیم و تمام وجودمان را در اختیار آنها بگذاریم، آنها نیز به همین شیوه با ما رفتار می کنند. ولی مهربانی با دیگران همیشه پذیرش و تایید آنها را به دنبال ندارد.  بهتر است هر کاری که برای خود و دیگران انجام می دهیم دلیلش تنها خواست خودمان باشد نه اینکه در مقابل از آنها انتظار چیزهای دیگر داشته باشیم.

توصیه هشتم: منطقی باشید.

در زمان هایی که چیزی موجب ناراحتی تان می شود و یا به شما احساس معذب بودن می دهد، بهتر است برای به خود نگرفتن ، به آن موقعیت از دیدگاه منطقی تری نگاه کنید: آیا این موقعیت به راستی چنین واکنشی نیاز داشت و یا بی دلیل آن را برای خودم بزرگ کردم و واکنش تند نشان دادم؟

آیا طرف مقابل من به راستی کار اشتباهی انجام داد و یا من بی دلیل به خودم گرفتم؟ اگر کسی به راستی کاری آزاردهنده انجام داد، آیا می توانم از او چیزی که می خواهم را درخواست کنم و یا آیا می توانم تلاشی برای رها کردن موضوع کنم؟

آگاهی از محرک های عاطفی

اگر به صورت آگاهانه نیازهای برآورده نشده ای که با محرک های عاطفی واکنش نشان می دهند را نپذیرید و متوجه آنها نشوید، به گزارش پرشین وی در نهایت احساس می کنید در احساسات خود حبس شده و یا به بیان دیگر احساس اسارت می کنید.

از طرف دیگر اگر صادقانه به خود و انتظاراتتان نگاه کنید، در نهایت می توانید همه چیز را با نگاه عینی تر و واقع بینانه تری ببینید. در این صورت شما خود را آزاد می گذارید که کدام واکنش دیگران را برای خود انتخاب کنید، مسئولیت بیشتری برای کارهایتان می پذیرید و در نهایت از نظر عاطفی خنثی تر باقی مانده و فورا از حرف ها و کارهای دیگران دلگیر و ناراحت نخواهید شد.

گاهی اوقات احساسات وعواطف مان از ما می خواهند با دیدگاه منطقی تر و آموزش دیده تری مسائل را بررسی کنیم. بنابراین بسیار مهم است برای به خود نگرفتن ، منشاء برخی از احساسات خود و چگونگی واکنش به آنها را کشف و شناسایی کنید. همچنین باید متوجه شوید که چگونه باید چالش ها را به نحوی بپذیرید که در عین حال الهام بخش شما نیز باشند.

وقتی در مورد چنین واکنش هایی خود را آموزش دهید ، در آینده می توانید آنها را به پاسخ ها و واکنش های منطقی تری تبدیل کنید.

تهیه و ترجمه: گروه روانشناسی پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

منبع: themindsjournal

گردآوری:
برچسب ها:

دکتر طاهری

اخبار مرتبط:
روف گاردن های رویاییجراحی بواسیر ، سرپایی
فیلم پرشین وی
رمز و رازهای رابطه با خانواده شوهر ! چقدر درگیری قابل تحمل و پذیرفتنی است؟ رمز و رازهای رابطه با خانواده شوهر ! چقدر درگیری قابل تحمل و پذیرفتنی است؟

اگر در رابطه با خانواده همسر خود دچار مشکل هستید و نمی دانید چگونه باید درست رفتار نمایید در این مطلب به موضوع راه حل برای درگیری با خانواده شوهر پرداخته ایم.

نکات آموزنده برای از بین بردن خودشیفتگی(فرزندسالاری) کودکان
به چه کسانی شیرین عقل می گویند
افراد کم رو و خجالتی موفق می شوند؟
دختران در آرزوی پسر بودن
رازهای درونی خانم ها که بهتر است مردها از آنها با خبر باشند
میل جنسی تا پایان عمر با ماست!
مدارا و نرمش با همسر تا چه حدی جایز است
تاثیر گریه کردن زن ها در ارتباط با شوهر
از این زندگی تکراری خسته شدم!
به فرد داغدار آرام بخش ندهید
علت متنفر بودن از دیدن عکس خود
مهمترین علائم استرس در کودکان
شخصیت شناسی بر اساس انواع پیتزا
شخصیت شناسی زنان از روی کیف آن ها!
شخصیت شناسی براساس شکل ناخن های شما!
شخصیت شناسی از روی ماشین مورد علاقه
شخصیت شناسی فرم بینی
شخصیت درونی افراد را از روی عطر مورد علاقه آنها بشناسید!
شخصیت شناسی جالب از طرز لباس پوشیدن
چکاد بام